Politisk teori 1

Kursusindhold

Politisk Teori 1 (PT1) er det første af to sammenhængende fag inden for fagdisciplinen politisk teori. Det samlede formål med de to fag er at give de studerende en grundlæggende forståelse for den politiske idéhistorie og de vigtigste debatter i nutidig politisk teori, herunder politisk teoris betydning for politologien generelt set. Undervisningen lægger samtidig vægt på kritisk tænkning i forhold til såvel den generelle samfundsudvikling som begrebslige, ideologiske, og normative spørgsmål inden for studiet af politik.

Undervisningen i PT1 omfatter udvalgte dele af den politiske idéhistorie og dens bidrag til udviklingen af nogle af de væsentligste begreber i politologien (fx: stat, suverænitet, retfærdighed, magt, lighed, og frihed). Faget lægger vægt på både at placere politiske tænkere i deres relevante historiske kontekster, og at vise idéhistoriens relevans for nutidig politisk teori, herunder særligt i forhold til politiske begrebers udvikling og bidrag til studiet af politik. Til at understøtte begge aspekter giver faget en introduktion til begrebs- og idéhistorisk analyse samt normativ kritik.

Skriveøvelsen træner de studerende i at beskrive ét enkelt bidrag til politisk teori og ud fra dette begrunde en fortolkning af dette bidrag, herunder dets styrker og svagheder. Opgaven er eksamensforbedrende til Politisk Teori 2, da den træner delementer af denne eksamen.

Engelsk titel

Political Theory 1

Uddannelse

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Viden
  • beskrive centrale bidrag fra vigtige politiske tænkere, herunder også deres historiske baggrund
  • beskrive centrale bidrag til diskussionen af vigtige begreber i politologien (fx: stat, suverænitet, retfærdighed, magt, lighed, og frihed)
  • forstå hvordan begrebs- og idéhistorisk analyse samt normativ kritik kan anvendes til at analysere generelle problemstillinger inden for politisk teori
  • reflektere over styrker og svagheder ved centrale tænkere og begreber i politisk teori
  • reflektere over den politiske teoris rolle i forhold til studiet af politik generelt set
 • Færdigheder
  • beherske et udvalg af grundlæggende bidrag til politisk teori, herunder deres idéhistoriske kontekst og betydning for den politiske begrebsudvikling
  • fortolke svært tilgængelige tekster på et akademisk niveau og formidle deres indhold i et klart og tydeligt sprog
  • læse engelsksprogede tekster på et akademisk niveau
  • anvende begrebs- og idéhistorisk analyse samt normativ kritik med henblik på at begrunde en bestemt fortolkning af udvalgte tænkere og begreber inden for politisk teori
  • sammenligne centrale bidrag til diskussionen af udvalgte begreber inden for politisk teori (historisk såvel som nutidig)
 • Kompetencer
  • håndtere modstridende fortolkninger af begreber og teorier inden for politisk teori
  • tage kritisk stilling til grundlæggende problemstillinger inden for politisk teori, herunder deres indflydelse på studiet af politik generelt
  • opsøge og tilegne sig ny viden inden for politisk teori, herunder også idéhistorien

Undervisningen består af en kombination af holdundervisning og forelæsninger. Herudover forventes de studerende også at arbejde aktivt i læsegrupper som forberedelse til undervisningen.

Pensum udgør 425 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Faget er en del af førsteårsprøven for studerende på statskundskab og samfundsfag

Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
3,8 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Eksamen bestås gennem aktiv undervisningsdeltagelse, som består af én godkendt skriveøvelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Syge- og reeksamen bestås gennem en 10-timers bunden skriftlig hjemmeopgave.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende kan:

 • Viden
  • opfylde fagets videnskriterier, som beskrevet i målbeskrivelsen, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål
 • Færdigheder
  • opfylde fagets færdighedskriterier, som beskrevet i målbeskrivelsen, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål
 • Kompetencer
  • opfylde fagets kompetencekriterier, som beskrevet i målbeskrivelsen, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål
    

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Holdundervisning
 • 16
 • Total
 • 32

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTB17004U
ECTS
3,8 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Pris

http://polsci.ku.dk/uddannelser/eftervidereuddannelse/aabent_universitet/

Skemagruppe
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders Berg-Sørensen   (3-646576436c6976316e7831676e)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students