Praktisk tidsrækkeanalyse

Kursusindhold

1) Håndtering af tidsrækker i SAS ved brug af datovariable, aggregering og interpolation.

2) Teorien bag forudsigelser ved hjælp af exponential smoothing og tilsvarende metoder

3) Teorien bag sæsonkorrektion

4) Intuitive tidsrækkemodeller, ARIMA og Unobserved Components

5) Analyser med disse metoder/modeller ved hjælp af SAS.

Engelsk titel

Practical time series analysis

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag efter 1. år
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

 

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Definere SAS's formater til datoer og tidspunkter.
 • Vurdere tidsrækkers struktur, fx trends og sæson.
 • Redegøre for simple tidsrækkemodeller, ARIMA og Unobserved Components, med stor praktisk anvendelighed.

 

Færdigheder:

 • Håndtere tidsrækkedata i SAS med henblik på at tilrettelægge data til efterfølgende statistiske og økonometriske analyser.

 • Anvende interpolation og udføre udfyldning af manglende observationer i tidsrækker

 • Forudsige tidsrækker ved hjælp af eksponentiel udglatning samt redegøre for de teoretiske overvejelser bag det konkrete valg af metode.

 • Sæsonrense ved hjælp af Census X11 og dens udvidelser samt redegøre for de teoretiske overvejelser bag det konkrete valg af metode.

 • Begrunde valg af ARIMA og Unobserved Components Modeller og anvende modellerne til at forstå tidsrækkens struktur

   

Kompetencer:

 • Behandle tidsrækker i SAS herunder valg af format, valg af observations og tilrettelæggelse af data med henblik på videre analyse

 • Anvende SAS til ikke-parametrisk analyse af tidsrækkedata, især med henblik på forudsigelse og sæsonrensning

 • Anvende SAS til hurtig bestemmelse af sæson ARIMA modeller for tidsrækkedata

 • Fremskaffe information om en tidsrækkes struktur ved hjælp af modeller for uobserverede komponenter

Undervisningsformen er tavleforelæsninger, hvor teorien gennemgås. Metoderne demonstreres ved utallige eksempler, der gennemgås i forelæsningsform med projektor. Forståelsen af metoderne og deres praktiske anvendelse samt feedback sikres ved opgaveregning i undervisningslokalet. Det er derfor nødvendigt at medbringe en PC med SAS installeret.

Anders Milhøj: Practical Time Series Analysis using SAS, SAS Press 2013

(se evt  https:/​/​support.sas.com/​pubscat/​bookdetails.jsp?pc=63980 )

Hertil kommer et nyskrevet notemateriale om nyere muligheder i SAS procedurerne

For politstuderende anbefales det at have fulgt alle fag på 1. år af Bacheloruddannelsen i Økonomi, Københavns Universitet, inden deltagelse på kurset.
Desuden bør "Sandsynlighedsteori og Statistik" på 3. semester være gennemført helst før eller allersenest sideløbende med "Praktisk tidsrækkeanalyse".

For deltagere fra andre studier anbefales mindst Matematik på A niveau fra en gymnasial uddannelse samt at have fulgt et indledende statistikkursus inden "Praktisk tidsrækkeanalyse".

Kurset dækker over 4 weekender, med undervisning lørdag/søndag i tre weekender og skriftlige eksamen hjemme i én weekend.

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side. E står for Efterår.
Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2425/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E24; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At forelæsninger og hold kan ændre dag og tid uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil du kunne se de nye tider i dit personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen samt via linkene i højre side og ovenstående link.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende gennem uddannelsen at holde sig orienteret om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet. Dertil via kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, det personlige skema på KUnet og myUCPH-appen mm.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 10 timer
Prøveformsdetaljer
Individuel tag-hjem eksamen.

De studerende må sparre med hinanden om den stillede opgave. Hver eksaminand får et individuelt stillet datasæt, hvorved opgaven skal besvares og afleveres individuelt.
__
Krav til indstilling til eksamen

Der er ingen forudsætningskrav, den studerende skal opfylde gennem undervisningen for at kunne deltage i eksamen.

__

Hjælpemidler

Alle skriftlige hjælpemidler tilladt til den skriftlige eksamen.

 

Brug af AI-værktøjer er tilladt. Du skal forklare, hvordan du har brugt værktøjerne. Når tekst udelukkende eller primært er genereret af et AI-værktøj, skal værktøjet citeres som en kilde.

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

 

Eksamensoplysninger:

Eksamensdatoerne findes her:  Eksamener – Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Københavns Universitet

Flere informationer oplyses i Digital Eksamen midt i semesteret.

Læs om eksamensregler, hjælpemidler, eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for  Bachelor i økonomi.

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. 

 

 

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter ”12” skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at den studerende udtømmende opfylder fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå beståelseskarakteren "02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Holdundervisning
 • 18
 • Forberedelse (anslået)
 • 146
 • Eksamen
 • 24
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKA08208U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Information om priser mm for enkelfag, efteruddannelse og Åbent Universitet se Uddannelse på Økonomisk Institut

Skemagruppe
Info om tid og sted:
- Om undervisning: Se "Bemærkninger"
- Om eksamen: Se "Eksamen"
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders Milhøj   (13-47746a6b787934536f726e7570466b69757434717b346a71)
Underviser

Se "Kursusansvarlige"

Læs forhold vedr. undervisning under "Bemærkninger".

Gemt den 08-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students