Sociologiske teoriudviklinger

Kursusindhold

Faget omfatter en belysning af aktuelle sociologiske temaer på basis af en tværgående anvendelse af sociologiske begreber og teori. Faget udbygger den i faget Almen Sociologi tilegnede viden.

Formålet med undervisningen er mere generelt, at den studerende opnår et dybtgående kendskab til centrale udviklingslinier i sociologisk teori. Der læses således både klassiske og nyere teoridannelser med henblik på en diskussion af sociologiens relevans i forhold til analyser af nutidige samfundsmæssige og/eller teoretisk analytiske problematikker. Det diskuteres yderligere i hvilken forstand, nyere sociologisk teori markerer kontinuitet eller brud med den klassiske sociologi.

Engelsk titel

Sociological Theory Developments

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 4. semester BA på sociologiuddannelsen

 

Åbent for meritstuderende

Målbeskrivelse

Se studieordning

 

Viden:

Formålet med undervisningen er mere generelt, at den studerende opnår et dybtgående kendskab til centrale udviklingslinjer i sociologien. Der læses således både klassiske, moderne og nyere teoridannelser.

Den studerende skal kunne:

 

 • forstå og reflektere over såvel klassiske og moderne, som nyere teoretiske udviklingslinjer i sociologisk teori

 • vurdere relevansen af disse i forhold til analyser af nutidige samfundsmæssige og/eller teoretisk analytiske problematikker.

  Færdigheder:

 • Den studerende kunne:

 • diskutere i hvilken forstand nyere sociologisk teori markerer kontinuitet eller brud med den klassiske sociologi.

 • diskutere og analysere hovedtraditionerne i klassisk og nyere sociologisk teori stillet over for udvalgte temaer

 • markere kontinuitet respektive brud i den sociologiske teoriudvikling.
   

  Kompetencer:

  Efter endt undervisning skal den studerende kunne:

 • formulere prægnante problemstillinger vedrørende udviklingen i sociologisk teori

 • forholde sig indsigtsfuldt til koblingen mellem teori og empiri

Forelæsninger

Artikler og kapitler i bøger

Mundtlig

Direkte efter mundtlig eksamen

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar, -
Prøveformsdetaljer
Individuelt eller i gruppe.
Synopsen kan udarbejdes individuelt eller i gruppe. Ved gruppeaflevering bliver den mundtlige eksamen som udgangspunkt afholdt som gruppeeksamen.

Synopsis skrives inden for eget selvvalgte emne.
Se detaljer for prøveformen i studieordningen og i Den Generelle Eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være tilmeldt kurset for at deltage i eksamen

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Ved mundtlige prøver med synopsis samt porteføljeopgaver med mundtlig prøve må den studerende medbringe en printet kopi af deres synopsis eller aflevering til eksamen. Under den indledende præsentation har den studerende lov til at anvende et præsentationsmanuskript eller præsentationsslides. Eksaminator kan godkende ekstra materiale.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.

For meritstuderende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside:
www.soc.ku.dk under Uddannelser --> Eksamen

Reeksamen

- Hvis reeksamen tages i ordinær eksamensperiode: se ordinær eksamensform

 

- Hvis reeksamen tages i reeksamensperiode:  

Synopsis med mundtlig forsvar (med et eller flere stillede spørgsmål).

KUN individuelt.

 

OBS! 

Kurset er obligatorisk og det er derfor kun muligt at gå til eksamen i foråret, da kurset ikke bliver udbudt i efteråret.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 130
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASOB16015U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema.
Kapacitet
Vejl. 100 personer
Studienævn
Sociologisk studienævn
Udbydende institut
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mikael Carleheden   (2-514744777367326f7932686f)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students