Aflyst DAN; Det vilde og det tæmmede – dyr og kraft i skandinavisk samtidslitteratur

Kursusindhold

Dyr har i de seneste år været et genkommende motiv i skandinavisk samtidslitteratur. De modsvares af aktuelle politiske debatter omkring rewilding og landbrugskrise. Litteraturen deltager med sine fremstillinger af dyr i en igangværende diskussion om menneskets råderum og vores forhold til det land, vi bebor. Samtidig forbinder litteraturen også dyret med en mere abstrakt kraft, der trækker tråde tilbage i litteraturhistorien. Hvad er implikationerne af denne overkrydsning af fysisk natur og forestillet kraft for spændingsfeltet mellem det domesticerede og det vilde, som er med til at forme vores landskaber, vores ideer og vores politiske handlinger? Vi læser på kurset en række værker, der på forskellige måder beskæftiger sig med dyr, kraft og vildskab – af forfattere som fx Pernille Abd-El Dayem, Kerstin Ekman, Karl Ove Knausgård, Luka Holmegaard, Malte Tellerup og Melanie Kitti – i dialog med fagtekster hentet fra primært animal studies, herunder Donna Haraway, og æstetisk teori om bl.a. kraftbegrebet.

Engelsk titel

The Wild and the Tamed – Animals and Force in Contemporary Scandinavian Literature

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • De væsentligste problemstillinger inden for samtidslitteraturens optagethed af dyr, kraft og forholdet mellem det vilde og det tæmmede
 • Centrale dele af begreber, teorier og metoder inden for animal studies og æstetisk teori om bl.a. kraft
 • Områdets historiske dimension


Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for samtidslitteraturens optagethed af dyr, kraft og vildskab på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for teorier og metoder inden for animal studies og æstetisk teori og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende analytiske værktøjer inden for animal studies og æstetisk teori på relevant materiale.


Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere samtidslitteraturens optagethed af dyr, kraft og vildskab i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for samtidslitteraturens optagethed af dyr, kraft og vildskab selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • udvalgte problemstillinger inden for samtidslitteraturens optagethed af dyr, kraft og forholdet mellem det vilde og det tæmmede med forståelse for deres betydning i en bredere faglig sammenhæng
 • relevante teorier og metoder.


Færdigheder i at:

 • anvende videnskabelige analyseredskaber og metoder fra animal studies og æstetisk teori samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for samtidslitteraturens optagethed af dyr, kraft og vildskab
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.


Kompetencer i at:

 • indplacere samtidslitteraturens optagethed af dyr, kraft og vildskab i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt
 • arbejde selvstændigt med et emne.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning med en blanding af forelæsninger, plenumdiskussioner, studenteroplæg, gruppeøvelser og individuelle øvelser i såvel mundtlig som skriftlig form.

De studerende forventes at deltage aktivt i undervisningen.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri mundtlig prøve med materiale

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TEMP002129
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Johanne Gormsen Schmidt   (3-6f6c78456d7a7233707a336970)
Gemt den 30-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students