Personlighedspsykologi

Kursusindhold

Personlighedspsykologi er den del af psykologien, der fokuserer på det enkelte individ og det enkelte individs livshistorie, intraindividual forskelle, og forskelle mellem mennesker under temaer som for eksempel selvet, subjektivitet, identitet, personlighed. Der introduceres til en bred vifte af forskellige metodologiske og teoretiske traditioner herunder trækteori, psykoanalyse, eksistenspsykologi, fænomenologi, kognitiv psykologi og forskellige sociokulturelle teorier med fokus på at formulere grundlagsproblemer. Kursets formål er at bibringe den studerende et samlet overblik og kendskab til grundlæggende teorier, deres anvendte metoder, inklusivt sammenhængen mellem teori og metode. Formålet er også at komme med eksempler på banebrydende empirisk forskning med fokus på at skabe en bred og mangeaspektueret forståelse for personligheden og dens udvikling. Kurset omfatter også en introduktion til personlighedspsykologisk testning, dens muligheder og begrænsninger.

Engelsk titel

Personality Psychology

Uddannelse

 

Full-degree students enrolled at the Faculty of Social Science, UCPH 

 • Master Programme in Social Data Science
 • Bachelor and Master Programmes in Sociology
 • Bachelor and Master Programmes in Psychology
Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • kunne demonstrere bredt og dybt kendskab til udvalgte personlighedspsykologiske teorier, begreber og empiriske undersøgelser.
 • kunne redegøre for disse teoriers historiske traditioner inden for personlighedspsykologien.
 • have kendskab til personlighedspsykologiske metoder.

 

Færdigheder

 • kunne analysere teoriers og metoders muligheder og begrænsninger ved anvendelsen i forhold til den givne problemstilling.

 

Kompetencer

 • kunne anvende metoder brugt i personlighedspsykologien ud fra en analyse af deres muligheder og begrænsninger.
 • kunne kritisk tage stilling til teoriernes og metodernes udsagnskraft.
 • kunne vurdere og selvkorrigere eget metodisk-empirisk arbejde i lyset af metodens foreskrevne principper, genstandens egenart og etiske rammer.

 

Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og empiriske undersøgelser), seminarhold (teori) og øvelseshold (metode og empiriske undersøgelser).

- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.

- På seminarholdene behandles de forskellige teoretiske retninger og begreber via forskellige læringsaktiviteter. Af den studerende kræves aktiv deltagelse, herunder aflevering af mindre, skriftlige opgaver. Herudover vil der blive introduceret til grundlæggende studieteknikker.

- På øvelsesholdene indgår konkret empirisk metodisk arbejde (personlighedstest, undersøgelser og eksperimenter) og diskussion af disse i forhold til teorierne. Af den studerende kræves aktiv deltagelse herunder udarbejdelse af øvelsesrapporter.

Pensum jf. studieordning: 1400 normalsiders obligatorisk litteratur

En aktuel pensumliste og forelæsningsplan, vil umiddelbart inden semesterstart være at finde i kursusrummet på Absalon.

Tidligere pensumlister kan findes her: Absalon

Ingen særlige forudsætninger.

Ikke relevant

 

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, ca. 1 time
Prøveformsdetaljer
Den mundtlige prøve afvikles i grupper af 3-4 studerende.

I grupper á 3-4 studerende ville eksamen forløbe over 45-60 minutter samt 15 minutter til votering og feedback.

Reeksamen: Samme som ordinær.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen, at de studerende har fået godkendt 3 opgaver på seminarhold, samt har deltaget i øvelser og fået godkendt 2 opgaver på øvelseshold. Opgaverne kan være mundtlige eller skriftlige og udarbejdes individuelt eller i grupper. Format og feedbackform angives ved semesterstart.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Maj/juni - Se eksamensplanen

Reeksamen

August - Se eksamensplanen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Holdundervisning
 • 42
 • Øvelser
 • 14
 • Total
 • 112

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSB21004U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

800 kr. pr ECTS

Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) og B
Kapacitet
Ca. 35 studerende pr. hold
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
 • Social Data Science
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Simo Køppe   (11-786e72743370746a75756a4575787e33707a336970)
 • Tone Roald   (10-787372693276736570684474777d326f7932686f)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students