BA-4. semester: Græsk 2

Kursusindhold

Græsk 2 hold C er forbeholdt studerende uden latinkundskaber. Indholdet af og målet for undervisningen vil naturligvis være det samme for alle tre hold, jf. de faglige krav i studieordningen, men der vil være en anden didaktisk tilgang. Hold C er derfor ikke synlig i selvbetjeningen for ordinære studerende.

 

Med udgangspunkt i 35 normalsiders nytestamentlig og fagrelevant græsk litteratur skærpes de studerendes færdigheder i græsk sprog og grammatik gennem repetition af grammatik og videreudvikling af ordforråd.

Endvidere præsenteres disciplinen oversættelseskommentering, der har til mål at skærpe den studerendes forståelse for de anvendte oversættelsesstrategier i kilde- og målsprogsorienterede oversættelser. Hvilket videre implementeres aktivt i den studerendes arbejde med en grammatisk funderet oversættelse og herigennem udlægning af den græske tekst.

Kursets sigte er at give den studerende de fornødne færdigheder til at begå sig selvstændigt i en relativt kompliceret nytestamentlig og anden fagrelevant græsk tekst.

Engelsk titel

Greek 2

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • indgående kendskab til græsk grammatik, såvel morfologi som syntaks

 

 • kendskab til det centrale græske ordforråd samt til redskaberne til tilegnelsen heraf og

 

 • evne til læsning af fagrelaterede tekster på græsk

Holdundervisning

Inden semesterstart bedes de studerende anskaffe sig følgende:

– Chr. Gorm Tortzen, ΒΑΣΙΣ, græsk grammatik for begyndere, Museum Tusculanums Forlag, 3. reviderede udgave, 1999 eller nyere; ISBN 978-87-7289-426-3

– Claus Drengsted-Nielsen, Grammatik på dansk, Hans Reitzels Forlag 2014, 2. udgave; ISBN: 978-87-7412-598-26

Se studieordningen

Ved den studerendes aktive deltagelse i 75% af de i alt 84 klokketimers afholdte undervisning samt tilfredsstillende besvarelser af tre skriftlige opgaver reduceres eksamenspensum med 15 sider.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Prøveformsdetaljer
60 min. forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 124
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEABAGR2U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Propædeutik
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Studerende under Åbent Universitet LINK

Studerende under §1a ordningen Link

 

Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 6
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mette Christiansen   (3-7d75735084757f7c3e7b853e747b)
Underviser

Mette Christiansen

Gemt den 15-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students