Metodologi og undersøgelsesdesign

Kursusindhold

Faget er en praktisk anlagt videreførelse af de metodologisk-

sociologiske begreber og færdigheder, som trænes på uddannelsens forudgående kurser, med fokus på at opøve færdigheder i selvstændigt at designe og gennemføre en sociologisk undersøgelse af forskningsmæssigt tilsnit.

 

Faget er koordineret med de studerendes BA-proces og de studerende opfordres til at benytte faget i relation hertil, således at øvelserne på faget (se nedenfor) i videst muligt omfang støtter op om BA-projektet. (Det er dog ikke et krav, at man skriver BA, jf. punkt 15).

 

Gennem faget opnår den studerende et praktisk omsætteligt overblik over centrale metodologiske skillelinjer og brudflader i nutidig sociologi, herunder i relation til erkendelsesteoretiske afsæt, syn på forklaringstyper og relation til moralsk-politiske værdier.

 

Dette sker gennem selv i praksis at lave mindre øvelser, der træner de forskellige metodologiske skridt i en sociologisk undersøgelse:

(a) tidligt design, herunder brug af eksisterende litteratur og sociologisk forestillingsevne (heuristik) i præcisering af spørgsmål;

(b) empiri- og case-selektion, herunder spørgsmål om population, udfaldsrum og variation i fænomenet;

(c) iterativ re-design gennem tidlig mini-analyse, der tillader yderligere præcisering af spørgsmål og antagelser;

(d) begrebsliggørelse, herunder forholdet mellem eksisterende teori (inkl. tema-specifik middle-range), empiri-nære kategoriseringer og egen teoretisering;

(e) generaliseringslogik, herunder spørgsmål om statistisk og fortolkningsmæssig gyldighed, kausalitet og forklaringstyper, samt analytisk induktion fra casestudier.

(f) selve skrivningen af en sociologisk tekst.

Engelsk titel

Methodology and design of inquiry

Uddannelse

Obligatorisk kursus 6. semester BA på Sociologiuddannelsen

 

OBS!
Kurset er ikke åbent for hverken meritstuderende eller Exchange studerende. 


 

Målbeskrivelse

Viden

På baggrund af fagets pensum skal den studerende kunne

· forstå og have et praktisk kendskab til en række metodologiske værktøjer

· gennemtænke og designe en sociologisk undersøgelse, herunder i form af at sikre sammenhæng mellem dennes teoretiske, metodiske og empiriske elementer

· reflektere over ide-generering (heuristik), case- og empiri-selektion samt teoretisering som centrale aspekter ved designet og gennemførelsen af sociologiske undersøgelser.

 

Færdigheder

Gennem undervisningen gøres de studerende i stand til at kunne

· anvende metodologiske redskaber og refleksionsbegreber til selvstændigt at designe og gennemføre en sociologisk undersøgelse

· lokalisere, sammenligne, bedømme og håndtere typiske udfordringer og brugbare praktiske fremgangsmåder i design og gennemførelse af forskellige typer af sociologiske undersøgelser,

kvantitative såvel som kvalitative, og i dialog med eksisterende forskningslitteratur.

 

Kompetencer

Efter endt undervisning kan den studerende selvstændigt

· omsætte centrale metodologiske værktøjer til design og gennemførelse af alle aspekter af en sociologisk undersøgelse

· tilegne sig - som led i forarbejdet til egen undersøgelse - ny forskningsbaseret viden om et selvvalgt sociologisk emne, bl.a. i form af litteratursøgning, –review og –analyse.

Der benyttes kortere forelæsninger og holddiskussioner, tillige med gruppebaserede og studenterdrevne øvelser (med integreret brug af peer-feedback). Der benyttes tillige workshops undervejs i forløbet, hvor studerende præsentere og diskuteret eget arbejde.

Bøger og kompendier 

Faget koordineres som nævnt i relation til de studerendes samtidige BA-proces. For studerende, som ikke er i gang med BA-projekt samtidig, eller som ikke tænker at benytte empirisk materiale i sin BA, tilrettelægges et alternativt spor, der stiller krav om mindre, selvstændig produktion af empiri.

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Peer-feedback benyttes som integreret del af studenterdrevne øvelser, både i selve undervisningen og som led i forberedelsen. Der gives desuden feedback i relation til workshops.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar, -
Prøveformsdetaljer
Synopsis inden for eget selvvalgte emne.
Individuel/gruppe (max 4 studerende).
Hvis synopsen udarbejdes af flere studerende, foregår den mundtlige prøve som udgangspunkt som en gruppeprøve.
Se detaljer for prøveform i studieordningen og i Den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være tilmeldt kurset for at deltage i eksamen

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Ved mundtlige prøver med synopsis samt porteføljeopgaver med mundtlig prøve må den studerende medbringe en printet kopi af deres synopsis eller aflevering til eksamen. Under den indledende præsentation har den studerende lov til at anvende et præsentationsmanuskript eller præsentationsslides. Eksaminator kan godkende ekstra materiale.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.

 

Reeksamen

- Hvis reeksamen tages i ordinær eksamensperiode: se ordinær eksamensform

 

- Hvis reeksamen tages i reeksamensperiode:  

Synopsis med mundtlig forsvar (med et eller flere stillede spørgsmål) - individuel/gruppe.

 

Ovenstående gælder for kursustilmeldinger fra Forår 2023 og frem. 

Hvis du skal til reeksamen og har været tilmeldt kurset i Forår 2022 eller tidligere, bedes du kontakte studieadministration: soc-studieadm@soc.ku.dk

 

 

OBS! 

Kurset er obligatorisk og det er derfor kun muligt at gå til eksamen i foråret, da kurset ikke bliver udbudt i efteråret.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 98
 • Praktiske øvelser
 • 40
 • Eksamensforberedelse
 • 26
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASOB16017U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema.
Kapacitet
Vejl. 100
Studienævn
Sociologisk studienævn
Udbydende institut
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jonas Toubøl   (2-6c7642757165306d7730666d)
Underviser

Jonas Toubøl, e-mail: jt@soc.ku.dk

Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students