Finansiel Rapportering og Regnskabsanalyse

Kursusindhold

Kurset er opdelt i tre moduler:

 

Første modul er en kort indføring i grundlæggende bogføring. Formålet er at etablere en forståelse for sammenhængen mellem virksomhedens grundbilag, bogholderimæssige registreringer og finansielle rapportering. Registreringerne danner udgangspunkt for opstilling af resultatopgørelse og balance, hvilket vil sige beregning af den finansielle stilling samt resultat. Dette modul vil også omhandle udarbejdelse af pengestrømsopgørelsen. Baseret på en case-opgave vil der ligeledes blive etableret en grundlæggende forståelse for den regnskabsmæssige behandling af selskabsskat.

 

Andet modul vil blive baseret på en gennemgang af grundlæggende begreber, principper og metoder i forhold til finansiel rapportering i børsnoterede virksomheder. Udgangspunktet vil være IFRS standarderne (International Financial Reporting Standard) og den regnskabspraksis der følger heraf. På dette grundlag har kurset til formål:

 • At indføre de studerende i eksterne regnskabsbrugeres informationsbehov.
 • At indføre de studerende i modeller for opgørelse og beskrivelse af en virksomheds overskuds- og kapitalforhold.
 • At indføre de studerende i det tekniske regelsæt, der gælder for årsrapporten.

Fagets tredje og sidste modul indeholder en introduktion til værktøjer og metoder som anvendes til analyse af finansiel rapportering. Baseret på case-opgaver vil de studerende blive introduceret til værktøjerne, som kan anvendes til analytiske vurderinger inden en eventuel investering i virksomheden foretages.

 

Mindre ændringer kan forekomme.

Engelsk titel

Financial Reporting

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Forstå principperne for og sammenhængen mellem bogføring og den finansielle rapportering.
 • Gøre rede for den finansielle rapporterings terminologi, væsentligste regler og modeller.
 • Gøre rede for strukturen i den finansielle rapportering og den information, der kan udledes heraf.
 • Gøre rede for de økonomiske og regnskabsmæssige principper, der ligger bag den finansielle rapportering.

 

Færdigheder:

 • Læse finansiel rapportering og uddrage centrale informationer.
 • Identificere problemstillinger i den finansielle rapportering, diskutere disse, og forholde sig kritisk til de anvendte modeller, metoder og praksis.
 • Gennemskue hvornår en skatte- eller regnskabsmæssig problemstilling kræver samarbejde med andre professionelle rådgivere på fagområdet.

 

Kompetencer:

 • Anvende årsrapporter på et professionelt niveau til vurdering af en virksomhed.

 

Mindre ændringer kan forekomme.

Forelæsninger med case-opgaver.

Obligatorisk:

 

 • International Financial Reporting - A Practical Guide, Allan Melville (eight edition).
 • Case-opgaver og supplerende materiale (vil være tilgængeligt på Absalon)

 

Supplerende:

 • ”Indsigt i Årsregnskabsloven – EY’s praktiske guide til forståelse af årsregnskabsloven” (seneste version) som kan   downloades.

Der er ingen anbefalede faglige forudsætninger ud over studiets adgangskrav.

OBS! Dette fag overlapper markant med "Årsregnskab og regnskabsanalyse". Begge fag kan ikke indgå i samme uddannelse.

Lektionsplan:
3 timers forelæsninger pr uge fra uge 36 til 51 (minus uge 42). I alt 45 lektioner.

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
ITX-eksamen

Ved den mundtlige reeksamen kan der anvendes ekstern censur
Hjælpemidler

Alle skriftlige hjælpemidler til skriftlig eksamen. 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensoplysninger:

Flere informationer oplyses i Digital Eksamen midt i semesteret. 

Læs om eksamensregler, hjælpemidler, eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for  Bachelor i økonomi.

Reeksamen

Mundtlig eksamen 20 min. uden forberedelsestid og uden hjælpemidler. 

 

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå beståelseskarakteren ”02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 45
 • Forberedelse (anslået)
 • 160
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 209

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKA08245U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Leif Peter Christensen   (2-7b724f74727e7d3d7a843d737a)
Gemt den 17-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students