Matematik A

Kursusindhold

I Matematik A introduceres grundlæggende matematisk analyse med henblik på senere anvendelse inden for økonomi og beslægtede fagområder. De overordnede emner i kurset er:

 

1.Grundlæggende matematiske forudsætninger, herunder:

 • Logik, bevisteknik og mængdelære;
 • Algebra og løsning af ligninger og uligheder;

 

2. Funktioner af en variabel, herunder:

 • Specielle funktioner: Polynomier, potensfunktioner, eksponential- og logaritmefunktioner;
 • Differentialregning og anvendelser, herunder optimering;
 • Integralregning og anvendelser;

 

3. Rentesregning, talfølger og uendelige rækker, herunder:

 • Rentetilskrivning og annuiteter;
 • Konvergens af talfølger og uendelige rækker, herunder kvotientrækker;

   

4. Funktioner af to eller flere variable, herunder:

 • Grundlæggende begreber, herunder niveaukurver, graf og geometrisk repræsentation;
 • Partielle afledede og anvendelser, herunder elasticiteter og implicit differentiation;
 • Optimering med og uden bibetingelser.

   

I løbet af kurset præsenteres mindre eksempler på, hvordan matematikken anvendes i økonomisk teori og/eller empiriske metoder.

Engelsk titel

Mathematics A

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk kursus på 1. semester

Kurset er åbent for:

 • Udvekslings- og gæstestuderende fra udlandet
 • studerende fra danske universiteter
 • Studerende fra Åbent Universitet

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Gengive og forklare centrale definitioner, resultater og sammenhænge inden for grundlæggende matematisk analyse.
 • Forstå og have overblik over relevante begreber, resultater og metoder inden for kursets emner i forbindelse med besvarelse af konkrete opgaver.

   

Færdigheder:

 • Anvende begreber, resultater og metoder inden for kursets emner til at besvare konkrete opgaver.
 • Præsentere besvarelsen af konkrete opgaver i et klart og præcist sprog og med passende grafiske repræsentationer.

 

Kompetencer:

 • Tilegne sig matematisk stof på niveau med indholdet i dette kursus, især med henblik på senere anvendelse inden for økonomi og beslægtede fagområder.

Forelæsninger og holdundervisning. Det forventes, at de studerende forbereder sig og deltager aktivt i undervisningen.

Sydsæter, Hammond, Strøm og Carvajal: ”Essential Mathematics for Economic Analysis”. Sixth edition. Pearson, 2021.

 

Eventuelt supplerende materiale.

A-niveau i matematik fra en gymnasial uddannelse eller tilsvarende uddannelse.

Økonomistudiets formelle adgangskrav.

Lektionsplan:
2x2 timers forelæsninger pr uge fra uge 36 til 50 (minus uge 42)
3 timers holdundervisning pr uge fra uge 36 til 51 (minus uge 42).

Tid og sted for undervisningen:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2425/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E24; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende tilmeldes kurset og holdplaceres af studieadministrationen. Derefter følger de studerende som udgangspunkt deres hold de første 2 år.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for få tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at skifte hold efter at eftertilmeldingsperioden er slut
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
- At forelæsninger og hold kan ændre dag og tid uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil du kunne se de nye tider i dit personlige skema på KUnet og i myUCPH-appen samt via linkene i højre side og ovenstående link.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende gennem uddannelsen at holde sig orienteret om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet. Dertil via kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, det personlige skema på KUnet og myUCPH-appen mm.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

 

Forelæseren giver begrænset kollektiv feedback i forbindelse med mindre øvelser til forelæsningerne.

Holdunderviserne giver de studerende individuel og kollektiv feedback på deres obligatoriske opgaver samt i forbindelse med deres løbende arbejde med opgaverne i kurset.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
ITX-eksamen i universitetets eksamenslokaler.
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende skal løbende over semesteret og til de angivne frister aflevere obligatoriske hjemmeopgaver, hvor 

- 7 ud af de 8 afleveringsopgaver skal være godkendt for at den studerende kan deltage i eksamen.

__

Hjælpemidler

Skriftlige hjælpemidler er tilladt til den skriftlige ITX-eksamen. Lommeregner, Excel og CAS-værktøjer er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensoplysninger:

Flere informationer oplyses i Digital Eksamen midt i semesteret. 

Læs om eksamensregler, hjælpemidler, eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for  Bachelor i økonomi.

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. 

 

Forudsætninger for at gå til reeksamen: 

Godkendt 7 ud af 8 afleveringsopgaver. 

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til kursets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå karakteren ”02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af kursets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Holdundervisning
 • 45
 • Forberedelse (anslået)
 • 171
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKB08006U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Bemærk: Fra 2023 udbydes kurset ikke om foråret.
Pris

Information om priser mm for enkelfag og efteruddannelse se Uddannelse på Økonomisk Institut

Skemagruppe
Info om tid og sted:
- Om undervisning: Se "Bemærkninger"
- Om eksamen: Se "Eksamen"
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thomas Jensen   (2-7b71476c6a767535727c356b72)
Underviser

Forelæser: Se "Kursusansvarlige"

Holdundervisere: Se skema

Læs forhold vedr. undervisningen under "Bemærkninger".

Gemt den 15-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students