Antropologi som profession

Kursusindhold

Kurset Antropologi som profession er planlagt som en introduktion til professionsbegrebet og til den viden, færdigheder og kompetencer som antropologistuderende tilegner sig i løbet af studiet. Det sker i dels i lyset af kendskab til antropologforeningernes etiske kodex og casestudies, dels i lyset af de erfaringer, som antropologer gør sig i løbet af deres arbejdsliv. Kurset omfatter desuden en række mere tekniske færdigheder, som udgør et væsentligt grundlag for projektarbejde på universitetet ogi arbejdslivet efter studiet, derunder projektstyring, grundlæggende it-redskaber, litteratursøgning, notatteknik, mundtlig fremstilling og akademisk skrivning.

Engelsk titel

Anthropology as a Profession

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i antropologi.

OBS!
Kurset er ikke åbent for hverken meritstuderende eller Exchange studerende.

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at have:

Viden

 • have kendskab til centrale professionsbegreber og antropologernes arbejdsmarked
 • have viden om de centrale elementer i projekter og projektstyring
 • have kendskab til forskningsetisk praksis

 

Færdigheder

 • have grundlæggende færdigheder i projektstyring
 • have grundlæggende færdigheder i samarbejde

   

Kompetencer

 • kunne vurdere hvordan antropologisk viden og færdigheder kan anvendes i forskellige samfundsmæssige sammenhænge

Forelæsninger, gæsteforelæsninger og gruppearbejde.

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, .
Prøveformsdetaljer
Eksamengruppe på maks. 5 studerende.
Længde: 10.800-13.200 anslag for individuel eksamen, plus 1.800-2.200 anslag pr. ekstra studerende i gruppen.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne aflægge eksamen skal den studerende have deltaget i mundtlig gruppefremlæggelse i undervisningen. Hvis kravet ikke er opfyldt inden eksamensfristen, vil den studerende få registreret et brugt eksamensforsøg.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Politik for brug af generativ AI-software og Large Language Models i eksamener

Institut for Antropologi tillader brugen af generativ AI software og Large Language Models (AI/LLMs), såsom ChatGPT, i skriftlige eksaminer forudsat, at brugen af AI/LLMs fremlægges og specificeres (dvs. hvordan det er blevet anvendt og til hvilke(t) formål) i et bilag, der ikke tæller med i den pågældende eksamens omfang.

 

Hvis AI/LLMs anvendes som en kilde, gælder de samme krav om brug af citationstegn og kildehenvisning som ved alle andre kilder, da der ellers vil være tale om plagiat.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: En ny opgave skal afleveres med ny frist.

2. reeksamen: En ny opgave skal afleveres senest ved næste eksamenstermin.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse for kursus.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 112
 • Feltarbejde
 • 28
 • Studiegrupper
 • 14
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AANB18002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skema i højreboks
Studienævn
Antropologi studienævn
Udbydende institut
 • Institut for antropologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • cjr223 cjr223   (3-6c7970436471776b7572316e7831676e)
Underviser

Ida Vandsøe Madsen
Amalie Lundberg Therkelsen
Josephine Rudbech Christensen

Gemt den 06-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students