Sociologi 1

Kursusindhold

Som ét af uddannelsens samfundsvidenskabelige fagelementer sætter Sociologi 1 (Soc1) studiet af politik ind i en bredere samfundsmæssig analyseramme. Det overordnede formål er at introducere udvalgte dele af den klassiske sociologi samt væsentlige nyere bidrag til forståelsen af samfundet, dets institutioner og aktører, den samfundsmæssige udviklingsdynamik og forholdet mellem individ og samfund. Faget demonstrerer tillige sociologiens empiriske bidrag til forståelsen af den samfundsmæssige udvikling, særligt fra begyndelsen af industrialisering og frem til i dag. Undervisningen lægger vægt på forskelle og ligheder mellem strukturelle, aktør-orienterede, relationelle og konstruktivistiske forståelses- og forklaringsrammer. Herudover giver faget en introduktion til udvalgte temaer om det nutidige samfund, herunder empiriske analyser af fx globalisering, magt, køn, klasse, og marked. Ved at vise sociologiens relevans for studiet af politik, særligt med henblik på samfundets grundlæggende strukturer og magtforhold, udbygger faget også de studerendes evne til kritisk tænkning og konstruktiv problemløsning.

Engelsk titel

Sociology 1

Uddannelse

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • beskrive centrale sociologiske teorier, herunder deres historiske baggrund, videnskabsteoretiske udgangspunkt og bidrag til strukturelle, aktør-orienterede, relationelle og konstruktivistiske forståelses- og forklaringsrammer
 • beskrive centrale sociologiske bidrag til samtidsdiagnoser og empiriske analyser af fx globalisering, magt, klasser, køn, og marked
 • reflektere over styrker og svagheder ved centrale sociologiske teorier, samtidsdiagnoser, og empiriske analyser, herunder deres forståelses- og forklaringsrammer
 • forstå hvordan centrale sociologiske teorier, samtidsdiagnoser, og empiriske analyser danner grundlag for kritisk refleksion over samfundsvidenskabelige forståelsesformer
 • reflektere over sociologiens rolle i forhold til studiet af politik generelt set

               

Færdigheder

 • beherske hovedbidragene fra centrale sociologiske teorier og empiriske analyser (klassiske såvel som nutidige)
 • sammenligne centrale sociologiske teorier og empiriske analyser i forhold til videnskabsteoretiske udgangspunkt samt bidrag til specifikke forståelses- og forklaringsrammer
 • udvælge forskellige sociologiske teorier, samtidsdiagnoser og udviklingsscenarier til at analysere og vurdere samfundsmæssige problemstillinger
 • begrunde én bestemt fortolkning af udvalgte sociologiske teorier og samtidsdiagnoser, inklusive deres bidrag til analysen af relevante samfundsmæssige problemstillinger
 • formidle sociologisk tænkning og viden i såvel fagligt-professionelle som i offentlige sammenhænge
 • strukturere og formidle analysen og dens resultater i et klart og tydeligt sprog

 

Kompetencer

 • tage kritisk stilling til grundlæggende problemstillinger inden for sociologisk teori, herunder deres indflydelse på studiet af politik generelt set
 • tage kritisk stilling til divergerende forståelser og forklaringer af samfundsudviklingen, herunder deres betydning for analysen af specifikke samfundsproblemer
 • overføre viden om betydninger og konsekvenser af forskellige forståelser af sociale fænomener til en kritisk-konstruktiv problemløsningstilgang
 • opsøge og tilegne sig ny viden inden for sociologiske teorier, samtidsdiagnoser, og empiriske analyser

 

Undervisningen består af en kombination af holdundervisning og årgangsforelæsninger. Herudover forventes de studerende også at arbejde aktivt i læsegrupper som forberedelse til undervisningen.

Pensum udgør 850 sider. Pensum fastsættes af studienævnet.

Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Faget bestås gennem udarbejdelse af en tredages bunden skriftlig hjemmeopgave.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne aflægge eksamen i faget skal den studerende i løbet af semesteret bestå én skriveøvelse. 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme eksamensform som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Karakter

Betegnelse

Beskrivelse

12

Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål.

Viden 

 • opfylde fagets videnskriterier som beskrevet i målbeskrivelsen uden mangler 

 

Færdigheder 

 • opfylde fagets færdighedskriterier som beskrevet i målbeskrivelsen uden mangler

 

Kompetencer 

 • opfylde fagets kompetencekriterier som beskrevet i målbeskrivelsen uden mangler

7

God præstation, der demonstrerer opfyldelsen af fagets mål, men med en del mangler.

Viden 

 • opfylde fagets videnskriterier, som beskrevet i målbeskrivelsen, men med en del mangler 

 

Færdigheder 

 • opfylde fagets færdighedskriterier, som beskrevet i målbeskrivelsen, men med en del mangler 

 

Kompetencer 

 • opfylde fagets kompetencekriterier, som beskrevet i målbeskrivelsen, men med en del mangler

02

Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Viden 

 • opfylde fagets videnskriterier, som beskrevet i målbeskrivelsen, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 

 

Færdigheder 

 • opfylde fagets færdighedskriterier, som beskrevet i målbeskrivelsen, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 

 

Kompetencer 

 • opfylde fagets kompetencekriterier, som beskrevet i målbeskrivelsen, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 56

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTB17006U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Læs mere her.

Skemagruppe
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Poul Poder   (2-7e7e4e817d713c79833c7279)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students