Bureaukrati og besvær: Mødet mellem individer og offentlige organisationer

Kursusindhold

Offentlige bureaukratiske organisationer er uomgængelige i et moderne velfærdssamfund. Hvad end man er borger eller offentligt ansat, konfronteres man som individ med bureaukratiet gennem regler, dokumentationskrav og administrative procedurer hver gang man interagerer med en offentlig organisation.

Forskning viser, at besværet ved disse interaktioner kan have konsekvenser for bl.a. motivation, trivsel, produktivitet, velfærd og lighed. Ligeledes har en dansk offentlig debat om forenkling og frisættelse været mere eller mindre fremtrædende siden 1980'erne. Men hvorfor har vi så ikke for længst afbureaukratiseret os ud af alt bøvlet?

Siden Weber for 100 år siden beskrev det idealtypiske bureaukrati har forskere diskuteret organisationsformen i et spektrum mellem 'rationalitet' og 'patologi'. Mens selve bureaukrati-feltet har udviklet sig i sin egen ret, har det samtidig affødt en række litteraturer om mødet mellem mennesker og bureaukrati: Red tape; Regulations; Ordeals; Administrative byrder, og senest; Bureaucratic Sludge – hver fra sin egen disciplin, med sit eget distinkte empiriske fokus.

Dette kursus har til formål at introducere den studerende for centrale begreber, teorier og problemfelter inden for forvaltningsforskningen i samspillet mellem individer og bureaukrati.

Hvordan kan vi forstå og forklare denne friktion, der tilsyneladende klæber til bureaukratiet? Hvordan kan vi måle eller identificere forekomsten af friktion i en offentlig organisation? Hvordan kan vi forholde os til, hvor meget bureaukrati, der er ”unødvendigt” og hvor meget der ikke er?

Ved at tage udgangspunkt i klassiske forvaltningsmæssige og sociologiske debatter om bureaukratiets rationalitet kontra patologier, forsøger kurset at skabe et fælles teoretisk fundament, ud fra hvilket den studerende kan diskutere og vurdere forskelle, styrker og svagheder ved de nyere konceptualiseringer og tilgange til studiet af individ-stat-interaktioner – samt relatere disse begreber til den offentlige diskussion om afbureaukratisering og forenkling, der finder sted i praksis.

Dertil vil de studerende blive introduceret til en række forskellige empiriske tilgange til studiet af bureaukrati i individ-stat-interaktioner – herunder case-studier, surveys, eksperimenter og design thinking-metoder – med henblik på selv at kunne udvælge og begrunde design- og metodevalg ud fra et selvvalgt forskningsspørgsmål om individ-stat-interaktioner.

Kurset er organiseret som følger:

Modul 1: Introduktion og bureaukratiets begrebshistorie

Modul 2: Begreber for friktion i individ-stat encounters: Red tape, ordeals, burdens, bureaucratic sludge

Modul 3: Empiriske tilgange til studiet af individ-stat interaktioner

Modul 4: Opsamling og praktiske perspektiver

Engelsk titel

Bureaucracy and hassles: The encounter between individuals and public organisations

Uddannelse

Fuldtidsstuderende der er indskrevet på Institut for Statskundskab, KU.

 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i Statskundskab
 • Kandidatuddannelsen i Security Risk Management
 • Kandidatuddannelsen i Samfundsfag

 

 Fuldtidsstuderende der er indskrevet på det Samfundsfaglige fakultet, KU.

 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i Sociologi.
 • Kandidatuddanelsen i Social Data Science.

 

Kurset er tilgængeligt for:

 • Enkeltfagsstuderende
 • Studerende på Åbent Universitet

 

Indskrevne studerende tilmelder sig kurset gennem Selvbetjeningen. Kontakt venligst studieadministrationen på de enkelte uddannelser for spørgsmål vedrørende tilmelding.

Målbeskrivelse

Viden:

 • Redegøre for centrale begreber, teorier og problemfelter inden for forskningen i interaktioner mellem individer og bureaukrati.
 • Beskrive og vurdere forskellige konceptuelle og metodologiske tilgange til at studere interaktioner mellem individer og bureaukrati

 

Færdigheder:

 • Diskutere forskellige begreber og tilgange inden for feltet herunder styrker og svagheder, deres indbyrdes historiske relationer og underliggende normative implikationer
 • Argumentere selvstændigt, analytisk, kritisk og systematisk i dialog med faglige problemstillinger inde for fagets emneområder
 • Formidle en teoretisk styret empirisk undersøgelse af en aktuel problemstilling i den offentlige sektor med brug af fagets teorier og tilgange.

