Faghistorie

Kursusindhold

Dette modul giver en indsigt i antropologiens teorihistorie fra det 19. århundrede frem til omkring år 2000. Modulet starter med en general introduktion til samfundsvidenskabelig teori og primære socialteoretiske diskussioner. Dette efterfølges af en læsning af nogle af de mest toneangivende tekster fra antropologiens tidlige periode. Vi vil således arbejde med de primære skoler i den antropologiske teorihistorie, så som evolutionsmen, funktionalismen, strukturalismen og den amerikanske kulturantropologi og fokusere på deres analytiske muligheder og begrænsninger. Fokus på den tidlige antropologi efterfølges af et nærmere blik på antropologien efter Anden Verdenskrig og dekoloniseringens  betydning for antropologien. Vi vil her arbejde med de primære retninger i den nyere antropologiske teorihistorie, så som symbolsk antropologi, praksis, feministiske antropologi og globaliseringsteori samt fokusere på deres analytiske muligheder og begrænsninger. Mere generelt stiller modulet skarpt på de skiftende historiske forhold hvori de forskellige perspektiver dukkede op. Ved modulets afslutning skal de studerende have erhvervet sig viden om antropologiens grundlæggende perspektiver og positioner fra fagets udgangspunkt til omkring år 2000 og kunne placere disse  i forhold til deres intellektuelle og historiske kontekst.

Engelsk titel

The History of Anthropology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i antropologi.

 

OBS!
Kurset er ikke åbent for hverken meritstuderende eller Exchange studerende.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • kunne klart beskrive og forklare den teoretiske udvikling i den tidlige og nyere antropologi indtil 2000
 • kunne identificere de vigtigste teoretikere og de grundlæggende teoretiske perspektiver og positioner i antropologiens faghistorie frem til 2000
 • kunne placere de vigtigste teoretiske udviklinger i deres intellektuelle og historiske kontekst 

 

Færdigheder

 • kunne klart formidle den teoretiske udvikling i den tidlige og nyere antropologi indtil 2000.
 • kunne reflektere over teoriernes analytiske bidrag til antropologien
 • kunne reflektere over og redegøre for forholdet mellem specifikke regionale forhold og generelle antropologiske teorier, der har været belyst på kurset.

 

Kompetencer

 • kunne anvende den teoretiske indsigt i forhold til historiske og samtidige samfundsmæssige problemstillinger på tværs af tid og sted
 • kunne diskutere antropologiske teorier ud fra et faghistorisk perspektiv
 • kunne relatere teoretiske udviklinger til samfundsmæssige og politiske dynamikker

Forelæsningsrække + holdundervisning.

Bog: Thomas Hylland Eriksen and Finn Sievert Nielsen (2013). A history of anthropology. Second edition. London: Pluto Press

Derudover upload i Absalon af bibliografien med links

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Individuel, skriftlig 3 timers stedprøve uden hjælpemidler.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Politik for brug af generativ AI-software og Large Language Models i eksamener

Institut for Antropologi tillader brugen af generativ AI software og Large Language Models (AI/LLMs), såsom ChatGPT, i skriftlige eksaminer forudsat, at brugen af AI/LLMs fremlægges og specificeres (dvs. hvordan det er blevet anvendt og til hvilke(t) formål) i et bilag, der ikke tæller med i den pågældende eksamens omfang.

 

Hvis AI/LLMs anvendes som en kilde, gælder de samme krav om brug af citationstegn og kildehenvisning som ved alle andre kilder, da der ellers vil være tale om plagiat.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: En ny opgave skal afleveres med ny frist.

2. reeksamen: En ny opgave skal afleveressenest ved næste eksamenstermin.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse for kursus.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Total
 • 84

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AANB18004U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema i højreboks.
Studienævn
Antropologi studienævn
Udbydende institut
 • Institut for antropologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lars Richard Rasmussen   (22-7f74858641857c767b74857741857486808886867881537481877b8582417e8841777e)
Underviser

Henrik Vigh
Anne Sofie Beer Nielsen
Maria Koizumi Lindhardt

Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students