KA Kernefag: Det Gamle Testamentes Eksegese: Migration, flugt og livet i det fremmede som bibelteologisk tema

Kursusindhold

Vi lever i en verden præget af migration, og bibelfortolkere har i de seneste år fået øjnene op for dette spørgsmål som et centralt bibelteologisk tema. Erfaringer af tab, bortførelse og livet i det fremmede er en historisk virkelighed, som har påvirket tilblivelsen af de bibelske tekster. Hele vejen igennem Det Gamle Testamente møder vi menneskeskæbner, der må flytte sig af den ene eller anden årsag, og som forsøger at forstå Guds rolle i deres liv.

 

Dette kursus giver et overblik over migration i oldtiden og centrale historiske begivenheder, som har spillet en rolle for udformningen af de gammeltestamentlige tekster. Det gælder især ødelæggelsen af Jerusalem i 587 f.Kr. og etableringen af de ældste jødiske samfund uden for Palæstina.

 

Samtidig går vi i dybden med en perlerække af fortællinger og figurer, der har flugt og ophold i det fremmede tæt inde på livet. Det er for eksempel patriarken Abraham, der som nomade rejser fra sted til sted, fordrivelsen af trælkvinden Hagar og hendes søn Ismael, og spøgefuglen Jakobs flugt fra Esau og hjemkomst 20 år senere med koner og børn.

 

Fortællingerne om Josef i Egypten, Daniel i Babylon og Ester ved perserkongens hof omhandler kulturmøder, hvor livet i det fremmede udfordrer og sætter spørgsmålstegn ved identitet, etnicitet og religion.

 

Den gribende historie om moabitten Ruth handler om en fremmede iblandt os – og hvad man stiller op, når en udefrakommende vil være en del af ens samfund. Endelig ser vi nærmere på spørgsmålet om at flygte fra Gud – og Kains, profeten Jonas’ og Sl 139-digterens forsøg på at undslippe Himlens herre.

 

Frederik Poulsen vil have hovedansvaret for undervisningen, mens forskere tilknyttet projektet ”Divergent Views of Diaspora in Ancient Judaism” vil medvirke som gæsteundervisere.

Engelsk titel

Biblical-theological reflections on migration and diasporic identity

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Foreløbig litteraturliste:

J.J. Ahn, Exile as Forced Migration. A Sociological, Literary, Theological Approach on the Displacement and Resettlement of the Southern Kingdom of Judah. Berlin 2011.

T. Alstola, Judeans in Babylonia: A Study of Deportees in the Sixth and Fifth Centuries BCE. Leiden 2020.

M.D. Carroll R., The Bible and Borders. Hearing God’s Word on Immigration. Grand Rapids 2020.

J. Middlemas, The Templeless Age. An Introduction to the History, Literature, and Theology of the “Exile”. Louisville 2007.

P.C. Phan (red.), Christian Theology in the Age of Migration. London 2020.

F. Poulsen, Josef og brødrene. En lille bog om det store familiedrama i Første Mosebog. København 2022.

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Sommereksamen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKKFGTU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Første undervisningsgang er i uge 6
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Frederik Poulsen   (3-6c7675467a6b757234717b346a71)
Underviser

Frederik Poulsen

Gemt den 28-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students