SOMMER 2025: EU – politik, økonomi og policy analyse

Kursusindhold

Formålet med faget et at sætte den studerende i stand til at beskrive, sammenligne og analysere de vigtigste økonomiske politikker i EU.  De teoretiske vinkler i studiet af EU’s økonomisk-politiske samarbejdsområder udvælges med henblik på at foretage en policy analyse. De drejer sig om integrationsteorier, rational choice- teori, ordoliberalisme, konstruktivisme/interpretive approaches, advocacy coalition framework, policy learning m.v.

Samtidig skal den studerende sættes i stand til at udpege hovedtræk i forskningen vedrørende de vigtigste økonomiske politikker i EU:

 • EU’s landbrugspolitik,
 • EU’s handelspolitik,
 • EU’s industripolitik,
 • det indre marked,
 • den økonomiske og monetære union,
 • EU’s transportpolitik,
 • EU’s konkurrencepolitik,
 • EU’s energi-, klima- og miljøpolitik,
 • EU’s arbejdsmarkedspolitik samt
 • EU’s regionalpolitik.
 • Som en del af faget er der oplæg fra embedsfolk, som arbejder med de nævnte politikområder i praksis.

Der er vejledning tilknyttet opgaveskrivningen.

Engelsk titel

SUMMER 2025: EU – Economic policies and policy analysis

Uddannelse

SOMMERSKOLE 2025

Fuldtidsstuderende der er indskrevet på Institut for Statskundskab, KU.

 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i Statskundskab
 • Kandidatuddannelsen i Security Risk Management
 • Kandidatuddannelsen i Samfundsfag

 

Fuldtidsstuderende der er indskrevet på det Samfundsfaglige fakultet, KU.

 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i Økonomi
 • Kandidatuddannelsen i Social Data Science

 

Kurset er tilgængeligt for:

 • Enkeltfagsstuderende
 • Studerende på Åbent Universitet
Målbeskrivelse

Valgfagets målsætning er at sætte den enkelte studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

Viden:

 • At kunne udpege hovedtræk i forskningen vedrørende de økonomiske politikker i EU.

 

Færdigheder:

 • At kunne beskrive, sammenligne og analysere de vigtigste økonomiske politikker i EU.

 

Kompetencer:

 • At kunne overføre kompetencen angående de økonomiske politikker i EU til nye politisk økonomiske felter.

 

Kurset gennemføres som forelæsninger, diskussioner og en række oplæg fra centralt placerede praktikere.

Litteratur i alfabetisk rækkefølge (listen ajourføres og udsendes i god tid før sommerskolen begynder) (artikler downloader man selv):

 

Akman, Pinar og Hussein Kassim (2010). Myth and Myth-Making in the European Union: The Institutionalization and Interpretation of EU Competition Policy, JCMS, Vol. 48, No. 1: 111-132.

Bang, Henrik, Mads Dagnis Jensen og Peter Nedergaard (2015).  ‘We the People’ versus ‘We the Heads of States’: the debate on the democratic deficit of the European Union. Policy Studies, Vol. 36, No. 2, pp. 196-216.

Bouwen, Pieter (2004). Exchanging access goods for access: A comparative study of business lobbying in the European Union institutions. European Journal of Political Research Vol. 43.

Dialer, Doris og Margrethe Richter (Eds.) (2019). Lobbying in the European Union. Strategies, Dynamics and Trends. Springer.

Dunleavy, Patrick (1991). Democracy, Bureaucracy and Public Choice. Routledge, pp. 13-78.

EEAG report: Industrial Policy, pp. 105-124 (downloades).

Eising, Rainer (2009). The Political Economy of State-Business Relations in Europe. Routledge (på semesterhylden).

Gerbrandy, Anna (2019). Rethinking Competititon Law within the European Economic Constitution. JCMS: Journal of Common Market Studies. Vol. 57. Nr. 1, side 127-142.

Haas, Ernst B. (1958, ny ed. 2004). The Uniting of Europe. University of Notre Dama Press.

Heinelt, Hubrt of Sybile Münch (2018). Handbook of European Policies. Interpretive Approaches to the EU. Edward Elgar Publ. Online adgang på det Kongelige Bibliotek.

Hix, Simon og Bjørn Høyland (2011). The Political System of the European Union. Palgrave (på semesterhylden).

Keating, Michael (2008). A Quarter of a Century of Europe of the Regions. Regional and Federal Studies, Vol. 18, No. 5: 629-635.

Keating, Michael (2017). ‘Contesting European regions’, Regional Studies, Vol. 51, No. 1, pp. 9-18.

Majone, G. (1996). Regulating Europe. Routledge (på semesterhylden).

Mancha-Navarro, Tomás og Rubén Garrido-Yserte (2008). Regional policy in the European Union: The cohesion-

competitiveness dilemma.  Regional Science Policy & Practice, Vol. 1, No. 1.

Molle, Willem (2011). European Economic Governance: The quest for consistency and effectiveness. Routledge Studies in the European Economy (på semesterhylden).

