BA-1. semester: Almen Filosofi

Kursusindhold

Emne:

Der gives en indføring i filosofiske grundproblemer i forbindelse med en oversigt over filosofiens historie. I forelæsningsform gennemgås først en række klassiske filosoffer som Platon, Aristoteles, Augustin, Thomas Aquinas, Descartes, Hume og Kant. Derefter gives, ligeledes i forelæsningsform, en indføring i moderne filosofiske positioner og videnskabsteoretiske spørgsmål af relevans for teologien. Her vil en række repræsentative moderne filosoffer som Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Popper og Kuhn blive gennemgået.

 

Læringsmål:

 

Fagets mål er, at den studerende opnår:

 • viden om filosofiske og videnskabsteoretiske grundpositioner samt grundlæggende begreber og skikkelser i filosofiens historie,
 • færdighed i at analysere, argumentere og redegøre for filosofiske problemer, teorier og spørgsmål og demonstrere problembevidsthed,
 • kompetencer til at identificere filosofiske problemstillinger og orientere sig i filosofihistoriske og aktuelle kontekster og til at inddrage dette i fagligt og tværfagligt arbejde i studiets videre forløb.

 

I forelæsningerne gennemgås en række klassiske og moderne filosoffer og videnskabsteoretikere i hovedtræk. I gennemgangen præsenteres en række centrale filosofiske begreber, og det vises, hvordan de har udviklet sig gennem filosofiens historie, og hvordan de indgår i ældre og nyere diskussioner. Man skal derved erhverve sig et grundlæggende kendskab til disse begreber, deres historie og deres betydning i filosofiske diskussioner.

Der lægges i gennemgangen vægt på de problemer, den enkelte filosofi forholder sig til, og de grundpositioner, man kan indtage i forhold til disse problemer. Der lægges ligeledes vægt på tankegangen i den enkelte filosofi, dvs. den måde filosoffen begrunder sine teorier i en sammenhængende argumentation. Man skal derved erhverve sig færdigheder i at redegøre for sammenhængen i en filosofisk teori, de argumenter, den betjener sig af, og de problemer, den forholder sig til.

 

Forelæsningerne kan suppleres af diskussioner i læsegrupper. Forståelsen af de filosofiske begreber, problemer, grundpositioner og diskussioner samt færdighederne i at analysere, argumentere og redegøre for dem kan afprøves og uddybes gennem diskussioner i læsegrupperne, hvor man fx på skift kan holde oplæg for hinanden om en bestemt filosofi eller en bestemt del af en filosofi

Engelsk titel

Introduction to Philosophy

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Prøven er mundtlig af højst 30 minutters varighed med 30 minutters forberedelse med begrænsede hjælpemidler.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 94
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAALFBAU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 36
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Iben Damgaard   (3-7972715084757f7c3e7b853e747b)
Underviser

Iben Damgaard

Gemt den 28-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students