Medicin, kirurgi og reproduktion - Mindre Husdyr

Kursusindhold

Teoretisk undervisning (forelæsninger/e-learning) i medicin, kirurgi og reproduktion hos familiedyr (hund, kat, eksotiske hobbydyr)

 • Mest almindelige medicinske, kirurgiske og reproduktionsrelaterede sygdomme
 • Problemorienteret (POA-baseret) patient tilgang (udredningsværktøj)

 

Øvelser 

 • Håndtering af hunde og katte
 • Klinisk undersøgelsesmetodik
 • Kirurgiske principper og perioperative overvejelser 
 • Grundlæggende anæstesi og analgesi
Engelsk titel

Medicine, Surgery and Reproduction - Companion Animals

Uddannelse

Kandidatkursus på veterinæruddannelsen - obligatorisk

Målbeskrivelse

Formålet med dette kursus er, at den studerende skal erhverve sig viden, færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for at undersøge en patient, analysere relevante oplysninger og tilrettelægge en diagnostisk og terapeutisk plan for patienter med de mest almindelige medicinske, kirurgiske eller reproduktionssygdomme hos familiedyr. Kurset omfatter træning i klinisk undersøgelsesmetodik samt basale kirurgiske teknikker. Kurset relaterer sig således til den danske lov om dyrlæger (Lov om dyrlæger (LBK nr.. 48 af 11/01-2017) § 12 stk. 1, PKT 1-3).

 

Efter at have gennemført kurset skal den studerende kunne: 

Viden: 

 • Beskrive sygdomsprototyperne dvs. forekomst, ætiologi, patogenese, diagnose, terapi og prognose
 • Redegøre for principielle diagnosticerings- og terapistrategier 
 • Redegøre for nomenklaturen for sygdomme, kliniske fund samt diagnosticerings- og terapiprocedurer
 • Redegøre for kommunikationens betydning i forholdet mellem dyrlæge og klient

 • Redegøre for forskellige mestrings- og copingstrategier i forhold til at opdage og forebygge overbelastning og stress

 

Færdigheder: 

 • Forklare udrednings- og diagnosticeringsprincipper for de mest almindelige medicinske, kirurgiske og reproduktionsrelaterede sygdomme
 • Udføre en systematisk klinisk undersøgelse af en hund og kat 
 • Skrive en problemorienteret medicinsk journal baseret på anamnese og klinisk undersøgelse 
 • Redegøre for almindelige teknikker og materialer i forbindelse med bandagering 
 • Foretage korrekt medicinhåndtering og injektion 
 • Forberede en patient til operation
 • Foretage kirurgisk håndvask- og desinfektion samt iklædning til operation 
 • Udføre operationer med særlig fokus på atraumatisk vævshåndtering, suturering, instrument håndtering, hæmostase samt intraoperativ komplikationshåndtering.

 

Kompetencer: 

 • Udforme en meningsfuld diagnostisk og terapeutisk plan for en patient med et typisk tilfælde af en sygdomsprototype
 • Være i stand til at arbejde i et operationsstuemiljø 

Forelæsninger (for at aktivere og bygge videre på den studerendes forudgående viden, at præsentere oversigter over specifikke kerneemner; at introducere praktiske øvelser):
Superviseret træning, herunder fx e-læring og guidede cases (for at understøtte læring af praktiske færdigheder, og at aktivere de studerende med henblik på at fremme læring af relevante principper og problemløsning i en klinisk sammenhæng).
Øvelser (for at lette indlæringen af relevante kliniske og kirurgiske metoder)

Klinisk undersøgelsesmetodik (KUM):
15 dages (3 ugers) øvelsesmodul hvor den studerende trænes i den systematiske kliniske undersøgelse af hund og kat, trænes i journalskrivning og introduceres til klientkommunikation

Kirurgisk teknik (KirTek):
10 dages (2 ugers) øvelsesmodul hvor de studerende lærer om aseptik, klargøring af patient til operation og trænes i basale kirurgiske teknikker.
Evalueringsmodel: Spørgeskema

Nelson & Couto "Small Animal Internal Medicine"

Yool "Soft tissue surgery"