Neal, Larry (2007). The Economics of Europe and the European Union. Cambridge University Press (på semesterhylden).

Nedergaard, Peter (2020). The Ordoliberalisation of the European Union. Journal of European Integration. 

Nedergaard, Peter (2017a). Klimapolitik – et samfundsperspektiv, Columbus (på semesterhylden).

Nedergaard, Peter (2013). The Influence of Ordoliberalism in European Integration Processes – A Framework for Ideational Influence with Competition Policy and the Economic and Monetary Policy as Examples.  Downloades fra:  http://mpra.ub.uni-muenchen.de/52331/1/MPRA_paper_52331.pdf

Nedergaard, Peter og Holly Snaith (2015). 'As I Drifted on a River I Could Not Control’: The Unintended Ordoliberal Consequences of the Eurozone Crisis. Journal of Common Market Studies.

Nedergaard, Peter (2009a). Business and Politics in the European Union: Djoef Publ. (på semesterhylde).

Nedergaard, Peter (2008). The reform of the 2003 Common Agricultural Policy. Policy Studies, Vol. 29, Nr. 2, side 179-195.

Nedergaard, Peter (2006a). Which countries learn from which? Cooperation and Conflict. Vol. 41, No. 4.

Nedergaard, Peter (2006b). Policy Learning in the European Union. The Case of the European Employment Strategy. Vol. 27. No, 4.

Nedergaard, Peter (2006c). Market Failures and Government Failures: A Theoretical Model of The Common Agricultural Policy. Public Choice, 127, Nr. 3-4, 2006, s. 385-405.

Nello, Susan Senior (2012). The European Union. Economics, Policies & History, tredje udgave. McGraw-Hill (på semesterhylden).

Nørgaard, Rikke Wetendorff, Peter Nedergaard og Jens Blom-Hansen (2014). ' Lobbying in the EU Comitology System', Journal of European Integration, Vol. 36, No. 5, 4, pp. 491-507.

Raveaud, Gilles (2007). The European Employment Strategy: Towards More and better Jobs?, Vol. 45, No. 2, pp. 411-434.

Rozbicka, Patrycja (2013). Advocacy Coalitions Influencing the Policy Process in the EU. Journal of European Public Policy, Vol. 20, nr. 6, side 838-853.

Rhinard, Mark (2019). ‘The Crisification of Policy-making in the European Union’, JCMS: Journal of Common Market Studies, Vol. 57, No. 3, pp. 616-633.

Tatham, Michaël og Heather A.D. MBaye (2018). Regionalization and the transformation of Policies, Politics and polities in Europa. JCMS: Journal of Common Market Studies. Vol. 56, Nr. 3, side 656-671.

Udenrigsministeriet (2013). Ny handelspolitisk strategi. Link: http://um.dk/search?q=37)%09Udenrigsministeriet%20(2013).%20Ny%20handelspolitisk%20strategi.&filter=0&lr=lang_da

Vanberg, Viktor (2004). The Freiburg School: Walter Eucken and Ordoliberalism. Freiburg Discussion Papers on Constitutional Economics, No. 04/11.

Wallace, Helen, Mark Pollack, Christilla Roederer-Rynning og Alasdair R. Young (2020). Eigth Edition. Policy-Making in the European Union. Oxford University Press (bør anskaffes).

Wagner, Ines (2015). The Political Economy of Borders in a ‘Borderless’ European Labour Market’, JCMS: Journal of Common Market Studies, Vol. 53, No. 6, pp. 1370-1385.

Wigger, Angela (2023). The New EU Industrial Policy and Deepening StructuralAsymmetries: Smart Specialisation Not So Smart. JCMS 2023 Volume 61. Number 1. pp. 20–37.

Young, Alasdair R. (2017). ’European trade policy in interesting times’, Journal of European Integration, Vol. 39, No. 7, pp. 909-923.

Det anbefales, at man har en BA i et samfundsvidenskabeligt fag. BA-studerende på 3. år kan dog også deltage.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portefølje
Krav til indstilling til eksamen

For at bestå valgfaget kræves, at den studerende afleverer to skriftlige opgaver.

 

Opgaverne oploades via Absalon.

 

Begge opgaver udarbejdes på baggrund af et selvvalgt område i tilknytning seminarets tema. Både indholds- og formmæssigt bør opgaven leve op til de krav, som stilles til en skriftlig opgave jf. den studerendes studieordning.

 

Opgaverne forventes at tage udgangspunkt i det fælles læste pensum og i overvejende grad basere sig på dette. Den studerende kan naturligvis inddrage anden litteratur, men kan ikke hovedsagligt basere opgaverne herpå.

 

Man får vejledning i begge opgaver

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: Fri skriftlig opgave

- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18434U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Placering
Sommer
Pris

http://polsci.ku.dk/uddannelser/eftervidereuddannelse/aabent_universitet/

Skemagruppe
Kurset foregår i uge 32 + 33. Mandag d. 4. - fredag d. 15. august 2025
Kapacitet
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
 • Social Data Science
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Nedergaard   (3-737168436c6976316e7831676e)
Gemt den 16-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students