BA-3. semester: Etik og Religionsfilosofi 2

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til etiske og religionsfilosofiske grundproblemer og til fagets arbejdsformer. Der tages udgangspunkt i læsning af klassiske og moderne etiske og religionsfilosofiske tekster.

 

Etikken har som opgave at eftertænke klassiske og nutidige begrundelser for moralsk handlingsorientering og praksis i både filosofisk og teologisk perspektiv. Kurset undersøger således etikkens grundlag og grænser og konkrete etiske problemer.

 

Religionsfilosofi har som opgave at eftertænke den fortolkning af eksistensen og virkeligheden, som kommer til udtryk i kristendom og mere generelt i religionerne. Kurset undersøger centrale religionsfilosofiske spørgsmål, der bl.a. angår gudsbegrebet, det religiøse sprog, religionskritik, det ondes problem og grænsen for vores forståelse og magt.

Engelsk titel

Ethics and Philosophy of Religion 2

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Fagets mål er, at den studerende opnår:

• viden om fagets bærende terminologi og grundproblemer,

• færdighed i at fremstille etiske og religionsfilosofiske problemstillinger,

• færdighed i at fortolke af klassiske og moderne etiske og religionsfilosofiske tekster,

• færdighed i at sammenligne og vurdere forskellige etiske og religionsfilosofiske positioner, diskutere deres relevans og konsekvenser for teologien, den enkelte og samfundet,

• kompetencer til selvstændigt at identificere og håndtere etiske og religionsfilosofiske problemstillinger i fagligt og tværfagligt arbejde i studiets videre forløb.

Holdundervisning

De fleste af teksterne til ER 2 er tilgængelige i et elektronisk kompendium.

Almen filosofi er en forudsætning for at kunne følge dette kursus

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Prøveformsdetaljer
30 min. forberedelse med begrænsede hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 94
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAER2BAU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 36
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Carsten Pallesen   (2-6976467a6b757234717b346a71)
Underviser

Hold A: Carsten Pallesen
Hold B: Carsten Pallesen

Gemt den 28-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students