Valgfag: Kirke- og teologihistorie: Michel Foucault & ”Kristendommen” (kompakt januar 2024)

Kursusindhold

Filosoffen og sociologen Daniel Defert (1937-2023) bemærker et sted, at hans samlever i august 1977 begyndte at læse kirkefædrene. Dette kildevalg kom tilsyneladende bag på Defert, der levede sammen med filosoffen Michel Foucault (1926-1984). De nævnte læsninger fra 1977 skinner tydeligt igennem i Foucaults efterfølgende forelæsninger ved Collège de France. Særligt forelæsninger fra 1978, 1980 og 1981 omhandler, hvad Foucault kalder ”Kristendommen”. Ligeledes spiller Kristendommen i anførselstegn en central rolle i en anden forelæsningsrække fra 1981, som Foucault gav ved universitet i Leiden. I perioden fra 1977 til 1981 finder vi også småtekster, der behandler temaet. Endeligt detaljerer det såkaldt fjerde bind af Foucaults Seksualitetens historie, hvordan de tidlige kristne opfandt en pastoral magtform, som også benævnes i introduktionen til det andet bind i Seksualitetens historie.

Allerede i sin egen levetid og endnu mere efter sin tidlige død blev Foucault en central men også omstridt skikkelse inden for de humanistiske videnskaber. På dette kursus spørger vi derfor, hvorfor begyndte Foucault at arbejde med kristne kilder? Stemmer denne nyorientering overens med temaer fra det tidligere forfatterskab eller indvarsler ”Kristendommen” et nybrud? Hos Foucault udtrykker de tidlige kristne tekster ikke en samlet lære men derimod en ”rationel” sammenstykning af diskurser og praksisformer. Hvordan læses denne rationalitet frem fra de kristne kilderne, og hvordan kan Foucault her aldeles tilsidesætte overvejelser af sædvanlig teologisk karakter? Ydermere må vi spørge, hvordan Foucault mener at kunne godtgøre, at kristne praktikker fra det 4. århundrede og 5. århundrede kan oplyse elementer, som kendetegner moderniteten? 

 

Kursets behandler sådanne spørgsmål ved at kombinere gennemgang af relevant sekundærlitteratur med nærlæsninger af Foucaults tekster. Helt overordnet skal vi undersøge, hvordan ”Kristendommen” af Foucault bliver indplaceret i en overordnet, historisk udvikling, som påbegyndes i de første århundreder efter Kristus, men først for alvor accelererer i middelalderen og stadig kendetegner vestlige samfundsformer. I lyset af denne udvikling må vi spørge, hvilken betydning den lutherske reformation skal tilskrives. Systematisk teologisk synes Luther radikalt at stille spørgsmål ved præsternes fortolkningsmagt og deres evne til at lede sjælen frem mod frelse. Spørgsmålet rejser sig dog, hvordan denne kritik udmøntede sig i konkrete, kirkehistoriske positiviteter. Markerer Lutherdommen en bevægelse, som svækkede den pastorale magt? Eller er det omvendt tilfældet, at denne magtform bredes yderligere ud, bliver internaliseret og dermed forstærkes?

 

Arbejdsformen er en kombination af forelæsning, tekstlæsning og gruppearbejde.

 

Den foreskrevne eksamensform er to mindre valgfagsopgaver (se gældende studieordning). Deltagere opfordres til at skrive om et samlet tema, som udbygges yderligere med selvvalgt litteratur.

Engelsk titel

Michel Foucault & “Christianity"

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEAKHBAVU

Kandidat- og fleksibel masterstuderende tilmeldes: TTEAKVKH1U 

 

Dette kursus sigter bredt til alle studerende, som har interesse for Michel Foucaults forfatterskab og specifikt for hans fortolkning af ”Kristendommen”.

 

Kurset er planlagt med henblik på fysisk fremmøde, men kan desuden tilgås som livestreaming af tilmeldte deltagere.

Målbeskrivelse

Bacheloruddannelsen (jf. § 2.5)

 

Kandidatuddannelsen (jf. § 2.5)

 

Holdundervisning

Se studieordningen

Latin og græsk er ikke en forudsætning, men kurset vil involvere læsning af kilder på original sprog med paralleloversættelse.

Skriftlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamensperiode

Sommereksamen

Bachelor- og studerende under Åbent Universitet – se bachelorstudieordningen

Kandidat- og masterstuderende – se kandidatstudieordningen

Merit- og tilvalgsstuderende – se den relevante studieordning

 

Link til studieordningerne – klik her

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKHBAVU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat
Kandidat tilvalg
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Kompaktkursus i uge 4
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lars Cyril Nørgaard   (3-726774467a6b757234717b346a71)
Underviser

Lars Cyril Nørgaard

Gemt den 28-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students