Sociologisk teori og faghistorie

Kursusindhold

Faget introducerer til udviklingen af sociologisk teori ved at behandle hvordan klassiske teoretikere har undersøgt nogle af de grundlæggende spørgsmål som definerer sociologi som en forskningsdisciplin, der søger at forstå det moderne samfunds grundlæggende egenskaber og udviklingstræk. De studerende vil blive introduceret til kanoniske tekster, der beskæftiger sig med spørgsmål om hvad gør samfund mulig og hvordan fungerer samfund. Sociologer har behandlet disse spørgsmål fra varierende analytiske og metodologiske udgangspunkter, hvilket har ført til dannelsen af distinkte tilgange og etablerede formative teorier, som fortsat anvendes af nutidige sociologer, der videreudvikler dem for at forstå både klassiske problemstillinger men også nye sociale fænomener og praksisser.

Kurset introducerer til tilgange som konfliktteori, konsensusteori, systemteori, utilitaristisk teori, interaktionistisk teori, kritisk teori, pragmatisk teori mv. Disse tilgange inddrages i forhold at forstå problemstillinger som magt og ulighed, strategisk handlen, social struktur og værdier, samt spørgsmålet om meningsdannelse og social konstruktion. Problemstillinger som moderne sociologi har være optaget af fra begyndelsen af og som den stadig er optaget af.

Engelsk titel

Sociological Theory in a Historical Perspective

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 2. semester BA på sociologiuddannelsen.

This course is also offered to full-degree students enrolled at the Faculty of Social Science, UCPH

 • Master Programme in Political Science
 • Master Programme in Social Data Science
 • Bachelor and Master Programmes in Psychology
 • Bachelor and Master Programmes in Anthropology 
 • Master programme in Global Development

 

Indskrevne studerende tilmelder sig selv direkte via blanket i selvbetjeningen på KUnet uden en forhåndsgodkendelse.


Kontakt studieadministrationen på den enkelte uddannelse for specifikke spørgsmål.

 

OBS!
Kurset er ikke åbent for hverken meritstuderende eller Exchange studerende. 

Målbeskrivelse

Viden

Formålet med kurset er at gøre de studerende i stand til at kunne:

 • Beskrive sociologiens historiske og mangesidede karakter som intellektuel virksomhed definere de grundlæggende spørgsmål om hvordan samfund og social orden muliggøres og af de dynamiske spørgsmål som sociologer har fokuseret på før og nu
 • Opstille forskellige sociologiske traditioner eller tilgange og evnen til at vurdere deres relative fordele og ulemper.

 

Færdigheder

Gennem faget lærer de studerende at:

 • Identificere hvilke centrale spørgsmål og problemer sociologisk forskning og sociologiske tekster fokuserer på samt hvilken tradition de er formet af
 • Udpege de centrale udviklinger inden for forskellige teoretiske tilgange og desuden forklare tidligere forsøg på at forene hvad der oprindeligt så ud til at udgøre modsatrettede anskuelser inden for sociologien.

 

Kompetencer

Efter endt undervisning skal den studerende kunne:

 • Skelne mellem hovedtrækkene ved forskellige teoretiske tilgange og deres respektive forklaringsprincipper, i forhold til at udpege social (inter-)aktion og samfundsmæssige strukturer
 • Redegøre for centrale teorier og begreber
 • Reflektere over den sociologiske arv både kritisk og kreativt.

Forelæsninger og holdundervisning

Pensumplan oploades i Absalon.

Grundbog læses i kombination med udvalg af klassiske sociologisk tekster.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, -
Prøveformsdetaljer
Den studerende formulerer selvstændigt sit eksamensspørgsmål på baggrund af prædefinerede eksamensretningslinjer udformet af underviseren. Den studerende vil få eksamensretningslinjerne i løbet af det igangværende semester. Underviseren skal give mindst to eksempler på eksamensspørgsmål, der imødekommer eksamensretningslinjerne.

Eksamen kan skrives individuelt eller i grupper af maks. 4 studerende.
Længden på eksamen er 10 sider + 5 sider pr. ekstra gruppemedlem.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være tilmeldt kurset for at deltage i eksamen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Brug af AI

På Sociologisk Institut er det ikke tilladt at bruge generativt AI software (AI/LLMs), såsom ChatGPT, til at generere nyt og originalt indhold i skriftlige eksamener. Det er dog tilladt for studerende at anvende generativt AI software til at forbedre præsentationen af eget originalt indhold; såsom tekstredigering, argumentvalidering eller forbedring af statistisk programkode. Denne politik er til for at sikre, at de studerendes skriftlige eksamener afspejler deres egen viden og forståelse af materialet. Den studerende skal tilkendegive om, og hvordan, denne har anvendt generativt AI software i sin besvarelse.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
For meritstuderende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside:
www.soc.ku.dk under Uddannelser --> Eksamen

Reeksamen

- Hvis reeksamen tages i ordinær eksamensperiode: se ordinær eksamensform

 

- Hvis reeksamen tages i reeksamensperiode:  

Studerende skal skrive et nyt essay ud fra de prædefinerede eksamensretningslinjer udformet af underviseren.

 

 

OBS! 

Kurset er obligatorisk og det er derfor kun muligt at gå til eksamen i foråret, da kurset ikke bliver udbudt i efteråret.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 144
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASOB16030U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema
Kapacitet
Vejl. 120 personer
Studienævn
Sociologisk studienævn
Udbydende institut
 • Sociologisk Institut
 • Institut for antropologi
 • Institut for Psykologi
 • Institut for Statskundskab
 • Social Data Science
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christiane Mossin   (6-7a7b6f36393943767266316e7831676e)
Gemt den 16-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students