Analyse og dynamisk optimering

Kursusindhold

Faget er et videregående matematikkursus, der dækker emner inden for matematisk analyse og dynamisk optimering. I faget fokuseres på matematikken med sigte på at opbygge et solidt grundlag for efterfølgende at kunne læse økonomisk faglitteratur, hvor den anvendes.

Emnerne i kurset er:

 • Topologi mv. i euklidiske rum (Rn): Åbne og afsluttede mængder, følger, kompakte mængder, kontinuerte funktioner, en maksimumssætning, konvekse mængder.
 • Differential- og differensligninger: Differentialligninger af anden orden, differentialligningssystemer, differensligninger af anden orden.
 • Dynamisk optimering i kontinuert tid: Variationsregning og optimal kontrolteori, herunder enkelte anvendelser.
Engelsk titel

Analysis and Dynamic Optimization

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

(med forbehold for ændringer)

Viden:

 • Forstå og have overblik over centrale begreber, resultater og metoder inden for kursets emner;
 • Gengive og forklare centrale definitioner, resultater og sammenhænge inden for kursets emner. 

 

Færdigheder:

 • Læse og gennemføre præcise matematiske ræsonnementer.
 • Anvende begreber, resultater og metoder inden for kursets emner til at besvare både konkrete og mere abstrakte matematiske problemstillinger.
 • Præsentere besvarelsen af matematiske problemstillinger i et klart og præcist sprog.

 

Kompetencer:

 • Tilegne sig avanceret matematisk stof, især med henblik på senere anvendelse inden for økonomi og beslægtede fagområder.

Forelæsninger og holdundervisning. Undervisningen forudsætter, at de studerende har forberedt sig og deltager aktivt.

Sydsæter, Hammond, Seierstad og Strøm: ”Further Mathematics for Economic Analysis”. Second edition. Prentice Hall/Pearson, 2008.

 

Eventuelt supplerende materiale.

De studerende forventes at have faglige forudsætninger svarende til Matematik A og Matematik B fra Bacheloruddannelsen i Økonomi, Københavns Universitet eller tilsvarende.

Lektionsplan:
3 timers forelæsninger pr uge fra uge 6 til 20.
3 timers holdundervisning pr uge fra uge 6/7 til 20.

Overordnet skemaet for KA fag kan ses på KUnet:
"BA i Økonomi" eller "KA i Økonomi" => "Kurser og Undervisning" => "Planlægning og Overblik" => "Dit skema"

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side.


Bemærk venligst:
- At forelæsninger og hold kan ændre dag og tid uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil du kunne se de nye tider i dit personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen samt via linkene i højre side og ovenstående link.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende gennem uddannelsen at holde sig orienteret om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet. Dertil via kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, det personlige skema på KUnet og myUCPH-appen mm.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
ITX-eksamen i universitetets eksamenslokaler.
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende skal løbende over semesteret og til de angivne frister aflevere obligatoriske hjemmeopgaver, hvor 

 • 3 ud af de 3 afleveringsopgaver skal være godkendte for at den studerende kan deltage i eksamen.
Hjælpemidler

Skriftlige hjælpemidler er tilladt til den skriftlige ITX-eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
til den skriftlige eksamen. Faget kan ved stikprøvekontrol udtages til ekstern censur.
Eksamensperiode

Eksamensoplysninger:

Eksamensdatoerne findes her:  Eksamener – Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Københavns Universitet

Flere informationer oplyses i Digital Eksamen midt i semesteret. 

Læs om eksamensregler, hjælpemidler, eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for  Bachelor i økonomi.

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. 

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå karakteren ”02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 191

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKA08241U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Information om priser mm for enkelfag og efteruddannelse se Uddannelse på Økonomisk Institut

Skemagruppe
Info om tid og sted:
- Om undervisning: Se "Bemærkninger"
- Om eksamen: Se "Eksamen"
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thomas Jensen   (2-7b71476c6a767535727c356b72)
Underviser

Forelæser: Se "Kursusansvarlige"

Hold 1:

Læs forhold vedr. undervisning under "Bemærkninger".

Gemt den 21-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students