BA-7. semester: Det Nye Testamentes Eksegese 3

Kursusindhold

KURSUSINDHOLD:

Undervisningen består i en tekstgennemgang af Romerbrevet og Første Timotheusbrev på græsk understøttet af sekundærlitteratur (de nytestamentlige bifagsamt bifag: Indledning, Tidshistorie og Hermeneutik). Undervisningsformen vil veksle mellem forelæsninger, fælles drøftelser, gruppearbejde og mindre studenterpræsentationer. Faget viderefører og udvikler de eksegetiske færdigheder, som de studerende har tilegnet sig i forbindelse med kurserne Det Nye Testamentes eksegese 1 og 2.

LÆRINGSMÅL:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • indgående sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om hele Romerbrevet på græsk og hele Første Timotheusbrev på græsk samt de to skrifters historiske kontekst,
 • færdigheder i at oversætte den græske grundtekst ved hjælp af ordbøger og i at vurdere tekstkritiske spørgsmål,
 • færdigheder i at give en struktureret og udtømmende parafrase, i at lave en nøjagtig kontekstbestemmelse og i kritisk og metodisk reflekteret detaileksegetisk arbejde under inddragelse af indsigterne fra de nytestamentlige bifag,
 • færdigheder i at formidle en nytestamentlig tekstfortolkning og hovedpunkter i bifagene i en mundtlig fremstilling,
 • færdigheder i at reflektere over fortolkningens forståelsesmuligheder og interesser,
 • kompetencer til selvstændigt at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om komplekse forhold med udgangspunkt i faget.

 

Konkret betyder det, at I som resultat af både jeres forberedelse og tekstgennemgangen i undervisningen skal kunne:

 • oversætte de to breve, 
 • analysere de to brevtekster syntaktisk og
 • redegøre – ved hjælp af kommentarer og bifagsstof – præcist og indsigtsfuldt for betydningen af et udvalgt tekststykke både i sig selv og i forhold til brevet som helhed. 
 • redegøre for hovedindholdet af det læste bifagsstof og forholde jer kritisk til de læste fremstillinger.

 

PRØVNING:

Prøven er mundtlig af højst 30 minutters varighed inkl. bedømmelse med 30 minutters forberedelse med begrænsede hjælpemidler. Der kan ved prøven stilles selvstændige spørgsmål i bifagene.

Der er ekstern censur, og bedømmelsen gives efter 7-skalaen.

 

KURSUSLITTERATUR:

 • Primærtekster: Romerbrevet og Første Timotheusbrev i NA-28.
 • Sekundærlitteratur: Pensum offentliggøres på Absalon omk. 1. august 2023.
Engelsk titel

New Testament Exegesis 3

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Græsk 2 er en forudsætning for at kunne følge dette kursus

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Prøveformsdetaljer
Prøven er mundtlig af højst 30 minutters varighed inkl. bedømmelse med 30 minutters forberedelse
med begrænsede hjælpemidler. Der kan ved prøven stilles selvstændige spørgsmål i bifagene.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 94
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEA3NTBAU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 36
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Gitte Buch-Hansen   (3-6b666c4478697370326f7932686f)
Underviser

Hold A: Gitte Buch-Hansen
Hold B: Gitte Buch-Hansen

Gemt den 28-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students