Danmark i antropologisk perspektiv

Kursusindhold

Formålet med dette kursus er at give de studerende en introduktion til ”Danmark” som genstand, lokalitet og kontekst for etnografisk undersøgelse, antropologisk analyse og politisk intervention. Kurset er opbygget i to dele. I kurserts første del skitseres den overordnede historiske og politisk-økonomisk ramme, herunder Danmarks koloniale fortid og fremkomsten af nationalstaten i det nitteende samt velfærdsstaten i det tyvende århundrede. Med udgangspunkt i denne kontekst zoomes der i kursets anden del ind på en række udvalgte temaer for antropologisk forskning i og om Danmark. I såvel kursets første som anden del vil der blive fokuseret på komparative aspekter og potentialer i forhold til andre antropologiske regioner og temaer, ligesom de enkelte teksters metodiske og teoretiske tilgange vil blive gjort til genstand for kritisk refleksion.

Engelsk titel

Denmark in anthropological perspective

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 4. semester på antropologiuddannelsen.

OBS!
Kurset er ikke åbent for hverken meritstuderende eller Exchange studerende.

Målbeskrivelse

Viden:                 

 • have viden om centrale problemstillinger og emner i relation til dansk samfund og kultur, herunder deres historiske baggrund, deres nutidige etnografiske form og politiske og økonomiske betydning
 • have et generelt overblik over forskellige analytiske tilgange til antropologiske studier af Danmark

   

Færdigheder:     

 •  kunne praktisere ”strategiske fremmedgørelse” i forhold til dansk etnografisk materiale
 •  kunne identificere forskellige former og skalaer for antropologiske sammenligninger

   

Kompetencer:    

 • kunne kontektstualisere antropologiske problemer fra Danmark såvel historisk som tværkulturelt

Forelæsninger og holdundervisning.

650 sider obligatorisk + 150 sider selvvalgt litteratur.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Længde: 21.600 – 26.400 anslag.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Politik for brug af generativ AI-software og Large Language Models i eksamener

Institut for Antropologi tillader brugen af generativ AI software og Large Language Models (AI/LLMs), såsom ChatGPT, i skriftlige eksaminer forudsat, at brugen af AI/LLMs fremlægges og specificeres (dvs. hvordan det er blevet anvendt og til hvilke(t) formål) i et bilag, der ikke tæller med i den pågældende eksamens omfang.

 

Hvis AI/LLMs anvendes som en kilde, gælder de samme krav om brug af citationstegn og kildehenvisning som ved alle andre kilder, da der ellers vil være tale om plagiat.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: En ny opgave skal afleveres med ny frist.

2. reeksamen: En ny opgave skal afleveres senest ved næste eksamenstermin.

Kriterier for bedømmelse

Se læringsmål.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 22
 • Holdundervisning
 • 22
 • Total
 • 44

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AANB18006U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema.
Studienævn
Antropologi studienævn
Udbydende institut
 • Institut for antropologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lars Richard Rasmussen   (22-7065767732766d676c65766832766577717977776972446572786c7673326f7932686f)
Underviser

Josephine Rudbech Chritsensen
Sidse Brødegaard Christoffersen

Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students