International Politik 1

Kursusindhold

Faget giver den studerende et basalt teorikendskab til at analysere hvordan de internationale strukturer, organisationer og processer, herunder diplomati, sætter rammer om den samfundsmæssige udvikling, og under hvilke betingelser internationale og udenrigspolitiske aktører – som fx Danmark – handler i den magtpolitiske orden, det internationale samfund og den globaliserede verdensøkonomi. Faget introducerer den studerende til centrale problemer i international politik. Det gør dem i stand til at diskutere og reflektere kritisk over hvad disse problemer skyldes, hvordan de defineres og potentielt løses. Faget giver den studerende en grundlæggende forståelse for samspillet mellem problematikker på lokalt, nationalt, regionalt og globalt niveau. De udvalgte problematikker spænder over globale politologiske emneområder, fra de klassiske emner som udenrigspolitik, diplomati, krig og fred, samarbejde og konkurrence til nyere emner som global retfærdighed, menneskerettigheder og interventioner, og nye trusler som klimaforandringer.

Engelsk titel

International Relations 1

Uddannelse

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Viden
  • forstå de væsentligste problematikker og dilemmaer i international politik
  • forstå de væsentligste internationale institutioner
  • forstå hovedtrækkene i den dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik
  • forstå samspillet mellem interne og eksterne forhold for staternes udenrigspolitik
 • Færdigheder
  • udføre analyser på centrale politikområder inden for international politik
  • kritisk diskutere de væsentligste problemer i international politik
  • formulere og diskutere potentielle politiske, økonomiske, diplomatiske, militære og institutionelle løsninger på disse problemer
  • strukturere og formidle analysen og dens resultater i et klart og tydeligt sprog
 • Kompetencer
  • analysere aktuelle emner og problemstillinger i international politik
  • reflektere over væsentlige udenrigspolitiske forhold, internationale institutioner, og globale problemstillinger 

Undervisningen består af en kombination af holdundervisning ved instruktorer og årgangsforelæsninger.

Pensum udgør 750 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

International Politik 1 indgår i førsteårsprøven.

Beståelse af International Politik 1 er en forudsætning for at gå til eksamen i International politik 2.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Faget bestås gennem udarbejdelse af en tredages bunden skriftlig hjemmeopgave.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne aflægge eksamen i faget skal den studerende i løbet af semesteret bestå én skriveøvelse.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme eksamensform som ved ordinær eksamen

 

Kriterier for bedømmelse

Viden

 • beherske sikker viden om væsentlige internationale politikområder, internationale organisationer, dansk udenrigspolitik og Danmarks position i verden 
 • forklare den politiske betydning af centrale problemer inden for international politik

 

Færdigheder

 • forstå og anvende international politiks teorier og begreber
 • demonstrere analytiske og formidlingsmæssige evner på et konkret område af international politik

 

Kompetencer

 • skriftlig formidlingsevne
 • problem-styret analyseevne

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 56

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTB17001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

http://polsci.ku.dk/uddannelser/eftervidereuddannelse/aabent_universitet/

Skemagruppe
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jens Ladefoged Mortensen   (3-6d6f70436c6976316e7831676e)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students