International Politik 2

Kursusindhold

Bemærk, at forelæsningerne foregår på engelsk

Faget fokuserer på at give den studerende teorikendskab, begrebsforståelse og metodiske indsigter på et avanceret niveau til at kunne analysere hvordan det internationale systems strukturer og processer sætter rammen om den samfundsmæssige udvikling, og under hvilke betingelser samfundsmæssige aktører handler i det internationale system. Faget præsenterer IP disciplinens klassiske teorier, herunder nyere videreudviklinger, samt alternative teori- og metode forståelser af disciplinen IP. Desuden er der fokus på at den studerende lærer at perspektivere den valgte teori og metode og at udvikle kritisk reflektion over samme. 

Engelsk titel

International Relations 2

Uddannelse

Bemærk at undervisnings- og eksamenssprog er engelsk.

 

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne: 

Viden 

 • forstå klassiske og nyere teorier, begreber og metoder inden for International Politik disciplinen
 • forstå de historiske forudsætninger for og fremtidige udviklingsmuligheder af teorier, begreber inden for disciplinen International Politik, og væsentligste internationale politikområder 

 

Færdigheder 

 • identificere et videnskabeligt argument på basis af solid faglig indsigt til at analysere, hvordan de internationale og globale strukturer og processer sætter rammen om den samfundsmæssige udvikling og under hvilke betingelser samfundsmæssige aktører handler på det internationale og globale niveau 
 • præsentere og diskutere et videnskabeligt argument skriftligt 

 

Kompetencer 

 • overføre teori og metode til problemstillinger som den studerende selv formulere og udvikler en analyse heraf

 

Undervisningen består af en kombination af holdundervisning, seminarer og årgangsforelæsninger.

Pensum udgør 900 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet. 

Det er en forudsætning for at deltage i eksamen i International Politik 2, at man har bestået International Politik 1.
Beståelse af International Politik 2 er en forudsætning for at gå til eksamen i International Politik 3.

Bemærk, at forelæsningerne foregår på engelsk, og eksamenssproget er engelsk

Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Bemærk, at eksamenssproget er engelsk

Faget bestås gennem udarbejdelse af en 10-timers bunden skriftlig hjemmeopgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

10-timers bunden skriftlig hjemmeopgave

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 14
 • Total
 • 42

Kursusinformation

Undervisningssprog
Engelsk
Kursusnummer
ASTB17014U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Pris

Læs mere her.

Skemagruppe
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Marcus Kristensen   (3-7f7c7a4f7875823d7a843d737a)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students