BA-5. semester: Hebraisk 2

Kursusindhold

Der gives en indføring i bibelsk hebraisk, der sætter den studerende i stand til at arbejde med gammeltestamentlige tekster på grundsproget.

 

Læringsmål:

● Indgående kendskab til hebraisk grammatik, såvel morfologi som syntaks:

Kendskabet til de grundlæggende træk i hebraisk formlære og sætningsbygning uddybes ved læsning af tekster fra det hebraiske Gamle Testamente.

Man skal herved styrke sine forudsætninger for at analysere en bibelsk-hebraisk tekst.

 

● Kendskab til det centrale hebraiske ordforråd samt til redskaberne for tilegnelsen heraf:

I tekstlæsningen indgår løbende arbejde med brugen af en hebraisk ordbog, kvalificeret vurdering af de oplysninger, den indeholder, og arbejde med at udbygge et funktionelt ordforråd.

Man skal herved opnå et tilstrækkeligt ordforråd til nogenlunde ubesværet at kunne identificere de hyppigste gloser i en hebraisk tekst og dermed kun behøve at slå de mindre hyppige op.

 

● Evne til at læse gammeltestamentlige tekster, såvel prosa som poesi, på grundsproget:

Hovedparten af semesterets undervisning består i analyse og oversættelse af tekster fra det hebraiske Gamle Testamente.

Man skal herved opnå øvelse i selvstændigt at læse en tekst fra det hebraiske Gamle Testamente, herunder at gøre kvalificeret brug af hjælpemidler som ordbog og grammatik.

 

Forberedelse:

Kursets grundlæggende bestanddel er analyse og oversættelse af passager fra det hebraiske Gamle Testamente, idet der dels læses de tekster, som opgives til eksamen, dels opøves færdighed i læsning af en ukendt tekst. Forberedelsestiden vil hovedsagelig skulle bruges til tekstlæsning. Men man bør også tage tid til at notere, hvilke grammatiske fænomener, der volder én vanskeligheder, og som derfor bør repeteres, lige som der bør bruges tid på fortsat vedligeholdelse og udbygning af ordforrådet.


 

Engelsk titel

Hebrew 2

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Følgende tekster læses:
Exodus 3,1-4,31; 6,2-12; 6,28-8,11
Jobs bog kap. 1-2
Jonas’ bog kap. 1, 3 og 4
Salme 25; 98; 121; 136

 

Som grammatik benyttes Flemming A.J. Nielsen, Bibelsk hebraisk grammatik – en indføring, Anis 2014.

 

Oplysninger om hebraiske ordbøger gives i forbindelse med undervisningen.

 

Se studieordningen

Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Prøveformsdetaljer
60 min. forberedelsestid
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 94
 • Eksamensforberedelse
 • 58
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAHE2BAU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 36
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Martin Gustaf Ehrensvärd   (3-6f676a427667716e306d7730666d)
Underviser

Hold A: Martin Ehrensvärd
Hold B: Martin Ehrensvärd

Gemt den 28-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students