KA Kernefag - Dogmatik med Økumenisk Teologi: Kristologi og soteriologi

Kursusindhold

At Gud bliver menneske og dør, er et kors for tanken – og måske også for troen. Kurset introducerer til de dybtgående teologiske refleksioner, som dette i tidens løb har givet anledning til, gennem et udvalg af klassiske og moderne kristologiske tekster.

 

(1) Fra de oldkirkelige diskussioner om inkarnation og Kristi to naturer vil kurset bl.a. gennemgå tekstuddrag af Athanasius og Gregor af Nazianz. Dernæst præsenterer kurset (2) for korsteologi og inkarnationsteologi hos Luther og følger op med (3) moderne kristologier, bl.a. Barth.

Endelig (4) følger kurset både forsonings- og inkarnationsteologi til dørs med nutidige kristologiske tekster, herunder bl.a. diskussioner af offer- og forsoningstanker, af forholdet mellem tro og lidelse i kristologisk lys og hvad ’frelse’ vil sige i dag.

Kursets mål er at undersøge og diskutere forskellige kristologiske og soteriologiske problemstillinger og anliggender og at reflektere over, hvilke forståelser af tro og eksistens kristologi kan indbefatte.

Nærmere information om kursuslitteratur følger.

Engelsk titel

Dogmatics: Christology and soteriology

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • beherskelse af fagets terminologi,
 • færdighed i metodisk diskussion af dogmatiske problemstillinger,
 • avanceret kendskab til sammenhænge og brudflader i den dogmatiske tradition,
 • evne til dybdeborende undersøgelse og stillingtagen til centrale teksters oprindelse, aktuelle brug og mulige fortolkninger og
 • evne til kritisk vurdering og koncentreret fremstilling af forskellige dogmatiske problemstillinger og positioner

Holdundervisning

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Vintereksamen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 364
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKAKDOU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 36
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christine Svinth-Værge Põder   (3-667372437768726f316e7831676e)
Underviser

Christine Svinth-Værge Põder

Gemt den 28-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students