Offentlig ret

Kursusindhold

Faget giver kendskab til grundlæggende juridiske principper og regler inden for Offentlig ret, samt indsigt i deres anvendelse og fortolkning i praksis. Faget dækker områderne forvaltningsret og statsforfatningsret og mere oversigtligt principper i EU-ret og folkeret, inkl. menneskerettigheder. Gennem undervisningen i disse områder sigter faget mod at sætte de studerende i stand til at studere forvaltningsmæssige emner ud fra et retligt perspektiv, samt at give dem viden om og forståelse for de juridiske rammer for det konkrete arbejde i den offentlige forvaltning.

 

 

Engelsk titel

Public Law

Uddannelse

Bachelor- og kandidatuddannelser i statskundskab

Kandidatuddannelsen i samfundsfag

Indskrevne studerende tilmelder sig kurset gennem Selvbetjeningen. Kontakt venligst studieadministrationen på de enkelte uddannelser for spørgsmål vedrørende tilmelding.

OBS! Faget udbydes ikke længere som sommerskole

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students

 

Udover forelæsning tirsdage kl. 8 - 10, er der planlagt seminarer på 4 onsdage i uge 38, 41, 45 og 50.

Man kan vælge at møde enten kl. 8 - 10 eller kl. 15 - 17.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • redegøre for statsforfatningsretten, herunder forholdet mellem national ret, EU-ret og folkeret, inkl. menneskerettigheder

 

Færdigheder:

 • mestre forvaltningsretten, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven

 

Kompetencer:

 • anvende juridisk viden i offentlig forvaltning 

Fællesforelæsninger. Undervisningen finder sted i efterårssemestre og udgør i alt 28 timer i ét semester.

Pensum udgør 900 sider og er fælles for alle studerende.
Pensum fastsættes af Studienævnet.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
10-timers bunden skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme eksamensform som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse
Karakter Betegnelse Beskrivelse
12 Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål

Viden:

 • udtømmende og detaljeret redegøre for de grundlæggende juridiske principper og regler inden for forvaltningsret, statsforfatningsret og EU-ret

Færdigheder:

 • analysere, på et systematisk og reflekterende niveau, centrale juridiske aspekter ved en forvaltningsmæssig problemstilling

Kompetencer:

 • anvende , på et systematisk og reflekterende niveau, juridisk viden i konkrete forvaltningsmæssige problemstillinger
7 God præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med adskillige mangler.

Viden:

 • præcist redegøre for de grundlæggende juridiske principper og regler inden for forvaltningsret, statsforfatningsret og EU-ret

Færdigheder:

 • analysere, på et sikkert niveau, af centrale juridiske aspekter ved en forvaltningsmæssig problemstilling

Kompetencer:

 • anvende, på et sikkert niveau, juridisk viden i konkrete forvaltningsmæssige problemstillinger
02 Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål

Viden:

 • ikke udtømmende redegøre for de grundlæggende juridiske principper og regler inden for forvaltningsret, statsforfatningsret og EU-ret

Færdigheder:

 • analysere, på et grundlæggende niveau, af centrale juridiske aspekter ved en forvaltningsmæssig

Kompetencer:

 • anvende, på et grundlæggende niveau, juridisk viden i konkrete forvaltningsmæssige problemstillinger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18050U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

http://polsci.ku.dk/uddannelser/eftervidereuddannelse/aabent_universitet/

Skemagruppe
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Olsen   (12-726d7b786d7a3677747b6d7648716e7b36737d366c73)
Underviser

Jesper Olsen
Michael Borring Andersen

Gemt den 27-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students