BA-2. semester: Kirke- og Teologihistorie 1

Kursusindhold

Hvordan kristendommen blev til, er ikke bare et spørgsmål om begivenheder, der fandt sted for længe siden. Tværtimod er hele kirke- og teologihistorien en fortsat tilblivelsesproces, en vedvarende dynamik af herkomst og fornyelse, tradition og reformation. I kraft af denne lange proces er vi også i dag ubrydeligt forbundet til og udfordret af 2000 års kirke- og teologihistorie.

 

Kurset giver et overblik over kristendommens lange tilblivelsesproces, både med hensyn til det åndelige og intellektuelle (’teologi’) og det samfundsmæssige, politiske og institutionelle (’kirke’). Vi vil stifte bekendtskab med de helt store bevægelser, personer og tanker, men også med det, der foregår i historiens udkant: det skæve, ujævne, modstandsdygtige. Som udgangspunkt behandler kurset hele kristendommens historie, dog lægges der særlig emfase på den vestlige, nordiske og ikke mindst danske del af historien.

 

Forberedelse:

Til hver dobbelttime læses grundbogsstof. Der regnes med 3 timers forberedelse. I timerne kontekstualiseres, diskuteres og nuanceres læsningen.

Engelsk titel

History of the Christian Church and Doctrine, 1

Uddannelse

Teologi

Undervisningen gives i form af forelæsninger, eksaminatorier og kollokvier.

Vi er i gang med at få en lærebog (M. Jung, Kirchengeschichte, Göttingen 2010) oversat til dansk. Oversættelsen bliver gjort tilgængelig i starten af semestret. Grundbogen suppleres med kildetekster og tekster om kirkens historie i Danmark, som gøres tilgængelige i Absalon.

Se studieordningen

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Prøveformsdetaljer
Skriftlig stedprøve af 2 timers varighed med begrænsede hjælpemidler.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Bedømmes af underviser
Eksamensperiode

Sommereksamen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 94
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEA1KHBAU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Studerende under Åbent Universitet LINK

Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 6
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Florian Wöller   (3-6a707b4478697370326f7932686f)
Underviser

Underviser: Florian Wöller og Søren Frank Jensen

Gemt den 27-06-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students