Personlighedspsykologi

Kursusindhold

Personlighedspsykologi er den del af psykologien, der fokuserer på det enkelte individ og det enkelte individs livshistorie, intraindividualle forskelle og forskelle mellem mennesker under temaer som selvet, subjektivitet, identitet og personlighed. Der introduceres til en bred vifte af forskellige teoretiske og metodologiske traditioner herunder trækteori, psykoanalyse, eksistenspsykologi, fænomenologi og forskellige sociokulturelle teorier med fokus på at formulere grundlagsproblemer. Kursets formål er at bibringe den studerende et samlet overblik og kendskab til grundlæggende teorier, deres anvendte metoder inklusivt sammenhængen mellem teori og metode. Formålet er også at præsentere eksempler på empirisk forskning med fokus på at skabe en bred og mangeaspektueret forståelse for personligheden og dennes udvikling i samspil med omgivelserne og det øvrige samfund.

Engelsk titel

Personality Psychology

Uddannelse

45 ECTS Tilvalgsuddannelsen i Psykologi på bachelorniveau 2021 – studieordningen

Full-degree students enrolled at the Faculty of Social Science, UCPH 

 • Master Programme in Social Data Science
 • Bachelor and Master Programmes in Sociology
 • Bachelor and Master Programmes in Psychology
 • Master Programe in Political Science
Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • kunne demonstrere bredt og dybt kendskab til udvalgte personlighedspsykologiske begreber, teorier og empiriske undersøgelser.
 • kunne redegøre for disse teoriers historiske traditioner inden for personlighedspsykologien.


Færdigheder

 • kunne redegøre for ligheder og forskelle imellem relevante personlighedspsykologiske begreber, teorier og empiri.
 • kunne analysere personlighedspsykologiske begreber og teorier med afsæt i udvalgte orienteringspunkter.


Kompetencer

 • kunne anerkende og vurdere muligheder og begrænsninger i anvendelsen af førnævnte begreber, teorier og empiri.

 

Undervisningen består af forelæsninger, der dækker teori, metode og empiriske undersøgelser samt seminarhold, der primært er rettet mod teori.

• Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.

• På seminarholdene behandles de forskellige teoretiske retninger og begreber via forskellige læringsaktiviteter. Af den studerende kræves aktiv deltagelse i form af for eksempel en skriftlig aflevering.

Pensum jf. studieordning: 700 normalsiders obligatorisk litteratur

En aktuel pensumliste og forelæsningsplan, vil umiddelbart inden semesterstart være at finde i kursusrummet på Absalon.

Tidligere pensumlister kan findes her: Absalon

Ingen særlige forudsætninger.

Ikke relevant

 

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 uge
Prøveformsdetaljer
o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Den skriftlige hjemmeopgave kan aflægges som individuel prøve eller som gruppeprøve med max 3 deltagere. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningen.
o OMFANG: Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er max 8 normalsider ved 1 studerende, 10 normalsider ved 2 studerende og 12 normalsider ved 3 studerende.
Krav til indstilling til eksamen

o FORUDSÆTNINGER FOR DELTAGELSE I EKSAMEN: Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen, at de studerende har fået godkendt aktivitetskravet på seminarholdet. Opgavens format angives senest ved undervisningens start.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær. 

Kriterier for bedømmelse

Se KUnet for karakterbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Øvelser
 • 14
 • Total
 • 70

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSB21104U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) og B
Kapacitet
Ca. 35 studerende pr. hold
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
 • Institut for Statskundskab
 • Social Data Science
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Simo Køppe   (11-7d7377793875796f7a7a6f4a7a7d8338757f386e75)
 • Tone Roald   (10-7d78776e377b786a756d49797c8237747e376d74)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students