Valgfag: Klodens teologi – Teologiens klode

Kursusindhold

Kloden er i vælten. Naturbrande, smeltende is, stormfloder, havstrømme i ubalance tager opmærksomheden sideløbende med krig, demokratier i krise, global og lokal ulighed. Når alt kommer til alt, er alt dette ikke så meget klodens som menneskers problem – på kloden.

Derfor er kloden et tema for teologien, og ”klodens teologi” omfatter både teologisk refleksion over problemstillinger som klimakrise og biodiversitetskrise, menneskets forhold til sig selv og sin omverden, ansvar og handling samt social (u)retfærdighed og global ulighed.

”Teologiens klode” signalerer, at teologien har og udføres i en bestemt hermeneutisk horisont: Forelæsningsrækken giver 11 systematisk teologiske (religionsfilosofiske, etiske, dogmatiske og praktisk teologiske) bud på teologisk tilgang til problemstillinger, der har med kloden – og ikke mindst med de mennesker, der på forskellig vis har hjemme på den, forstår sig selv og forholder sig til hinanden og til deres tid og endelighed – at gøre.

 

Kurset finder sted på de anførte mandage kl. 15-17 og består i en forelæsning, ca 45 min, pause og efterfølgende diskussion og spørgsmål. Der vil blive ført protokol over fremmøde. Der vil derudover blive indlagt ekstra timer i sammenhæng med forelæsningen til introduktion og vejledning i opgaveskrivning for kursusdeltagerne ved de kursusansvarlige. Første introduktions- og vejledningssession lægges d. 5. februar kl. 17-18. De øvrige lægges ligeledes kl. 17-18, datoer aftales første kursusgang.

 

Inden kursusstart vil et fælles kursuspensum på 600-800 sider inkl. bidrag fra forelæserne og læseplan for de respektive forelæsninger ligge tilgængeligt på Absalon.  

 

Foreløbigt program:

 

5. februar.        Christine Svinth-Værge Põder: Fælles fortabelse og kenotisk solidaritet. Teologi og den globale krise.

 

12. februar      Niels Henrik Gregersen: Økoteologien og de tre naturer. Den fremmede, den kultiverede og den altomfattende natur

 

19. februar      Mikkel Gabriel Christoffersen: Klimaskam og profetisk diakoni med inspiration fra Martin Luther King, Jr.

 

26. februar      Iben Damgaard: Om tænkning og ansvar med Hannah Arendt

 

4. marts            Elizabeth Xiao-An Li: Fra kristen socialisme til velfærdstænkning. Personlighed, retfærdighed og livskriser i H. L. Martensens politiske teologi og religionsfilosofi.

 

11. marts          Carsten Pallesen: Et ego in Arcadiaet in Arcadia ego. Mennesket i det antropocæne landskab

 

18. marts          Johanne Stubbe T Kristensen: Jordens fremtid og den planetariske teologi. Refleksioner over det centrale og det perifere 

 

8. april               René Rosfort: Global ulighed. En kierkegaardsk analyse af etisk blindhed

 

15. april             Marlene Ringgaard Lorensen: Profetiske prædikener. Teologisk kritik og grotesk håb i lyset af klimakrisen

 

22. april             Mads Peter Karlsen: Økologi som folkets nye opium?  Et religionskritisk perspektiv.

 

29. april             Joakim Garff: At vende hjem til verden. Om hjemkomstens vanskeligheder i Kierkegaards forfatterskab.

Engelsk titel

Elective subject: The Theology of the Earth – The Earth of Theology

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEADOVBAU

Kandidat- og fleksibel masterstuderende tilmeldes: TTEAKVDO6U

 

Kurset er planlagt med henblik på fysisk fremmøde, men kan desuden tilgås som livestreaming af tilmeldte deltagere.

Målbeskrivelse

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 

Se studieordningen for hhv. BA-valgfag eller KA-valgfag i Studieordningen. Fagmålene afhænger af, hvor du er på studiet.

Studerende under Åbent Universitet vælger selv niveau.

 

Holdundervisning med selvstændig forberedelse og aktiv deltagelse.

Se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamensperiode

Vintereksamen

Bachelor- og studerende under Åbent Universitet – se bachelorstudieordningen

Kandidat- og masterstuderende – se kandidatstudieordningen

Merit- og tilvalgsstuderende – se den relevante studieordning

 

Link til studieordningerne – klik her

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEADOVBAU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 6
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Christine Svinth-Værge Põder   (3-73807f5084757f7c3e7b853e747b)
 • Elizabeth X. Li   (3-757c795084757f7c3e7b853e747b)
Underviser

Øvrige undervisere: Mikkel Gabriel Christoffersen, Iben Damgaard, Joakim Garff, Niels Henrik Gregersen, Mads Peter Karlsen, Johanne Stubbe T Kristensen, Marlene Ringgaard Lorensen, Carsten Pallesen, René Rosfort

Gemt den 19-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students