Kernefag: Demokrati, teorier og problemer

Kursusindhold

”Demokrati, teorier og problemer” er en del af den kernefaglige linje i politisk teori.

Faget stiller skarpt på den demokratiteoretiske litteraturs forskellige tilgange til demokratiske problemer og diskuterer teoriernes demokratiske principper og deres forskellige normative forestillinger og visioner for demokratiske institutioner, procedurer og praksisser.

Litteraturens forskellige svar på spørgsmålet, ”hvad er demokrati?”, bliver sædvanligvis givet inden for rammerne af en europæisk og amerikansk postrevolutionær politisk kontekst. Det samme vil være udgangspunktet for faget samtidig med, at der vil blive inddraget teoretiske debatter om konstituering af folk og folkestyre i en postkolonial politisk kontekst, bl.a. Indien.

Faget vil i den forstand arbejde med demokratiteorier og demokratiske problemer på et abstrakt systematisk og analytisk plan med vægt på forskellige opfattelser af demokratiske principper, institutioner, procedurer og praksisser såvel som på et konkret historisk og aktuelt plan med cases om demokratisk repræsentation, politisk organisering og sociale bevægelser, politisk kultur, offentlighed og demokratiske livsformer, sociale medier, ekkokamre og polarisering, autoritære og totalitære tendenser, idealer om lige medborgerskab vis-à-vis økonomisk, religiøs og kønsulighed.

Engelsk titel

Core Subject: Democracy, theories and problems

Uddannelse

Kernefag på den kernefaglige linje Politisk Teori. Faget kan kun følges af studerende, der også er optaget på Politisk Teori.

Kurset er påkrævet for studerende, der er indskrevet på kernefagslinjen i Politisk Teori. På samme linje findes også et fag med titlen 'Nutidig politisk teori'.

NB! Faget kan ikke følges hvis man har bestået eksamen på den engelsksprogede kernefaglige linje, Political Theory.

NB NB! Eksamen (både ordinær og re-eksamen) udbydes kun ifbm efterårssemestret, da kernefag ikke udbydes i foråret.

Målbeskrivelse

Viden:

 • Redegøre for, sammenligne og diskutere forskellige demokratiteorier og deres normative forestillinger om demokratiske principper, institutioner, procedurer og praksisser
 • Identificere historiske og aktuelle demokratiske problemer

 

Færdigheder:

 • Diagnosticere, afgrænse og på videnskabeligt grundlag analysere og diskutere væsentlige demokratiske problemer
 • Argumentere struktureret, overbevisende og sagligt, samt overskue egen argumentations udsigelsesværdi og rækkevidde
 • Vurdere forskellige teoretiske og analytiske tilgange til demokratiske problemer

 

Kompetencer:

 • Selvstændigt formulere analytiske spørgsmål og problemstillinger på grundlag af et komplekst materiale med henblik på at gøre disse til genstand for videnskabelig bearbejdning
 • Selvstændigt gennemføre en analyse og formidle analysen og dens konklusioner
 • Reflektere selvstændigt og kritisk over egen og andres analytiske praksis

Korte oplæg ved underviser, studenteroplæg, fælles samtale om litteratur og problemstillinger samt øvelser, der bygger op til fagets to portefølje afleveringer, inklusiv løbende feedback.

Allen, Danielle (2023): Justice by Means of Democracy. Chicago: The University of Chicago Press.

Bagg, Samuel Ely (2024): The Dispersion of Power. A Critical Realist Theory of Democracy. Oxford: Oxford University Press.

Benner, Erica (2024): Adventures in Democracy. The Turbulent World of People Power. Dublin: Allen Lane.

Bickerton, Christopher J. & Carlo Invernizzi Accetti (2021): Technopopulism. The New Logic of Democratic Politics. Oxford: Oxford University Press.

Conway, Martin (2020): Western Europe’s Democratic Age 1945-1968. Princeton: Princeton University Press.

Frank, Jason (2021): The Democratic Sublime. On Aesthetics and Popular Assembly. Oxford: Oxford University Press.

Kloppenberg, James T. (2016): Toward Democracy. The Struggle for Self-Rule in European and American Thought. Oxford: Oxford University Press.

Levitsky, Steven & Daniel Ziblatt (2023): Tyranny of the Minority. How to Reverse an Authoritarian Turn and Forge a Democracy for All. Dublin: Viking.

Norton, Anne (2023): Wild Democracy. Anarchy, Courage, and Ruling the Law. Oxford: Oxford University Press.

Näsström, Sofia (2021): The Spirit of Democracy. Corruption, Disintegration, Renewal. Oxford: Oxford University Press.

Parasher, Tejas (2023): Radical Democracy in Modern Indian Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press.

Rosanvallon, Pierre (2018): Good Government. Democracy beyond Elections. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Sultan, Nazmul (2024): Waiting for the People. The Idea of Democracy in Indian Anticolonial Thought. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Porteføljeeksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: Fri skriftlig opgave  

- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

 

NB! Eksamen (både ordinær og re-eksamen) udbydes kun ifbm. efterårssemestret, da kernefag ikke udbydes i foråret.

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18028U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
.
Kapacitet
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders Berg-Sørensen   (3-676879466f6c7934717b346a71)
Gemt den 06-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students