Kernefag: Organisationsanalyse

Kursusindhold

Faget kombinerer klassiske begreber og perspektiver fra organisationsteorien med aktuelle cases. Klassikere er ikke gamle tekster, klassikere er tekster, der aldrig holder op med at være aktuelle. Derfor er de velegnede til at kaste lys også over nutidige cases. Faget træner de studerendes evne til at analysere ligheder og forskelle mellem de teoretiske perspektiver og diskutere deres styrker og svagheder.

Vi arbejder med fælles cases på holdet. Den centrale case i forløbet er Granskningskommissionens beretning om sagen om aflivning af mink (Minkkommissionens beretning). Casematerialet suppleres med oplægsholdere med et centralt kendskab til forløbet. Der er således fokus på organisering og beslutningsprocesser indenfor centraladministrationen. Der vil være to obligatoriske opgaver i løbet af semesteret. Disse opgaver er karakterbedømte og indgår i fagets portfolioeksamen. Feed-back er en del af fagets læringsmål. De studerende giver og modtager feed-back både fra underviser og medstuderende.

Engelsk titel

Core Subject: Organizational analysis

Uddannelse

Kernefag på den kernefaglige linje Organisation og ledelse. Faget kan kun følges af studerende, der også er optaget på Organisation og ledelse.

 

NB! Eksamen (både ordinær og re-eksamen) udbydes kun ifbm efterårssemestret, da kernefag ikke udbydes i foråret

 

 

 

Målbeskrivelse

Viden:

 • Den studerende kan på videnskabeligt højeste niveau redegøre for udvalgte teorier, metoder og sagsforhold inden for organisationsteori.
 • Den studerende kan reflektere over teoriernes styrker og svagheder.

 

Færdigheder:

 • Den studerende kan i forlængelse heraf selvstændigt identificere og formulere en relevant problemstilling for en konkret organisation.
 • Den studerende kan selvstændigt og kritisk modstille, evaluere og diskutere teorier, kernebegreber og data, der er relevante for belysningen af relevante problemstillinger.
 • Den studerende kan anvende relevante teoretiske perspektiver i en konkret analyse og argumentere konkret og kritisk for valg og fravalg. 

 

Kompetencer:

 • Den studerende kan udforme og formidle en sammenhængende, præcis og velargumenteret akademisk analyse og diskussion.
 • Den studerende kan forholde sig kritisk og konstruktivt til andres arbejde og modtage feedback på eget arbejde.

Forløbet er tilrettelagt for studerende med høj faglig motivation og stort engagement - både i faget og i læringsrummet. De studerende placeres ved semesterstart i læsegrupper. Derfor skal man ved semesterstart give besked om, hvorvidt man har en læsegruppe eller om man ønsker at blive placeret i en gruppe. Grupperne forventes at mødes med hver uge og opgaveskrivningen er tilrettelagt ud fra en forventning om at de studerende arbejder i grupper, men det er dog ikke et formelt krav, at man er i en gruppe. De studerende forventes at være velforberedte og deltage aktivt både på og mellem timerne, herunder indgå i diskussioner og gruppearbejde mv.

Pensum udgør ca. 1000 sider. Pensum vil sætte de studerende i stand til at forstå den begrebsmæssige udvikling indenfor organisationsteorien og de skift der sker i fokus fra arbejdere til ledere, fra formelle til uformelle strukturer, fra processer til resultater, fra studier af enkelte organisationer til studier af populationer og organisatoriske felter.

Offentlig forvaltning 1 og 2 på grunduddannelsen.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Porteføljeeksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: Fri skriftlig opgave  

- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

 

NB! Eksamen (både ordinær og re-eksamen) udbydes kun ifbm. efterårssemestret, da kernefag ikke udbydes i foråret.

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18008U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
.
Kapacitet
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Lene Holm Pedersen   (3-7b777f4f7875823d7a843d737a)
 • Mogens Jin Pedersen   (2-7b7e4e7774813c79833c7279)
Gemt den 06-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students