Videnskab og Samfund: god videnskabelig praksis i det 21. århundrede

Kursusindhold

Formålet med faget er at sætte de studerende i stand til at reflektere over hvad (god) videnskab og forskning er og hvad der adskiller det fra andre tilgange til at forstå verden (f.eks. astrologi, religion eller politiske ideologier).

På et højere abstraktionsniveau stiller erkendelsesteorien det filosofiske spørgsmål om hvad vi egentlig som mennesker kan opnå viden om og hvordan vi opnår viden. Derudover introducerer faget til centrale videnskabsteoretiske og metodologiske problemstillinger af relevans for sociologien.

Samlet bidrager det med en forståelse af viden som en social konstruktion, der nødvendiggør en refleksion over hvordan sociale strukturer medierer hvordan og hvilken slags viden vi opnår om verden. Dette fag introducerer de studerende til disse spørgsmål.

Engelsk titel

Science and Society: Scientific Practice & Research in the 21st Century

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 2. semester BA på sociologiuddannelsen

OBS!
Kurset er ikke åbent for hverken meritstuderende eller Exchange studerende. 

Målbeskrivelse

Viden


Formålet med kurset er at gøre de studerende i stand til at kunne:

 • Redegøre for standarder for god videnskabelig praksis.
   
 • Beskrive standarder for videnskabsetik.
   
 • Redegøre for basale meta-teoretiske traditioner og hvordan disse er forbundne med teorier og tilgange introduceret i kurserne Samfundsmæssige problemer, Videregående Kvalitative Metoder, og Sociologiske teoriudviklinger.
   
 • Redegøre for basale videnskabsteoretiske begreber.
   
 • Beskrive mulighederne og begrænsningerne for værdi-/moralsk neutralitet og refleksioner over forholdet mellem videnskab og politik
   
 • Opstille centrale metodologiske spørgsmål i sociologi, f.eks. om forklaringstyper og metode-individualisme, kollektivisme, relationisme, og situationisme for at opnå et overblik over centrale og historisk skiftende måder hvorpå sociologien konceptualiserer socialt liv.

 

Færdigheder
 

 • Den studerende skal kunne vurdere sociologisk forskning ud fra kriterierne nævnt ovenfor.
   
 • Den studerende skal have solidt kendskab til og kunne anvende centrale videnskabsteoretiske begreber.

 

Kompentencer
 

 • Den studerende skal selvstændigt kunne analysere konkrete eksempler på sociologisk forskningspraksis, i relation de eksisterende kriterier for god forskningspraksis.
   
 • Den studerende skal kritisk kunne reflektere over egen og andres sociologiske forskningspraksis, herunder i relation til egen datagenerering og analyse.

 

 

 

Forelæsninger

Kompendium plus grundbog

Introducerende kendskab til sociologisk teori, metode og empiri.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, -
Prøveformsdetaljer
Individuel/gruppe (max 4 studerende).
Mundtlig eksamen med synopsis som laves på baggrund af stillede spørgsmål.
Hvis synopsen udarbejdes af flere studerende, foregår den mundtlige prøve som udgangspunkt som en gruppeprøve. Se detaljer for prøveform i studieordningen og i Den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være tilmeldt kurset for at deltage i eksamen

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Ved mundtlige prøver med synopsis samt porteføljeopgaver med mundtlig prøve må den studerende medbringe en printet kopi af deres synopsis eller aflevering til eksamen. Under den indledende præsentation har den studerende lov til at anvende et præsentationsmanuskript eller præsentationsslides. Eksaminator kan godkende ekstra materiale.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.

For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside:
www.soc.ku.dk under Uddannelser --> Eksamen

Reeksamen

- Hvis reeksamen tages i ordinær eksamensperiode: se ordinær eksamensform

 

- Hvis reeksamen tages i reeksamensperiode:  

Mundtlig eksamen med synopsis (med NYE stillede spørgsmål).

Individuel/Gruppe

 

Ovenstående gælder for kursustilmeldinger fra Forår 2023 og frem. 

Hvis du skal til reeksamen og har været tilmeldt kurset i Forår 2022 eller tidligere, bedes du kontakte studieadministration: soc-studieadm@soc.ku.dk

 

 

OBS! 

Kurset er obligatorisk og det er derfor kun muligt at gå til eksamen i foråret, da kurset ikke bliver udbudt i efteråret.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 158
 • Eksamen
 • 20
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASOB16031U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Forår
Skemagruppe
Se Skema
Kapacitet
Vejl. 100 personer
Studienævn
Sociologisk studienævn
Udbydende institut
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Carsten Strøby Jensen   (3-68786f4578746833707a336970)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students