Regnskabsanalyse og aktievurdering (F)

Kursusindhold

Metoder indenfor fundamentalanalyse af ikke-finansielle virksomheder vil blive gennemgået og anvendt på en casevirksomhed.

 

Faget inkluderer: Sammenlign af forskellige værdiansættelsesmodeller/metoder, udførelse af analyser af rentabilitet og vækst, værdiskabelse samt udarbejdelse af proforma regnskaber.

 

Faget er i sin natur anvendelsesorienteret og sigter på studerend, der søger beskæftigelse inden for investeringsbanker, børsmæglere og corporate finance mm.

Engelsk titel

Corporate Analysis and Equity Valuation (F)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

 

Kurset er en del af Finansierings linjen på Økonomistudiet, hvorved det er markeret med 'F'.

 

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Redegøre for indholdet i den faseopdelte fundamentalanalyse

 • Diskutere fordele og ulemper ved forskellige værdiansættelsesmetoder

 

Færdigheder:

 • Reformulere de rapporterede finansielle opgørelser til analysebrug

 • Gennemføre analyser af rentabilitet og vækst

 • Forholde sig kritisk til kvaliteten af de rapporterede årsrapporter

 • Udarbejde proforma regnskaber

 • Konvertere proforma regnskaber til en værdiansættelse

 

Kompetencer:

 • Gennemføre en fundamentalanalyse / foretage en værdiansættelse

 • Implementere analyseværktøjer til analyser at rentabilitet og vækst

 

Dialogforelæsninger samt gennemgang af øvelser/cases.

Restriktioner vedr en pandemi:
Undervisningen i dette kursus kan blive ændret til hel eller delvis online undervisning i tilfælde af en pandemi. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i Absalon og i studie beskeder på KUnet (for indskrevne studerende).

Financial Statement Analysis and Security Valuation. 5. Udgave (2012). McGraw-Hill ISBN 978-007-132640-7

Det vil være en fordel af have fulgt faget ’Årsregnskab og regnskabsanalyse’. Faget gør udstrakt brug af Excel, hvorfor du forventes at være bekendt hermed.

Lektionsplan:
3 timers forelæsninger pr uge fra uge 6 til 20.

Overordnet skemaet for KA fag kan ses på KUnet:
"KA i Økonomi" => "Kurser og Undervisning" => "Planlægning og Overblik" => "Dit skema"

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side.
Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2324/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-F24; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Forår/Spring”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At forelæsninger kan ændre dag og tid uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil du kunne se de nye tider i dit personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen samt via linkene i højre side og ovenstående link.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende gennem uddannelsen at holde sig orienteret om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet. Dertil via kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, det personlige skema på KUnet og myUCPH-appen mm.

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
ITX-eksamen i universitetets eksamenslokaler.
Krav til indstilling til eksamen

Der er ingen forudsætningskrav, den studerende skal opfylde gennem undervisningen for at kunne deltage i eksamen.

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt til den skriftlige ITX-eksamen.

Vedr tilladte hjælpemidler til reeksamen: Se under afsnittet ”Reeksamen”.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
til den skriftlige ITX-eksamen. Faget kan ved stikprøvekontrol udtages til ekstern censur.
I tilfælde af mundtlig reeksamen kan ekstern censur anvendes.
Eksamensperiode

Eksamensoplysninger:

Flere informationer oplyses i Digital Eksamen midt i semesteret. I særlige tilfælde besluttet af Instituttet, kan eksamen ændres til en anden dato og et andet tidspunkt end oplyst.

Læs om eksamensregler, hjælpemidler, eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for  Bachelor i økonomi.

Reeksamen

Reeksamen er en mundtlig prøve på 20 min. og med 20 min. forberedelsestid. 

Uden hjælpemidler. 

Ekstern censur. 

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer samt kunne reformulerede finansielle opgørelser til analysebrug, kunne foretage analyser af rentabilitet og vækst, kunne opstille proforma regnskaber og konvertere disse til en egentlig værdiansættelse.

 

For at opnå karakteren ”02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 161
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKA08073U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Information om priser mm for enkelfag og efteruddannelse se Uddannelse på Økonomisk Institut

Skemagruppe
Info om tid og sted:
- Om undervisning: Se "Bemærkninger"
- Om eksamen: Se "Eksamen"
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ole Sørensen   (12-7b78713a7f7b7e717a7f717a4c716f7b7a3a77813a7077)
Underviser

Se "Kursusansvarlige"

Læs forhold vedr. undervisning under "Bemærkninger".

Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students