Samfundsfag: Profession og praksis

Kursusindhold

Faget lægger vægt på formidling af samfundsvidenskabelig viden og undervisning i samfundsfag. I undervisningen vil forskellige samfundsvidenskabelige subdiscipliner blive bragt i spil for at belyse forskellige temaer fra forskellige samfundsfaglige perspektiver. Gennem undervisningen i dette sigter faget mod at sætte de studerende i stand til at undervise og formidle samfundsfag i gymnasieskolen og virke i forskellige jobfunktioner, som har samfundsvidenskabelig analyse og formidling af samfundsvidenskabelig viden som omdrejningspunkt. Eksempelvis undervisning på ungdomsuddannelserne, professionsuddannelserne, højskoler og inden for kommunikationsområder med særlig vægt på det samfundsvidenskabelige område.

Engelsk titel

Social Science: Profession and Practice

Uddannelse

Samfundsfag

 

NB! Eksamen (både ordinær og re-eksamen) udbydes kun ifbm efterårssemestret, da faget ikke udbydes i foråret.

Målbeskrivelse

Viden:

 • håndtere de samfundsvidenskabelige teorier, begreber og metoder på et højt videnskabeligt niveau og baseret på en videregående og velfunderet viden om fagets emneområder og empiriske felter
 • forstå pædagogiske og fagdidaktiske problemstillinger
 • forholde sig kritisk til de samfundsvidenskabelige problemstillinger

 

Færdigheder

 • analysere problemstillinger inden for det samfundsvidenskabelige område og i denne forbindelse kunne vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige teorier og metoder
 • identificere, analysere og perspektivere problemstillinger relevant for nuværende og fremtidige samfundsforhold
 • undervise og formidle samfundsvidenskabelig viden og analyser
 • udarbejde analysemodeller i en videnskabelig eller praktisk kontekst
 • træffe kvalificerede og velbegrundede beslutninger om problemløsning og løsningsmodeller, reflektere kritisk og perspektivere brugen af disse
 • argumentere selvstændigt og systematisk på et højt akademisk niveau i dialog om faglige problemstillinger inden for eget fagområde
 • formidle resultatet af egne og andres analyser i et videnskabeligt og klart sprog, mundtligt såvel som skriftligt

 

Kompetencer

 • tilrettelægge, gennemføre og evaluere samfundsfaglig undervisning
 • stå i spidsen for et fagligt og tværfagligt samarbejde med forskellige faggrupper om praktiske og komplekse problemstillinger
 • anvende, oversætte og formidle sin specifikke og generelle samfundsvidenskabelig viden

Undervisningsformen er en blanding af holdundervisning, cases, ekskursioner og praktiske øvelser, hvor de studerende arbejder med undervisning og vidensformidling. I tilknytning til faget er der etableret et netværk af samfundsfagslærere, hvor de studerende kommer ud parvis og observerer garvede samfundsfagslæreres undervisning og selv får mulighed for at undervise i samfundsfag i gymnasieskolen.

Pensum udgør 1800-2100 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri skriftlig hjemmeopgave
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne aflægge eksamen skal den studerende i løbet af semesteret bestå 3 skriveøvelser. Bestås de ikke, skal den studerende gå til syge- og reeksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme eksamensform som ved ordinær eksamen

 

 

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 56

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18001U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
.
Kapacitet
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter-Christian Brøndum   (3-736665436c6976316e7831676e)
Underviser

Peter-Christian Brøndum

Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students