Hestedifferentiering - klinisk praksis

Kursusindhold

Formålet med kurset er at træne studerende i at opnå viden og praktiske færdigheder indenfor kliniske problemstillinger, der forekommer i hestepraksis. I kurset ligges vægt på både praktiske og teoretiske færdigheder med det formål at uddanne de studerende til kompetente klinikere indenfor heste.


Kursets fokus:
-At vide om, evaluere og behandle kliniske problemstillinger, der ofte ses i hestehold i Danmark, både i det daglige arbejde og i akutte situationer.
-Analysere, fortolke og tilrettelægge planer for diagnostik, behandling og forebyggelse af de hyppigste forekommende hestesygdomme i Danmark, både hos enkeltdyr og i populationer.
-Daglig evaluering af hestepatienter.
-Udførelse af de hyppigst anvendte tekniske procedurer i hestepraksis.
-Være bekendt med hyppige hospitalsprocedurer.
-Være bekendt med hyppige praksisprocedurer.
-Rådgive om hestemanagement.
-Diagnostisere, behandle og vurdere prognose for sygdomme både i det daglige arbejde og i vagtsituationer.
- Udføre almindeligt reproduktionsarbejde.
- Udføre almindelige diagnostiske, terapeutiske og kirurgiske procedurer som hestepraktiserende dyrlæge.
- Udføre professionel kommunikation både blandt dyrlæger og lægfolk.
- Kunne opdatere sin viden ved brug af videnskabelig litteratur.
- Fortolke og anvende klinisk forskning i forbindelse med lidelser hos heste.

Kurset omfatter udover klinisk moduler på Universitetshospitalet ligeledes et indledende fællesmodul for veterinærmedicin-og medicinstuderende vedrørende One-Health udfordringer relateret til håndtering af antiobiotika resistens i klinisk praksis.
Derudover stifter de studerende via eksternt praktikophold (EPT) bekendtskab med privat hestedyrlægepraksis, hvor der er fokus på kommunikation, praksismanagement samt diagnostik og behandling af hestesygdomme i Danmark.

Engelsk titel

Equine Clinic Track

Uddannelse

Kandidat i veterinærmedicin - differentieringskursus (valgfag)

Målbeskrivelse

Efter afslutning af kurset skal den studerende:

Viden:

 • Forstå principper og metoder, der anvendes i klinisk hestepraksis og på hospital med henblik på diagnostik, behandlining, prognose og forebyggelse af sygdomme hos heste, både i det daglige arbejde og i akutte situationer.
 • Forstå principper og metoder indenfor reproduktionsarbejde.


Færdigheder:

 • Anvendelse af professionelt sprogbrug.
 • Være bevist om vigtigheden af konstant opdatering og forholde sig kritisk til evidens-baseret forskning indenfor hestesygdomme.


Kompetencer:

 • Være i stand til at udforme en plan for undersøgelse, diagnostik, behandling, prognose og forebyggelse af sygdomme.
 • Diskutere relevante aspekter af hestehold.
 • Tage ansvar for selvstændig opsøgning af relevant litteratur og forholde sig kritisk til dette.

Kliniske rotationer:
1. Hospital, Intern Medicin: Her introduceres de studerende til medicinske lidelser henvist til hospital
2. Hospital, Kirurgi: Her introduceres de studerende til kirurgiske og ortopædiske lidelser henvist til hospital
3. Udkørende praksis: Her introduceres de studerende til first-opinion cases og klient kommunikation
4. Reproduktion: Her introduceres de studerende til reproduktionsrelaterede lidelser hos heste
5. Vagtarbejde: Ved deltagelse i vagtarbejde konfronteres de studerende til akutte patienter
Alle rotationer superviseres af undervisere. I undervisningen tages udgangspunkt i patienter, kliniske cases, praktiske procedurer, seminarer, ekskursioner, e-læring og teoretiske gennemgange.
Derudover deltager de studerende også i selvvalgt eksternt praktikophold (EPT) i private hestedyrlægepraksis af 14 dages varighed.

Evalueringsmodel: Spørgeskema

Anbefalet litteratur:

Large Animal Internal Medicine. Bradford P. Smith, 6th edition, 2019. Mosby Elsevier. ISBN: 9780323676885

Veterinary Anesthesia and Analgesia. Lumb & Jones, 5th edition. 
Blackwell Publishing 2015. ISBN: 978-1-118-52623-1

Equine Surgery. Jorg A. Auer og John A. Stick. 5rd edition.
W.B. Saunders Company 2018 ISBN 9780323484206 

Noakes Veterinary Reproduction and Obstetrics. 10th edition. Sauners Ltd. 2018. ISBN: 9780702072338

Godkendte kursusattester på følgende kurser:
SVEK13043U Veterinary Imaging
SVEK13002U Akutmedicin, obstetrik, intensiv terapi og klinisk anæstesiologi
SVEK13023U Almen klinisk praksis familiedyr
SVEK13008U Almen klinisk praksis, store husdyr
SVEK13006U Praktisk besætningsrådgivning og kødkontrol
SVEK13044U Veterinary Paraclinics
Beståede følgende kurser Medicin, kirurgi og reproduktion - mindre og store husdyr SVEK13005 og SVEK13004.

Undervisningen er som udgangspunkt på dansk. Men ved internationale foredragsholdere eller hvis der er gæstestuderende med, vil sproget delvist være på engelsk.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
26,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 3 timer
Prøveformsdetaljer
Den studerende skal udføre klinisk undersøgelse og gennemgang af udvalgt patient, som den studerende ikke har kendskab til inden eksamen. Efter den studerende har undersøgt og udredt patienten foretages eksamination
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Veterinærmedicinsk produktkatalog og lommeregner

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur. Flere bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • Forstå principper og metoder, der anvendes i klinisk hestepraksis og på hospital med henblik på diagnostik, behandlining, prognose og forebyggelse af sygdomme hos heste, både i det daglige arbejde og i akutte situationer.
 • Forstå principper og metoder indenfor reproduktionsarbejde.

 

Færdigheder:

 • Udføre korrekt klinisk undersøgelse af heste.
 • Opstille problemliste og prioriteret diagnostisk plan.
 • Anvendelse af professionelt sprogbrug både i skrift og tale.

 

Kompetencer:

 • Være i stand til at udforme en plan for undersøgelse, diagnostik, behandling, prognose og forebyggelse af sygdomme.
 • Diskutere relevante aspekter af hestehold.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 166
 • Teoretiske øvelser
 • 44
 • Praktiske øvelser
 • 460
 • Ekskursioner
 • 8
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 729

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SVEK13012U
ECTS
26,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed
2 blokke
Placering
Blok 3, Blok 4, Blok 1 og Blok 2
Tidsplan offentliggøres på Absalon senest 14 dage før kursusstart
Skemagruppe
Hold 1 gennemfører kurset i Blok 3 og blok 4, på 2. kandidatår.
Hold 2 gennemfører kurset i Blok 1 og blok 2 på 3. kandidatår.
Kapacitet
25 participants. Forbeholdt veterinærstuderende.
Studienævn
Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Veterinærmedicin (IKV)
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Sanni Hansen   (6-766471716c6b4376787167316e7831676e)
Gemt den 10-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students