 

Kompetencer:

 • Kritisk forholde sig til den eksisterende litteratur og aktivt forsøge at bidrage til den med nye teoretiske og empiriske indsigter
 • Selvstændigt anvende, overføre og perspektivere fagets begreber og tilgange til en analyse af aktuelle spørgsmål inden for offentlige forvaltning.
 • Omsætte teoretiske og empiriske indsigter til konkrete policy anbefalinger

Kurset vil i høj grad være diskussionsbaseret og involvere en kombination af plenumdiskussion, gruppeøvelser og oplæg fra underviseren.

Portfolio 1 tager form af en skriftlig aflevering i løbet af kurset og portfolio 2 skal afleveres som en skriftlig eksamensopgave. I forbindelse med begge vil der være indlagt peer feedback-sessioner forud for aflevering, hvor alle studerende forventes at deltage aktivt og kommentere på deres medstuderendes arbejde.

Pensum vil udgøre godt 900 sider. Foreløbig pensumliste:

 • Albrow, Martin. (1970). Bureaucracy. London: Macmillan. (A)
 • Barnes, Carolyn Y. 2021. “‘It Takes a While to Get Used to’: The Costs of Redeeming Public Benefits.” Journal of Public Administration Research and Theory 31(2): 295–310. (E)
 • Bell, Elizabeth, Ani Ter-Mkrtchyan, Wesley Wehde, and Kylie Smith. 2021. “Just or Unjust? How Ideological Beliefs Shape Street-Level Bureaucrats’ Perceptions of Administrative Burden.” Public Administration Review 81(4): 610–24. (E)
 • Bentzen, Tina Øllgaard. 2022. “Continuous Co-Creation: How Ongoing Involvement Impacts Outcomes of Co-Creation.” Public Management Review 24(1): 34–54. (E)
 • Borry, Erin L. 2016. “A New Measure of Red Tape: Introducing the Three-Item Red Tape (TIRT) Scale.” International Public Management Journal 19(4): 573–93. (E)
 • Bozeman, Barry. (1993). “A Theory of Government ‘Red Tape.’” Journal of Public Administration Research and Theory 3(3): 273–303. (E)
 • Bozeman, Barry, Jan Youtie, and Jiwon Jung. 2021. “Death by a Thousand 10-Minute Tasks: Workarounds and Noncompliance in 
 • University Research Administration.” Administration & Society 53(4): 527–68. (E)
 • Burden, Barry C., David T. Canon, Kenneth R. Mayer, and Donald P. Moynihan. 2012. “The Effect of Administrative Burden on Bureaucratic Perception of Policies: Evidence from Election Administration.” Public Administration Review 72(5): 741–51. (E)
 • Bækgaard, Martin, Kim Sass Mikkelsen, Jonas Krogh Madsen, and Julian Christensen. 2021. “Reducing Compliance Demands in Government Benefit Programs Improves the Psychological Well-Being of Target Group Members.” Journal of Public Administration Research and Theory 31(4): 806–21. (E)
 • Bækgaard, Martin, and Tara Tankink. 2022. “Administrative Burden: Untangling a Bowl of Conceptual Spaghetti.” Perspectives on Public Management and Governance 5(1): 16–21. (E)
 • Campbell, Jesse W. 2020. “Red Tape, Rule Burden, and Legitimate Performance Trade-Offs: Results from a Vignette Experiment.” Public Performance & Management Review 43(4): 741–65. (E)
 • Campbell, Jesse W. 2020. “Red Tape, Rule Burden, and Legitimate Performance Trade-Offs: Results from a Vignette Experiment.” Public Performance & Management Review 43(4): 741–65. (E)
 • Campbell, Jesse W., Sanjay K. Pandey, and Lars Arnesen. 2022. “The Ontology, Origin, and Impact of Divisive Public Sector Rules: A Meta-Narrative Review of the Red Tape and Administrative Burden Literatures.” Public Administration Review 83(2): 296–315. (E)
 • Carrigan, Christopher, Sanjay K. Pandey, and Gregg G. Van Ryzin. 2020. “Pursuing Consilience: Using Behavioral Public Administration to Connect Research on Bureaucratic Red Tape, Administrative Burden, and Regulation.” Public Administration Review 80(1): 46–52. (E)
 • Christensen, Julian et al. 2020. “Human Capital and Administrative Burden: The Role of Cognitive Resources in Citizen‐State Interactions.” Public Administration Review 80(1): 127–36. (E)
