BA-3. semester: Græsk 1

Kursusindhold

Med udgangspunkt i begynderbogen Alfa og Omega af Mette Christiansen (tilgængelig elektronisk i kursets Absalon-rum) giver dette kursus en indføring i græsk sprog og grammatik på et elementært niveau. For at imødekomme de studerendes forskellige sproglige forudsætninger implementeres endvidere en introduktion til dansk grammatik og grammatisk terminologi.

Kurset introducerer grunddisciplinerne: 1) Morfologisk analyse (ordenes formlære) og 2) syntaktisk analyse (ledanalyse) på baggrund af hvilke en egentlig oversættelse af den græske tekst kan foretages. Endvidere vil der i undervisningen også være fokus på tilegnelsen af det centrale græske vokabular.

Engelsk titel

Greek 1

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • kendskab til græsk grammatik, såvel morfologi som syntaks, på et elementært niveau, 

 

 • kendskab til det centrale græske ordforråd på et elementært niveau samt til redskaberne til tilegnelsen heraf og

 

 • evne til læsning af enkle fagrelaterede tekster på græsk

Holdundervisning

Inden semesterstart bedes de studerende anskaffe sig følgende:

– Chr. Gorm Tortzen, ΒΑΣΙΣ, græsk grammatik for begyndere, Museum Tusculanums Forlag, 3. reviderede udgave, 1999 eller nyere; ISBN 978-87-7289-426-3

– Claus Drengsted-Nielsen, Grammatik på dansk, Hans Reitzels Forlag 2014, 2. udgave; ISBN: 978-87-7412-598-26

Se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Skriftlig hjemmeopgave af op til 12.000 tegn med mulighed for afløsning.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Eksamensperiode

Vintereksamen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamen
 • 126
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEABAGR1U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Propædeutik
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Studerende under Åbent Universitet LINK

Studerende under §1a ordningen link 

Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 36
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mette Christiansen   (3-7d75735084757f7c3e7b853e747b)
Underviser

Mette Christiansen

Gemt den 03-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students