Civil ulydighed

Kursusindhold

Civil ulydighed er mindst lige så gammel som Antigones trods af Kreons påbud om ikke at give sin bror Polyneikes en ordentlig begravelse. Det er også betegnelsen for den type modstand, som Thoreau, Gandhi og Martin Luther King, Jr. var engageret i. I Danmark er civil ulydighed for nylig især blevet brugbrugt af klimabevægelsen. Hvad deler disse former for modstand som former for politisk handling, hvis noget? Og er de overhovedet former for politisk handling eller rettere sagt en form for moralsk handling? I hvilket omfang, hvis overhovedet, kan civil ulydighed retfærdiggøres? Hvordan forener vi retsstat og demokrati med civil ulydighed? Formålet med dette kursus er at få en bedre forståelse af, hvilken type (politisk) handling civil ulydighed er, og om det kan retfærdiggøres at engagere sig i det. Det er et kursus i normativ politisk teori, hvilket betyder, at vi ikke vil fokusere på forklaring og årsager, men derimod på normer, principper og begrundelser.

 

Kurset begynder med de historiske kilder til diskussioner om civil ulydighed i Sofokles' Antigone og Platons Kriton. Vi fortsætter med diskussioner om pligten til at adlyde loven i social kontraktteori. Derefter læser vi moderne klassikere om civil ulydighed og ikkevoldelig modstand, bl.a. Thoreau, King, Gandhi. Arendt, Rawls, og Habermas. Endelig læser vi de nyeste tekster om bl.a. whistleblowing, optøjer, ucivil ulydighed og direkte handling. Bemærk venligst, at der kan komme ændringer i denne overordnede plan.

Engelsk titel

Civil disobedience

Uddannelse

Fuldtidsstuderende der er indskrevet på Institut for Statskundskab, KU.

 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i Statskundskab
 • Kandidatuddannelsen i Security Risk Management
 • Kandidatuddannelsen i Samfundsfag

 

Fuldtidsstuderende der er indskrevet på det Samfundsfaglige fakultet, KU.

 • Kandidatuddannelsen i Psykologi
 • Kandidatuddannelsen i Social Data Science

 

Kurset er tilgængeligt for:

 • Enkeltfagsstuderende
 • Studerende på Åbent Universitet

 

Indskrevne studerende tilmelder sig kurset gennem Selvbetjeningen. Kontakt venligst studieadministrationen på de enkelte uddannelser for spørgsmål vedrørende tilmelding.

Målbeskrivelse
Viden:

 

 • Beskrive forskellige teorier om civil ulydighed
 • Forstå normative dilemmaer ved civil ulydighed
 • Evaluere normative argumenter

 

Færdigheder: 

 • Redegøre for og analysere argumenter for og imod civil ulydighed
 • Kombinere og syntetisere forskellige teorier på feltet
 • Anvende teorierne på cases

 

Kompetencer:
 
 • Kritisk tænkning på tværs af tid, sted og tilgange
 • Mundtlig og skriftlig fremstilling på klar og koncis måde
 • Evnen til at udvikle et konsistent og robust argument

Kurset er en kombination af forelæsninger, gruppearbejde og fælles diskussioner af kursets tekster. Undervisningsformen kræver, at alle har læst ugens pensum før undervisningen og er beredte på aktiv deltagelse.

Vi læser tekster af bl.a. Sofokles, Platon, Hobbes, Locke, Thoreau, Gandhi, Martin Luther King, Arendt, Rawls, Habermas, Robin Celikates, Candice Delmas og Avia PaternakPasternak.

Der forventes kendskab til politisk teori og interesse for idehistorie og filosofi.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portefølje
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: Fri skriftlig opgave  

- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18455U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

http://polsci.ku.dk/uddannelser/eftervidereuddannelse/aabent_universitet/

Skemagruppe
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
 • Institut for Psykologi
 • Social Data Science
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christian F. Rostbøll   (2-71804e7774813c79833c7279)
Gemt den 13-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students