Metode 2

Kursusindhold

Opdateret 2. maj 2022
 
Faget indeholder, i forlængelse af Metode 1, en bredere og mere nuanceret gennemgang af samfundsvidenskabelig metode i teori og praksis, især med henblik på, at sætte de studerende i stand til at foretage velfunderede kvantitative analyser. Faget giver de studerende en grundig indføring i forskellige kvantitative analysemetoder og typer af data, erfaringer med anvendelsen af metoderne og et kendskab til de forskellige metoders muligheder og begrænsninger. Formålet med eksamen er at afprøve de studerende metodiske færdigheder, samt refleksion over metodiske
problemstillinger. Derudover skal de studerende lære hvordan man kan bruge de forskellige metoder i diverse arbejdssammenhænge. 
 
Fagets hovedelementer er følgende:
 1. Faserne i en kvantitativ forskningsproces – fra valg af forskningsproblem til udarbejdelse af en endelig rapport.
 2. Metoder til indekskonstruktion
 3. Kvantitativ analyse ved hjælp af regression
 4. Data visualisering
 5. Anvendelse af software til dataanalyse
Engelsk titel

Method 2

Uddannelse

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Målbeskrivelse

Opdateret 2. maj 2022

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • referere udformningen af forskningsdesign og illustrere de centrale overvejelser forskningsprocessen
 • redegøre for principperne bag kvantitative uni- bi- og multivariate analyser
 • reflektere over de generelle pointer i metodelitteraturen fra pensum i forhold til egne analyse, og gennemføre test af egne spørgsmål og revidere dem på baggrund heraf

 

Færdigheder

 • bedømme usikkerheden ved egne og andres analyser, herunder analysernes validitet og reliabilitet
 • gennemføre politologiske og andre samfundsvidenskabelige analyser af konkrete problemstillinger på baggrund af kvantitativt datamateriale og under hensyn til krav om videnskabelighed
 • perspektivere analyseresultater ift. problemformulering, forforståelse og teoretiske hypoteser; påpege perspektiver og begrænsninger i analysens resultater


Kompetencer

 • vurdere og evaluere anvendeligheden af de forskellige designs i konkrete tilfælde 
 • selvstændigt og i samarbejde med andre anvende fagets metoder i veldesignede dataanalyser af kvantitative data, herunder begrunde metodiske til- og fravalg
 • selvstændigt finde data til en regressionsanalyse og gennemføre en analyse

Undervisningen består af en kombination af holdundervisning, øvelsestimer, workshops og årgangsforelæsninger.

Pensum udgør 700 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Mere information herom vil komme ud på Absalon.

Det er en forudsætning for at deltage i eksamen i Metode 2, at man har bestået Metode 1.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri opgave
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at deltage i eksamen i Metode 2, at man har bestået Metode 1.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme eksamensform som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 14
 • Total
 • 42

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTB17013U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

http://polsci.ku.dk/uddannelser/eftervidereuddannelse/aabent_universitet/

Skemagruppe
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Thisted Dinesen   (3-737767436c6976316e7831676e)
Gemt den 14-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students