Projektorienteret forløb

Kursusindhold

De studerende kan vælge at tage projektorienteret forløb i hele eller en del af femte semester. Det projektorienterede forløb skal være fagligt relevant for bacheloruddannelsen i antropologi (fx kan det uddybe og give praktisk erfaring med centrale temaer/problemstillinger i uddannelsen; give faglig og praktisk erfaring inden for relevante arbejdsområder; bidrage med erfaringer og viden inden for et område, som ønskes uddybet i bachelorprojektet) Det projektorienterede forløb kan finde sted i en offentlig eller privat virksomhed, organisation eller institution, hvor der udføres akademisk arbejde og er ansat akademisk arbejdskraft, som kan yde faglig relevant supervision. Et projektorienteret forløb skal forhåndsgodkendes af koordinatoren for projektkoordinerede forløb. Forhåndsgodkendelsen skal sikre, at det projektorienterede forløb fremstår så gennemtænkt som muligt, og at det er indgået en kontrakt om forløbet (se under kontrakt).

Engelsk titel

Internship

Målbeskrivelse

I rapporten skal den studerende vise, at han/hun kan:

Viden

 • (afhænger af det valgte projekt)

 

Færdigheder

 • kunne give en beskrivelse og faglig vurdering af det projektorienterede forløb
 • kunne inddrage relevant antropologisk litteratur i fremstillingen

 

Kompetencer

 • kunne reflektere analytisk over værtsorganisationens arbejde og det problemfelt, den arbejder inden for
 • kunne overveje og evt. videre perspektivere/afsøge muligheder for antropolog-fagligt arbejde på

feltet

 • kunne diskutere det projektorienterede forløbs faglige relevans og det faglige udbytte herunder:
  • diskutere hvorvidt og hvorledes egne antropologiske og almen-akademiske kompetencer er blevet anvendt og udbygget 
  • reflektere over styrker og begrænsninger ved antropologiske perspektiver i forhold til arbejdsområdet

Der vil være obligatorisk undervisning, typisk 2-3 mødegange i løbet af semestret. På møderne er der fokus på bl.a. forventningsafstemning, erfaringsudveksling samt kompetencebevidsthed. Undervisningsform er primært fælles diskussioner samt øvelser.

Koordinator udleverer litteratur inden og/eller i forbindelse med undervisningsgangene på CSS.

Opholdet skal forhåndsgodkendes af koordinator for projektorienterede forløb. Forhåndsgodkendelsen, som er den underskrevne kontrakt, skal sikre, at opholdet fremstår så gennemtænkt som muligt, og at der er indgået en kontrakt med stedet, hvor det projektorienterede forløb afvikles. Kontrakten er en skriftligt bindende aftale mellem koordinatoren, den studerende og stedet, hvori rettigheder og pligter under opholdet præciseres. En kontraktskabelon på dansk eller engelsk findes på intranettet (kræver login): https:/​/​kunet.ku.dk/​studie/​antropologi-ba/​Sider/​Emne.aspx?topic=Tilmelding&topicId=50f912f7-4926-44a1-8416-dc63f53105bb#50f912f7-4926-44a1-8416-dc63f53105bb. I kontrakten står de forskellige punkter, der skal dækkes.

Politik for brug af generativ AI-software og Large Language Models i eksamener

Institut for Antropologi tillader brugen af generativ AI software og Large Language Models (AI/LLMs), såsom ChatGPT, i skriftlige eksaminer forudsat, at brugen af AI/LLMs fremlægges og specificeres (dvs. hvordan det er blevet anvendt og til hvilke(t) formål) i et bilag, der ikke tæller med i den pågældende eksamens omfang.Hvis AI/LLMs anvendes som en kilde, gælder de samme krav om brug af citationstegn og kildehenvisning som ved alle andre kilder, da der ellers vil være tale om plagiat.Policy on the Use of Generative AI Software and Large Language Models in Exams

The Department of Anthropology allows the use of generative AI software and large language models (AI/LLMs), such as ChatGPT, in written exams, provided that the use of AI/LLMs is disclosed and specified (i.e., how it was used and for what purpose) in an appendix that does not count towards the page limit of the exam.If AI/LLMs are used as source, the same requirements apply for using quotation marks and source referencing as with all other sources. Otherwise, it will be a case of plagiarism.

Arbejdsbelastning skemaet nederst gælder ved Eksamen III.

Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Det projektorienterede forløb skal afsluttes med en individuel rapport, hvori forløbet evalueres og sættes i relation til uddannelsen i antropologi.

