Sociologi 2

Kursusindhold

Sociologi 2 (Soc2) er en viderebygning af Sociologi 1 (Soc1) med henblik på at give den studerende undervisningskompetence i sociologi-delen af gymnasiets samfundsfag. Undervisningen udbygger Soc1’s introduktion til klassisk og moderne sociologi, herunder særligt modernitetskritik samt nyere samtidsdiagnoser vedrørende fx økonomi, religion, køn, og social og kulturel differentiering. Herudover lægger undervisningen særlig vægt på teorietiske og empiriske analyser af emner såsom identitetsdannelse (i forhold til fx arbejds- og familieliv), socialisering (i forhold til fx uddannelse og fritid), statsdannelse (fx velfærdsstaten), civil samfund (i forhold til fx politisk deltagelse og sociale bevægelser), politisk meningsdannelse (i forhold til fx sociale medier), og levevilkår (i forhold til fx byplanlægning og miljøpolitik). Som i Soc1 er et vigtigt mål med faget at fremme evnen til kritisk tænkning og konstruktiv problemløsning i en globaliseret verden.

Engelsk titel

Sociology 2

Uddannelse

Kurset Sociologi 2 er kun for samfundsfagsstuderende.

 

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden

 • beskrive med et udvidet detaljekendskab centrale sociologiske teorier, herunder særligt deres bidrag til modernitetskritik samt nyere samfundsdiagnoser vedrørende fx økonomi, religion, køn, og social og kulturel differentiering
 • forstå centrale bidrag til teorietiske og empiriske analyser af emner såsom identitetsdannelse, socialisering, statsdannelse, civil samfund, politisk meningsdannelse, og levevilkår
 • forstå hvordan centrale sociologiske teorier, samtidsdiagnoser, og empiriske analyser danner grundlag for kritisk refleksion over samfundsvidenskabelige forståelsesformer
 • reflektere over sociologiens rolle i forhold til studiet af samfundet generelt set

 

Færdigheder

 • beherske med et udvidet detaljekendskab centrale sociologiske teorier, herunder særligt deres bidrag til modernitetskritik samt nyere samfundsdiagnoser vedrørende fx økonomi, religion, køn, og social og kulturel differentiering
 • sammenligne centrale bidrag til teorietiske og empiriske analyser af emner såsom identitetsdannelse, socialisering, statsdannelse, civil samfund, politisk meningsdannelse, og levevilkår

 


Kompetencer

 • undervise i samfundsfagets sociologi-del i gymnasiet

Undervisningen består af holdundervisning. De studerende forventes også at arbejde aktivt i læsegrupper som forberedelse til undervisningen.

Pensum udgør 900 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Mere information herom vil komme ud på Absalon.

Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med synopsis
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme eksamensform som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Total
 • 42

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTB17023U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

http://polsci.ku.dk/uddannelser/eftervidereuddannelse/aabent_universitet/

Skemagruppe
.
Kapacitet
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Poul Poder   (2-75754578746833707a336970)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students