Kritisk læsning og re-analyse

Kursusindhold

Faget består i læsning af betydningsfulde sociologiske værker og konkrete studier, samt såvel teoretisk som empirisk supplerende litteratur i forbindelse med disse tekster.

Engelsk titel

Critical Reading and Re-analysis

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 4. semester BA på sociologiuddannelsen

 

Åbent for meritstuderende

Målbeskrivelse

Viden

Gennem kurset tilegner den studerende sig dybtgående kendskab til et udsnit af betydningsfulde sociologiske værker og studier, samt den teoretiske og empiriske fagsociologiske diskussion af disse. Herigennem opnår den studerende kendskab til den måde teori og begreber udvikles og anvendes i konkrete sociologiske studier af historisk og mere nutidig art, i dialog med metoder og empiriske genstandsfelter. Den studerende skal kunne:

• forstå og reflektere over den rolle teoretiske begreber spiller i sociologiske undersøgelser, herunder brugen af forskellige typer begreber på forskellige abstraktions- og generaliseringsniveauer

• forstå hvad der gør bestemte studier til en vigtig del af den sociologiske tradition

• identificere og analysere den måde sociologiske værker, teorier og begreber tages op til fornyet diskussion og kritik, revideres og sættes i relation til nye samfundsmæssige kontekster

Færdigheder

Den studerende opøver evner til selvstændigt at læse og re-analysere eksisterende teori- og begrebsdannelser. Den studerende skal kunne

• vurdere teori- og begrebsdannelsernes gennemslagskraft og relevans i forhold til den sociologiske diskussion af disse tekster, herunder i forhold til aktuelle studier og samfundsmæssige sammenhænge.

• sammenligne og vurdere de forskellige værker og studiers karakter i forhold til den sociologiske teori- og forskningstradition samt kunne overføre denne viden til andre faglige sammenhænge.

Kompetencer

Faget giver kompetencer til konstruktivt og kritisk selvstændigt arbejde med og på teoretiske begreber, i dialog med konkrete sociologiske studier, problemstillinger og temaer. Den studerende bliver dermed i stand til at

 • udvikle og forholde sig til egne begreber, analyser og undersøgelser enten selvstændigt eller i samarbejde med andre.

Forelæsning, oplæg og skriveøvelser.

Litteratur

Randall Collins (2009) Violence: A Micro-sociological Theory, Princeton University Press                       

Der vil være supplerende litteratur, som uploades i Absalon.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio, -
Prøveformsdetaljer
Individuelt eller i gruppe. Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning. De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være tilmeldt kurset for at deltage i eksamen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Policy on the Use of Generative AI Software and Large Language Models in Exams

The Department of Sociology prohibits the use of generative AI software and large language models (AI/LLMs), such as ChatGPT, for generating novel and creative content in written exams. However, students may use AI/LLMs to enhance the presentation of their own original work, such as text editing, argument validation, or improving statistical programming code. Students must disclose if and how AI/LLMs have been used in an appendix, which will not count toward the page limit of the exam. This policy is in place to ensure that students’ written exams accurately reflect their own knowledge and understanding of the material.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside:
www.soc.ku.dk under Uddannelser --> Eksamen

Reeksamen

Hvis reeksamen tages i ordinær eksamensperiode: se ordinær eksamensform

Hvis reeksamen tages i reeksamensperiode:  

Den studerende formulerer selvstændigt sit eksamensspørgsmål på baggrund af prædefinerede eksamensretningslinjer udformet af underviseren. Underviseren skal give mindst to eksempler på eksamensspørgsmål, der imødekommer eksamensretningslinjerne.

 

 

OBS! 

Kurset er obligatorisk og det er derfor kun muligt at gå til eksamen i foråret, da kurset ikke bliver udbudt i efteråret.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 178
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASOB16020U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema.
Kapacitet
Vejl. 110 personer
Studienævn
Sociologisk studienævn
Udbydende institut
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Poul Poder   (2-75754578746833707a336970)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students