Neuropsykologi - Videregående anvendt teori og metode

Kursusindhold

Forelæsningsrækken giver en grundig introduktion til neuropsykologien: læren om forholdet mellem hjerne og adfærd, herunder kognition og følelser. Forelæsningsrækken introducerer neuropsykologiske hovedområder, herunder forståelse af strukturel og funktionel hjerneanatomi, hjernesygdomme og -skader, neuropsykiatriske tilstande, samt de kognitive og emotionelle forstyrrelser der kan ses som følge af hjerneaffektion.

Engelsk titel

Neuropsychology - Advanced applied theory and method

Målbeskrivelse

Overordnet mål for læringsudbytte

Ved afslutning af undervisningsmodulet kan den studerende redegøre for, analysere, reflektere kritisk over, diskutere og anvende centrale begreber, teorier og metoder fra neuropsykologien med henblik på at forstå og (re)formulere relevante kliniske og teoretiske problemstillinger, samt under den fornodne faglige supervision planlægge, anvende, reflektere over og evaluere neuropsykologisk undersogelse og intervention.

 

Den studerende kan ved afslutning af forelæsningsrækken:

Efter forelæsningsrækken forventes den studerende at kunne:

 

Viden

 • redegøre for centrale neuropsykologiske begreber, teorier, empiri og interventionsformer.

 

Færdigheder

 • afgrænse og (re)formulere en neuropsykologisk problemstilling på baggrund af kendskab til teorier og empirisk viden inden for fagområdet.
 • anvende disse begreber og teorier i analysen af neuropsykologiske problemstillinger.
 • søge og udvælge litteratur, der bidrager til yderligere, forskningsbaseret belysning af problemstillingen.

 

Kompetencer

 • vurdere styrker og svagheder ved teorier og empiri ved at sammenligne det med andre teorier og metodiske tilgange til problemstillingen, og gennem argumentation ved brug af empirisk viden.
 • reflektere kritisk over og vurdere problemstillingen, valget af den inddragne viden og analyse. 

Forelæsning

Pensum jf. studieordning: 800 normalsiders obligatorisk litteratur samt 60 normalsiders selvvalgt litteratur.

En aktuel pensumliste og forelæsningsplan, vil umiddelbart inden semesterstart være at finde i kursusrummet på Absalon.

Tidligere pensumlister kan findes her: Absalon

Ikke relevant
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, en uge
Prøveformsdetaljer
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Max 12 sider
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

januar/juni

se eksamensplan.

Reeksamen

februar/august

se eksamensplan.

Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSK15300U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

14 uger med start uge 36 eller uge 6
Placering
Efterår og Forår
Pris

800 kr. per ECTS

Skemagruppe
B
Kapacitet
Forelæsnings ca. 100 studerende
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Randi Starrfelt   (15-7b6a776d72377c7d6a7b7b6f6e757d49797c8237747e376d74)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students