 • Chudnovsky, Mariana, and Rik Peeters. 2021. “The Unequal Distribution of Administrative Burden: A Framework and an Illustrative Case Study for Understanding Variation in People’s Experience of Burdens.” Social Policy & Administration 55(4): 527–42 (E)
 • DeHart-Davis, L. (2009). Green Tape: A Theory of Effective Organizational Rules. Journal of Public Administration Research and Theory, 19(2), 361–384. (E)
 • Dupuy, Claire, and Samuel Defacqz. 2022. “Citizens and the Legitimacy Outcomes of Collaborative Governance An Administrative Burden Perspective.” Public Management Review 24(5): 752–72. (E)
 • Döring, Matthias, and Jonas Krogh Madsen. 2022. “Mitigating Psychological Costs—The Role of Citizens’ Administrative Literacy and Social Capital.” Public Administration Review 82(4): 671–81. (E)
 • Evans, Mark, and Nina Terrey. 2016. “Co-Design with Citizens and Stakeholders.” In Evidence-Based Policy Making in the Social Sciences, Methods that matter, eds. Mark Evans and Gerry Stoker. Bristol University Press, 243–62. (E)
 • Fox, Ashley M., Edmund C. Stazyk, and Wenhui Feng. 2020. “Administrative Easing: Rule Reduction and Medicaid Enrollment.” Public Administration Review 80(1): 104–17. (E)
 • George, B., Pandey, S. K., Steijn, B., Decramer, A., & Audenaert, M. (2021). Red Tape, Organizational Performance, and Employee
 • Outcomes: Meta-analysis, Meta-regression, and Research Agenda. Public Administration Review, 81(4), 638–651. (E)
 • Gouldner, Alvin W. (1952). “Red Tape as a Social Problem.” I: Reader in Bureaucracy, red.: Robert K. Merton, Alisa P. Gray, Barbara Hockey, and Hanan C. Selvin. New York: The Free Press. London: Collier-Macmillan. (A)
 • Halling, Aske, Pamela Herd, and Donald Moynihan. 2022. “How Difficult Should It Be? Evidence of Burden Tolerance from a Nationally Representative Sample.” Public Management Review 0(0): 1–20. (E)
 • Hattke, Fabian, David Hensel, and Janne Kalucza. 2020. “Emotional Responses to Bureaucratic Red Tape.” Public Administration Review 80(1): 53–63. (E)
 • Heinrich, Carolyn J. 2016. “The Bite of Administrative Burden: A Theoretical and Empirical Investigation.” Journal of Public Administration Research and Theory 26(3): 403–20. (E)
 • Herd, Pamela, Thomas DeLeire, Hope Harvey, and Donald P. Moynihan. 2013. “Shifting Administrative Burden to the State: The Case of Medicaid Take-Up.” Public Administration Review 73(s1): 69–81. (E)
 • Hjelmar & Houlberg (2022). 'Vive: Frikommuner viser potentialet i afbureaukratisering og frisættelse'. Altinget 3. november. (E) Link: Vive: Frikommuner viser potentialet i afbureaukratisering og frisættelse - Altinget: Ældre.
 • Jacobsen, Christian Bøtcher, and Mads Leth Jakobsen. 2018. “Perceived Organizational Red Tape and Organizational Performance in Public Services.” Public Administration Review 78(1): 24–36. (E)
 • Jilke, Sebastian, Wouter Van Dooren, and Sabine Rys. 2018. “Discrimination and Administrative Burden in Public Service Markets: Does a Public–Private Difference Exist?” Journal of Public Administration Research and Theory 28(3): 423–39. (E)
 • Keiser, Lael R., and Susan M. Miller. 2020. “Does Administrative Burden Influence Public Support for Government Programs? Evidence from a Survey Experiment.” Public Administration Review 80(1): 137–50. (E)
 • Linos, Elizabeth, and Nefara Riesch. 2020. “Thick Red Tape and the Thin Blue Line: A Field Study on Reducing Administrative Burden in Police Recruitment.” Public Administration Review 80(1): 92–103. (E)
 • Madsen, Christian Østergaard, Ida Lindgren, and Ulf Melin. 2022. “The Accidental Caseworker – How Digital Self-Service Influences Citizens’ Administrative Burden.” Government Information Quarterly 39(1): 101653. (E)
 • Madsen, Jonas K., Kim S. Mikkelsen, and Donald P. Moynihan. 2022. “Burdens, Sludge, Ordeals, Red Tape, Oh My!: A User’s Guide to the Study of Frictions.” Public Administration 100(2): 375–93. (E)
 • Merton, Robert K. (1952). “Bureaucratic Structure and Personality.” In Reader in Bureaucracy, eds. Robert K. Merton, Alisa P. Gray, Barbara Hockey, and Hanan C. Selvin. New York: The Free Press. London: Collier-Macmillan. (A)
