Anvendt Case-analyse

Kursusindhold

Kursets formål er at styrke forbindelsen mellem sociologiske færdigheder og praktisk håndtering af organisatoriske og sociale udfordringer. Fokus er på at udlede sociologiske problemstillinger fra aktuelle sociale problemer eller specifikke hændelser gennem empirinære case-analyser for at give de studerende erfaring med at analysere og forstå komplekse og akutte problemer. Dette inkluderer specificering af case og problemkontekst samt udvikling af håndteringsstrategier for identificerede problemer. Kurset bygger på erfaringsbaseret læring gennem samarbejde med relevante interessenter og case-ejere, og introducerer herigennem studerende til arbejdsmarkedet og sociologers rolle i samfundet.

Engelsk titel

Applied Case-Study Analysis

Uddannelse

Obligatorisk kursus 6. semester BA på Sociologiuddannelsen

 

OBS!
Kurset er ikke åbent for hverken meritstuderende eller Exchange studerende. 

 

Målbeskrivelse

Viden

Den studerende skal:

 • forstå og forklare forskellige typer af problemkompleksitet
 • vurdere egnede metoder og teorier til analysere af en specifik case
 • identificere og forklare relevante interessenter/aktører/brugere for dybere forståelse af en case og dens kontekst.

 

Færdigheder

Den studerende skal:

 • vælge eller finde en case, der illustrerer en sociologisk problemstilling
 • tydeliggøre en case og dens problemstilling, herunder skelne mellem forskellige problemopfattelser
 • identificere den sociologiske problematik i en given case
 • udvikle ideer til løsninger på sociale problemer.

 

Kompetencer

Efter kurset skal studerende kunne:

 • planlægge og udføre en sociologisk case-baseret undersøgelse
 • bedømme anvendeligheden af en case til belysning eller initiering af en proces
 • forstå og iværksætte praktiske interventioner
 • designe og fremlægge innovative, værdiskabende løsningsforslag baseret på samarbejde med praksisaktører/case-stillere.

Kursuset anvender interaktive undervisningsformater ved at kombinere forelæsninger med workshops, præsentationer, peer-feedback og projekt-orienteret gruppearbejde. Studerende arbejder med at identificere og løse et socialt problem i en organisationskontekst i samarbejde med praksisaktører. Casevalg godkendes af underviseren.

Studerende skal læse kursusmaterialet før undervisning og gruppearbejde. Der tilbydes supplerende valgfri læsning for yderligere indsigt i emnet, men dette forventes ikke læst eller diskuteret specifikt i klassen.

På grund af undervisningen i små grupper vil der være konstant feedback mellem underviseren og de studerende.
Grupperne mødes også i grupper af samme interesse - og giver hinanden feedback på deres cases.

Samarbejdsmuligheder/​case-stillere:
• Copenhagen Health Innovation og Rigshospitalet

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Kurset anvender en porteføljeeksamen bedømt efter 7-trins skalaen. Den består af løbende skriftlige opgaver med feedbackmulighed, der samles og afleveres i opdateret version til slutbedømmelse. Maksimal længde er 10 sider for individuelle opgaver med max 5 ekstra sider pr. gruppemedlem. Den endelige aflevering skal indeholde en empirioplyst case-beskrivelse, en analyse af problemets kompleksitet baseret på teori og empiri, samt diskussion og præsentation af forbedringsstrategier. Studerende skal anvende og operationalisere kursets analytiske perspektiver.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på BA-studieordningen af 2016 for at kunne tage denne eksamen.

 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Policy on the Use of Generative AI Software and Large Language Models in Exams

The Department of Sociology prohibits the use of generative AI software and large language models (AI/LLMs), such as ChatGPT, for generating novel and creative content in written exams. However, students may use AI/LLMs to enhance the presentation of their own original work, such as text editing, argument validation, or improving statistical programming code. Students must disclose if and how AI/LLMs have been used in an appendix, which will not count toward the page limit of the exam. This policy is in place to ensure that students’ written exams accurately reflect their own knowledge and understanding of the material.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Hvis reeksamen tages i ordinær eksamensperiode: se ordinær eksamensform

Hvis reeksamen tages i reeksamensperiode:  

Den studerende formulerer selvstændigt sit eksamensspørgsmål på baggrund af prædefinerede eksamensretningslinjer udformet af underviseren. Underviseren skal give mindst to eksempler på eksamensspørgsmål, der imødekommer eksamensretningslinjerne.

 

OBS! 

Kurset er obligatorisk og det er derfor kun muligt at gå til eksamen i foråret, da kurset ikke bliver udbudt i efteråret.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Total
 • 42

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASOB16118U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink.
Kapacitet
Vejl. 110 personer
Studienævn
Sociologisk studienævn
Udbydende institut
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ghita Dragsdahl Lauritzen   (3-69666e42757165306d7730666d)
Underviser

Ghita Dragsdahl Lauritzen
Mathias Wullum Nielsen

Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students