Valgfag: Det Gamle Testamentes Eksegese: Det Gamle Testamente i kirke og kultur (Kompakt kursus August)

Kursusindhold

Det Gamle Testamente udgør den første og største del af Bibelen. Mange af dets tekster har sat sig varige spor i vores verden. I litteratur, kunst, musik, gudstjeneste og kirkeliv. Det Gamle Testamente er uomgængelig for at forstå den ældste kristendom, men det er også en nøgle til vores kultur, samfund og historie.

 

Mens undervisningen i Det Gamle Testamente ofte har fokus på koncentreret læsning og udlægning af den hebraiske grundtekst, er formålet på dette kursus et andet. Her handler det om overblik og hovedlinjer i forståelsen og brugen af gammeltestamentlige tekster. Det gælder i diskussioner om skriftsamlingens relevans for kristen teologi igennem historien og i dag, i formidling og oversættelse af dens tekster, i fortolkningen af dens grundfortællinger i litterære og kunstneriske mesterværker. 

 

Program

Over fem dage vil vi beskæftige os med disse temaer:

 

Dag 1: Det Gamle Testamente som kristen bog

Gæster: Overrabbiner Jair Melchior og professor Jesper Høgenhaven til en samtale om Det Gamle Testamente mellem jøder og kristne i dag

 

Dag 2: Fortolkninger, bibeloversættelser og børnebibler

Gæst: Projektleder, ph.d. Louise Heldgaard Bylund om formidlingen af Det Gamle Testamente til børn og unge

 

Dag 3: Litteratur, musik og kunst

Gæst: Sognepræst og BA i kunsthistorie Sandra Kastfelt om gammeltestamentlige motiver i den oldkristne billedverden

 

Dag 4: Gudstjenesten og kirkens liv

Gæster: Hospitalspræst Maren Pitter Poulsen og adjunkt Mikkel Gabriel Christoffersen om bibelsk sjælesorg

 

Dag 5: Det Gamle Testamente i 2020’erne

 

Kurset vil bestå af forelæsninger, diskussion i mindre grupper om tekster og cases samt oplæg fra gæsteundervisere. Hver dag vil vi sammen se nærmere på klassiske og moderne eksempler på receptionen af Det Gamle Testamente i kirke og kultur. Det kan være Jonas’ Bog i forskellige oversættelser og børnebibler, Kain og Abel-fortællingen i John Steinbecks Øst fra Paradis, bibelmotiver i Händels Messias og gammeltestamentlige læsninger i Alterbogen. 

 

Uddrag fra Det Gamle Testamente vil blive læst i dansk oversættelse (Bibelen fra 1992), og kursets primær- og sekundærlitteratur vil ligeledes være på dansk.

 

Formålet er overblik og hovedlinjer – at få øjnene op for Det Gamle Testamentes betydningsfulde rolle i fortid og nutid. Kursusdeltagerne vil i skriftlige opgaver i forlængelse af kurset få mulighed for at fordybe sig i et tema og afgrænset materiale efter eget valg.

 

Foreløbig litteraturliste:

Birgitte Stokkelund Larsen, Når Bibelen oversættes (Bibelselskabets Forlag, 2019)

Carsten Bach-Nielsen, Bibelen i Danmark (Bibelselskabets Forlag 2019)

Gitte Buch-Hansen og Frederik Poulsen (red.), Bibelen i gudstjenesten (Det Teologiske Fakultet 2015)

Gitte Buch-Hansen og Jesper Tang Nielsen (red.), Bibelske konfigurationer i kunst og kultur (Eksistensen Akademisk 2021)

Kasper Bro Larsen (red.), Rembrandt som bibelfortolker (Anis 2010)

Lisbeth Smedegaard Andersen, Bibelens kvinder (Kristeligt Dagblads Forlag 2022)

Mogens Müller, Kirken, teologien og Det Gamle Testamente (Eksistensen 2019)

Nils Holger Petersen, Händel: Messias (Bibelselskabets Forlag 2004)

Engelsk titel

The Old Testament in Christian tradition and culture

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEAGTVBAU

Kandidat- og fleksibel masterstuderende tilmeldes: TTEAVFGT2U

 

Kurset er planlagt med henblik på fysisk fremmøde, men kan desuden tilgås som livestreaming af tilmeldte deltagere.

Målbeskrivelse

Se BA-studieordningen § 2.5 og KA-studieordningen § 2.5)

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, fælles læsning af tekster, forelæsning, diskussion, mundtlig fremlæggelse og skriftlige opgaver (herunder individuel og kollektiv feedback).

Det Nye Testamentes Eksegese 1 skal være bestået

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamensperiode

Vintereksamen

Bachelor- og studerende under Åbent Universitet – se bachelorstudieordningen

Kandidat- og masterstuderende – se kandidatstudieordningen

Merit- og tilvalgsstuderende – se den relevante studieordning

 

Link til studieordningerne – klik her

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAGTVBAU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat
Kandidat tilvalg
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Kompaktkursus i august 2023 (uge 34)
Mandag den 21. – fredag den 25. august kl. 9-15, fredag dog kl. 9-12 (i alt 23 timer).
Vejlednings-sessions i september/oktober (efter aftale; i alt 5 timer).
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Frederik Poulsen   (3-76807f5084757f7c3e7b853e747b)
Underviser

Frederik Poulsen

Gemt den 09-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students