 • Moynihan, Donald P., Pamela Herd, and H. Harvey. 2015. “Administrative Burden: Learning, Psychological, and Compliance Costs in Citizen-State Interactions.” Journal of Public Administration Research and Theory 25(1): 43–69. (E)
 • Nichols, Albert L, and Richard J Zeckhauser. 1982. “Targeting Transfers through Restrictions on Recipients.” The American Economic Review 72(2): 372–77. (E)
 • Nisar, Muhammad A. 2018. “Children of a Lesser God: Administrative Burden and Social Equity in Citizen–State Interactions.” Journal of Public Administration Research and Theory 28(1): 104–19. (E)
 • Nisar, Muhammad Azfar, and Ayesha Masood. 2022. “Are All Burdens Bad? Disentangling Illegitimate Administrative Burdens through Public Value Accounting.” Asia Pacific Journal of Public Administration (online publication): 1–19. (E)
 • Olsen, J.P. (2006) ‘Maybe It Is Time to Rediscover Bureaucracy’, Journal of Public Administration Research and Theory, 16(1), pp. 1–24. (E)
 • Peeters, Rik. 2020. “The Political Economy of Administrative Burdens: A Theoretical Framework for Analyzing the Organizational Origins of Administrative Burdens.” Administration & Society 52(4): 566–92. (E)
 • Ray, Victor, Pamela Herd, and Donald Moynihan. 2023. “Racialized Burdens: Applying Racialized Organization Theory to the Administrative State.” Journal of Public Administration Research and Theory 33(1): 139–52. (E)
 • Rivera, J.D. and Knox, C.C. (2023) ‘Bureaucratic discretion, social equity, and the administrative legitimacy dilemma: Complications of New Public Service’, Public Administration Review, 83(1), pp. 65–77. (E)
 • Shahab, Sina, and Leonhard K. Lades. 2021. “Sludge and Transaction Costs.” Behavioural Public Policy: 1–22. (E)
 • Sunstein, Cass R. 2022. “Sludge Audits.” Behavioural Public Policy. 6(4), 654-673 (E)
 • van Loon, N. M., Leisink, P. L. M., Knies, E., & Brewer, G. A. (2016). Red Tape: Developing and Validating a New Job-Centered Measure. Public Administration Review, 76(4), 662–673. (E)
 • Waldo, D. (1959) ‘Government by Procedure’, in F. Morstein Marx (ed.) Elements of public administration. 2. ed. Englewood Cliffs, N. J: Prentice-Hall. (A)
 • Weber, Max. (1952). “The Essentials of Bureaucratic Organization: An Ideal-Type Construction.” In Reader in Bureaucracy, eds. Robert K. Merton, Alisa P. Gray, Barbara Hockey, and Hanan C. Selvin. New York: The Free Press. London: Collier-Macmillan, 18–27. (A)
 • Widlak, Arjan, and Rik Peeters. 2020. “Administrative Errors and the Burden of Correction and Consequence: How Information Technology Exacerbates the Consequences of Bureaucratic Mistakes for Citizens.” International Journal of Electronic Governance 12: 40–55. (E)
 • Zeckhauser, Richard. 2021. “Strategic Sorting: The Role of Ordeals in Health Care.” Economics & Philosophy 37(1): 64–81. (E)
 • (Underviseren tager forbehold for ændringer til den foreløbige pensumliste)

Offentlig Forvaltning 1-2 på bacheloren eller tilsvarende kendskab til begreber, problematikker og diskussioner inden for feltet samt grundlæggende kendskab til samfundsvidenskabelige undersøgelsesdesign og kvalitativ/kvantitativ metode.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Peer feedback på portfolio 1 og 2

Kollektiv, mundtlig feedback på portfolio 1

Mulighed for individuel mundtlig feedback på portfolio 2/eksamen

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

På semestret hvor kurset finder sted: Fri skriftlig opgave  

På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18432U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

http://polsci.ku.dk/uddannelser/eftervidereuddannelse/aabent_universitet/

Skemagruppe
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
 • Social Data Science
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Rasmus Fredslund Stenderup   (3-7a6c7b48716e7b36737d366c73)
Gemt den 13-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students