KA Kernefag: Etik og Religionsfilosofi: Frihed, identitet og værdighed

Kursusindhold

Afgørende for modernitetens nybrud er betoningen af det enkelte menneskes frihed, der med Immanuel Kant forstås som autonomi. Til forskel fra vilkårlig valgfrihed, forstår Kant autonomi som friheden til selv at give og lade sig forpligte af den morallov, som man med sin fornuft kan indse, må gælde universelt, nemlig at respektere menneskets værdighed ved at handle således, at “menneskeheden i din person såvel som i enhver anden person altid tillige behandles som mål og aldrig kun som middel”.

Men hvilken etisk betydning har så det partikulære og unikke, der kendetegner det konkrete menneske? Det spørgsmål vil vi bl.a. undersøge gennem Søren Kierkegaards Enten-Eller. Her kædes spørgsmålet om frihed sammen med eksistens i udforskning af menneskets tvetydige erfaringer af frihed og ufrihed. Friheden indebærer, at et menneske selv må forholde sig til sit liv, og hvad det vil med livet. Frihedsproblematikken er dermed tæt forbundet med spørgsmålet om personlig identitet og selvforståelse. Iflg. anden del af Enten-Eller er menneskets værdighed givet med den etiske opgave at vælge sig selv og sin historie. Men hvad vil det overhovedet sige at vælge sig selv? Hvad er forholdet mellem det, et individ allerede er bestemt af, og det, et individ bestemmer sig for? Og hvordan er selvforholdet forbundet med forholdet til andre mennesker – og Gud?

Kurset vil videre indkredse, hvordan Kants forståelse af sammenhængen mellem frihed og autonomi udfordres af den jødiske tænker Emmanuel Lévinas, der beskriver det etiske som kaldet til at svare den appel, det bud, der udgår fra det konkrete andet menneskes ansigt. Det peger på spørgsmålet om forholdet mellem „det kaldede selv“, det andet menneske og Gud, som vi især vil undersøge gennem Kierkegaards fortolkning af næstekærlighedsbudet i Kjerlighedens Gjerninger. Hvordan stilles her spørgsmålet om menneskers individualitet og den fælles menneskelighed? Kjerlighedens Gjerninger undersøger den skrøbelighed, der er givet med, at mennesket er et socialt væsen og således sårbar i forhold til de måder, vi ser eller undlader at se mennesket i den anden. Et afgørende tyngepunkt i kurset er således spørgsmålet om frihed, identitet og værdighed i relation til synlighed og usynlighed som etisk problem. Det vil vi videre fordybe os igennem tematiske læsninger af bl.a. Axel Honneth, Charles Taylor, Primo Levi og Simone Weil.

Engelsk titel

Freedom, identity and dignity

Uddannelse

Teologi

En blanding af forelæsninger og tekstgennemgang, der består i forudgivne spørgsmål til teksten og dialog omkring svarene på disse spørgsmål.

En stor del af kursuslitteraturen vil være elektronisk tilgængelig i Absalon. Kursusplan og oversigt over pensum vil være tilgængelig i Absalon tre uger inden kursets begyndelse.    

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Sommereksamen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKKFERU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 6
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Iben Damgaard   (3-716a69487c6d777436737d366c73)
Underviser

Iben Damgaard

Gemt den 28-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students