Rapporten skal indeholde en beskrivelse af stedet hvor det projektorienterede forløb har fundet sted, en redegørelse for formålet og det praktiske forløb (med beskrivelse af arbejdsopgaver) og faglige udbytte af det projektorienterede forløb.Længde på rapporten ved 7,5 ECTS: minimum 22.500 og maximum 27.500 antal anslag. Længde på rapporten ved 15 ECTS: minimum 22.500 og maximum 27.500 antal anslag.
Længde på rapporten ved 22,5 ECTS: minimum 29.250 og maximum 35.750 antal anslag. Længde på rapporten ved 30 ECTS: minimum 36.000 og maximum 40.000 antal anslag.
Krav til indstilling til eksamen

206 timer bruges samlet set ved et projektorienteret forløb på 7,5 ECTS: Forberedelse (+ aftale): 10 timer, undervisning og læsning: 18 timer, arbejde: 11 timer, eksamensrapport: 60 timer

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen
 1. 1. reeksamen: En ny rapport skal afleveres med ny frist.

 

 1. 2. reeksamen: En ny rapport skal afleveres senest ved næste eksamenstermin.
Kriterier for bedømmelse

Se målskrivelserne.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Det projektorienterede forløb skal afsluttes med en individuel rapport, hvori forløbet evalueres og sættes i relation til uddannelsen i antropologi.

Rapporten skal indeholde en beskrivelse af stedet hvor det projektorienterede forløb har fundet sted, en redegørelse for formålet og det praktiske forløb (med beskrivelse af arbejdsopgaver) og faglige udbytte af det projektorienterede forløb.


Længde på rapporten ved 7,5 ECTS: minimum 22.500 og maximum 27.500 antal anslag.
Længde på rapporten ved 15 ECTS: minimum 22.500 og maximum 27.500 antal anslag.
Længde på rapporten ved 22,5 ECTS: minimum 29.250 og maximum 35.750 antal anslag. Længde på rapporten ved 30 ECTS: minimum 36.000 og maximum 40.000 antal anslag.
Krav til indstilling til eksamen

412½ timer bruges samlet set ved et projektorienteret forløb på 15 ECTS: Forberedelse (+ aftale): 40 timer, undervisning og læsning: 60 timer, arbejde: 237½ timer, eksamensrapport: 75 timer

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen
 1. 1. reeksamen: En ny rapport skal afleveres med ny frist.

 

 1. 2. reeksamen: En ny rapport skal afleveres senest ved næste eksamenstermin.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsene.

ECTS
22,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Det projektorienterede forløb skal afsluttes med en individuel rapport, hvori forløbet evalueres og sættes i relation til uddannelsen i antropologi.

Rapporten skal indeholde en beskrivelse af stedet hvor det projektorienterede forløb har fundet sted, en redegørelse for formålet og det praktiske forløb (med beskrivelse af arbejdsopgaver) og faglige udbytte af det projektorienterede forløb.


Længde på rapporten ved 7,5 ECTS: minimum 22.500 og maximum 27.500 antal anslag.
Længde på rapporten ved 15 ECTS: minimum 22.500 og maximum 27.500 antal anslag.
Længde på rapporten ved 22,5 ECTS: minimum 29.250 og maximum 35.750 antal anslag. Længde på rapporten ved 30 ECTS: minimum 36.000 og maximum 40.000 antal anslag.
Krav til indstilling til eksamen

619 timer bruges samlet set ved et projektorienteret forløb på 22,5 ECTS: Forberedelse (kontrakt): 40 timer, undervisning og læsning: 60 timer, arbejde: 421½ timer, eksamensrapport: 97½ timer

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen
 1. 1. reeksamen: En ny rapport skal afleveres med ny frist.

 

 1. 2. reeksamen: En ny rapport skal afleveres senest ved næste eksamenstermin.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelserne

ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Det projektorienterede forløb skal afsluttes med en individuel rapport, hvori forløbet evalueres og sættes i relation til uddannelsen i antropologi.

Rapporten skal indeholde en beskrivelse af stedet hvor det projektorienterede forløb har fundet sted, en redegørelse for formålet og det praktiske forløb (med beskrivelse af arbejdsopgaver) og faglige udbytte af det projektorienterede forløb.


Længde på rapporten ved 7,5 ECTS: minimum 22.500 og maximum 27.500 antal anslag.
Længde på rapporten ved 15 ECTS: minimum 22.500 og maximum 27.500 antal anslag.
Længde på rapporten ved 22,5 ECTS: minimum 29.250 og maximum 35.750 antal anslag. Længde på rapporten ved 30 ECTS: minimum 36.000 og maximum 40.000 anta
Krav til indstilling til eksamen

825 timer bruges samlet set ved et projektorienteret forløb på 30 ECTS: Forberedelse (kontrakt): 40 timer, undervisning og læsning: 60 timer, arbejde: 605 timer, eksamensrapport:120 timer

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen
 1. 1. reeksamen: En ny rapport skal afleveres med ny frist.

 

 1. 2. reeksamen: En ny rapport skal afleveres senest ved næste eksamenstermin.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelserne

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Projektarbejde
 • 605
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 825

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AANB11073U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Studerende indkaldes via e-mail.
Studienævn
Antropologi studienævn
Udbydende institut
 • Institut for antropologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lars Richard Rasmussen   (22-6e63747530746b656a637466307463756f7775756770426370766a7471306d7730666d)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students