Politisk Teori 2

Kursusindhold

Politisk Teori 2 (PT2) er det andet af to sammenhængende fag inden for fagdisciplinen politisk teori. Som beskrevet under PT1 er det samlede formål med de to fag at give de studerende en grundlæggende forståelse for den politiske idéhistorie og de vigtigste debatter i nutidig politisk teori, herunder politisk teoris betydning for politologien generelt set. Undervisningen lægger samtidig vægt på kritisk tænkning i forhold til såvel den generelle samfundsudvikling som begrebslige, ideologiske, og normative spørgsmål inden for studiet af politik. Undervisningen i PT2 viderefører PT1’s fokus på den politiske idéhistorie samt begrebsudviklingen i politisk teori. Herudover omfatter PT2 en introduktion til udvalgte ideologier samt væsentlige tematikker inden for nutidig politisk teori, herunder deres relation til nutidige sociale og politiske problemstillinger, særligt i et globalt perspektiv. PT1’s introduktion til begrebs- og idéhistorisk analyse samt normativ kritik videreføres med et fokus på ideologianalyse, komparativ politisk teori, og udvalgte hovedretninger inden for analytisk og kritisk teori. 

Engelsk titel

Political Theory 2

Uddannelse

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Målbeskrivelse

Ud over en videreførelse af viden, færdigheder, og kompetencer beskrevet under PT1 forventes den studerende efter endt kursus at kunne:  

Viden 

 • beskrive centrale bidrag fra udvalgte politiske ideologier, herunder også deres idéhistoriske baggrund og bidrag til den politiske udvikling 
 • beskrive centrale bidrag til udvalgte tematikker inden for nutidig politisk teori (fx: demokrati, multikulturalisme, populisme, køn og seksualitet, og klima) 
 • forstå hvordan politisk teori udvikler sig i et globalt perspektiv, der inkluderer forskellige traditioner og tilgange til studiet af politik 
 • forstå hvordan ideologianalyse, komparativ politisk teori, samt kritik teori kan anvendes til at analysere generelle problemstillinger inden for politisk teori 
 • reflektere over styrker og svagheder ved de mest centrale ideologier og tematiske bidrag til politisk teori, herunder særligt nutidig politisk teori 
 • reflektere over den politiske teoris rolle i forhold til studiet af politik generelt set 

 

Færdigheder 

 • beherske et udvalg af grundlæggende bidrag til politisk teori, herunder deres betydning for ideologiske hovedstrømninger og den nutidige samfundsudvikling 
 • sammenligne forskellige bidrag til en bestemt ideologi og/eller tematik inden for politisk teori (historisk såvel som nutidig) 
 • placerer politisk teori (og politisk tænkning mere generelt) i et globalt perspektiv med henblik på at forstå betydningen af forskellighed for kritisk tænkning 
 • anvende ideologianalyse, komparativ politisk teori, analytisk og kritisk teori med henblik på at begrunde en bestemt fortolkning af udvalgte tænkere, ideologier, og tematikker inden for politisk teori 
 • anvende bidrag fra den politiske teori (historisk såvel som nutidig) til analyser af generelle problemstillinger inden for studiet af politik 
 • strukturere og formidle analysen og dens resultater i et klart og tydeligt sprog 

 

Kompetencer 

 • håndtere nutidige ytringer, politiske tiltag og spørgsmål med henblik på at uddrage deres værdimæssige indhold/grundlag og relatere dem til den politiske teori og idéhistorie 
 • overføre abstrakte-filosofiske betragtninger om samfundet til konkrete analyser af politiske problemstillinger o opsøge og tilegne sig ny viden inden for politisk teori (historisk såvel som nutidig) 

 

Undervisningen består af en kombination af holdundervisning og forelæsninger. Herudover forventes den studerende også at arbejde aktivt i læsegrupper som forberedelse til undervisningen.

Pensum udgør 850 sider. Pensum fastsættes af studienævnet.

Politisk Teori 2 indgår i førsteårsprøven.
Det er en forudsætning for at deltage i eksamen i Politisk Teori 2, at man har bestået Politisk Teori 1.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Faget bestås gennem udarbejdelse af en tredages bunden skriftlig hjemmeopgave.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne aflægge eksamen i faget skal den studerende i løbet af semesteret bestå én skriveøvelse. 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme eksamensform som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Karakter

Betegnelse

Beskrivelse

12

Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål.

Viden 

 • opfylde fagets videnskriterier som beskrevet i målbeskrivelsen uden mangler 

 

Færdigheder

 • opfylde fagets færdighedskriterier som beskrevet i målbeskrivelsen uden mangler 

 

Kompetencer 

 • opfylde fagets kompetencekriterier som beskrevet i målbeskrivelsen uden mangler 

7

God præstation, der demonstrerer opfyldelsen af fagets mål, men med en del mangler.

Viden 

 • opfylde fagets videnskriterier, som beskrevet i målbeskrivelsen, men med en del mangler 

 

Færdigheder 

 • opfylde fagets færdighedskriterier, som beskrevet i målbeskrivelsen, men med en del mangler 16 

 

Kompetencer 

 • opfylde fagets kompetencekriterier, som beskrevet i målbeskrivelsen, men med en del mangler 

02

Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Viden 

 • opfylde fagets videnskriterier, som beskrevet i målbeskrivelsen, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 

 

Færdigheder 

 • opfylde fagets færdighedskriterier, som beskrevet i målbeskrivelsen, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 

 

Kompetencer 

 • opfylde fagets kompetencekriterier, som beskrevet i målbeskrivelsen, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 56

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTB17008U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Læs mere her.

Skemagruppe
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christian F. Rostbøll   (2-71804e7774813c79833c7279)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students