Aflyst AFLYST! Valgfag: Kirke- og teologihistorie: "Musik og teologi"

Kursusindhold

Kurset giver en historisk indføring i brugen og den teologiske fortolkning af musik i kristendomshistorien. Hovedvægten ligger på tilblivelsen og udviklingen af den musikalske kultur i luthersk kristendom i det tidlig-moderne (16. – 18. årh.) I kurset vil eksempler på musik-teologiske positioner blive gennemgået fra reformationen til pietismen (fx Luther (1483-1546, Melanchthon (1497-1560), Johann Arndt (1555-1621), Christopher Frick (1577-1640), Heinrich Müller (1631-1675), Freylinghausen (1670-1739), ligesom konflikter mellem divergerende holdninger til musikken og dens brug i perioden vil blive belyst.  Herudover vil kurset give en introduktion til den religiøse musiks genrer i perioden: messen, koralen, kantaten, motetten, passionsoratoriet, og udvalgte værker vil blive gennemgået med henblik på at bestemme deres teologiske budskab (fx værker af Heinrich Schütz (1585-1672). Buxtehude (1637-1707), J.S. Bach (1685-1750).  Endelig vil de religiøse/teologiske kontekster (den religiøse praksis, liturgien) musikken er indgået i, blive taget op, og tekster relateret til dette emnefelt vil blive præsenteret (fx uddrag af Luther’s skrifter om gudstjenesten og teologisk brugslitteratur).

 

I kurset vil indgå sekundærlitteratur og kilder på engelsk og tysk, samt enkelte kilder på latin med oversættelse.

Foreløbig bibliografi

 

Joseph Herl, Worship Wars in Early Modern Lutheranism. Choir, Congreration, and Three Centuries of Conflict (Oxford, 2008).

 

Sven Rune Havsteen, Matthæuspassionen. (Det danske Bibelselskab, 2005).

 

Sven Rune Havsteen, ’Markusevangeliets lidelseshistorie i musikken,’ i: Gitte Buch-Hansen/Jesper Tang Nielsen (udg.), Bibelske konfigurationer i kunst og kultur. (København: Eksistensen Akademisk, 2022), 89-116.

 

Joyce L. Irwin, Neither Voice nor Heart Alone. German Lutheran Theology of Music In the Age of the Baroque (Eugene (Oregon, 1993).

Engelsk titel

The History of Church History

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEAKHVBAU

Kandidat- og fleksibel masterstuderende tilmeldes: TTEAVFKH1U 

 

Kurset er planlagt med henblik på fysisk fremmøde, men kan desuden tilgås som livestreaming af tilmeldte deltagere.

Målbeskrivelse

Bacheloruddannelsen (jf. § 2.5)

 

Kandidatuddannelsen (jf. § 2.5)

 

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, fælles læsning af tekster, forelæsning, diskussion, mundtlig fremlæggelse og skriftlige opgaver (herunder individuel og kollektiv feedback).

Se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamensperiode

Sommereksamen

Bachelor- og studerende under Åbent Universitet – se bachelorstudieordningen

Kandidat- og masterstuderende – se kandidatstudieordningen

Merit- og tilvalgsstuderende – se den relevante studieordning

 

Link til studieordningerne – klik her

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKHVBAU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat
Kandidat tilvalg
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 36.
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Sven Rune Havsteen   (3-7871865084757f7c3e7b853e747b)
Underviser

Sven Rune Havsteen

Gemt den 12-06-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students