Miles "Orthopaedics Compendium"

BSAVA  manualer indenfor anæstesi, reproduktion, dermatologi og neurologi

Gorrel "Veterinary densistry to the general practitioner"

Bjerkås "Veterinær oftalmologi"

Forelæsninger: 24 til 36 moduler på 3-4 timer, praktiske øvelser 25 dage per hold (maximalt 36 studerende per hold)

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Løbende feedback i forelæsningsforløbet

Løbende feedback og peer feedback i kirurgisk teknik og klinisk undersøgelsesmetodik øvelserne.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig eksamen afvikles ved KU-eksamenshuse som hovedregel midt i januar.
Den 4 timers skriftlig eksamen tester den studerendes teoretisk viden.
Krav til indstilling til eksamen

Studerende kan gå til teoretiske eksamen uanset kursusattest, men der kræves BÅDE godkendt kursusattest OG bestået teoretisk eksamen for at bestå kurset.

 

Kursusattest:  Kursusattest kan udstedes når

1) der har været 80% aktiv deltagelse i kirurgisk teknik,

2) der har været 80% aktiv deltagelse i klinisk undersøgelsesmetodik og

3) praktisk test i kirurgisk teknik er bestået.

Ved aktiv deltagelse menes tilstedeværelse samt engageret deltagelse i fysiske øvelser og teoretiske diskussioner.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveform: Mundtlig eksamen.

Prøveforms detalje: 30 minutters eksamination.

Forberedelse: Uden forberedelse.

Tilsyn: Nej.

Hjælpemidler: Ingen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 ved den teoretiske eksamen skal den studerende kunne:

Viden: 

 • Beskrive sygdomsprototyperne dvs. forekomst, ætiologi, patogenese, diagnose, terapi og prognose
 • Redegøre for principielle diagnosticerings- og terapistrategier 
 • Redegøre for nomenklaturen for sygdomme, kliniske fund samt diagnosticerings- og terapiprocedurer 

 

Færdigheder: 

 • Forklare udrednings- og diagnosticeringsprincipper for de vigtigste medicinske, kirurgiske og reproduktions sygdomme

 

Kompetencer: 

 • Udforme en meningsfuld diagnostisk og terapeutisk plan for en patient med et typisk tilfælde af en sygdomsprototype

 

For at bestå de praktiske dele i kirurgisk teknik skal den studerende kunne:

Færdigheder:

 • Redegøre for almindelige teknikker og materialer i forbindelse med bandagering 
 • Foretage korrekt medicinhåndtering og injektion 
 • Forberede en patient til operation
 • Foretage kirurgisk håndvask- og desinfektion samt iklædning til operation 
 • Udføre operationer med særlig fokus på atraumatisk vævshåndtering, suturering, instrument håndtering

 

Kompetencer:

 • Være i stand til at arbejde i et operationsstuemiljø 
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 90
 • Forberedelse (anslået)
 • 204,5
 • Praktiske øvelser
 • 104
 • E-læring
 • 10
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SVEK13005U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed
2 blokke
Placering
Blok 1 og Blok 2
Tidsplan offentliggøres på Absalon senest 14 dage før kursusstart
Forelæsninger foregår i blok 2.
Øvelser om formiddagen.
Forelæsninger om eftermiddagen (Kl. 14-17 eller 15-18). Enkelte forelæsninger afholdes om formiddagen.
Blokuge 7 og 8 er friholdt for forelæsningsbaseret undervisning.

Teoretisk eksamen afholdes mindt januar - senest onsdag i uge 3.
Skemagruppe
Udenfor skemastruktur iflg. separat skema
Kapacitet
180 studerende. Forbeholdt veterinærstuderende.
Studienævn
Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Veterinærmedicin (IKV)
 • Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH)
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Tina Møller Sørensen   (4-7d72767c497c7e776d37747e376d74)
  Hovedansvarlig
 • Thomas Eriksen   (3-7c6d7a487b7d766c36737d366c73)
  Eksamensansvarlig
Underviser

ca. 20 forskellige undervisere fra IKV, 2 undervisere fra IVH og 2 eksterne undervisere.

Gemt den 21-06-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students