Akutmedicin, obstetrik, intensiv terapi og klinisk anæstesiologi

Kursusindhold

Kursus indhold:

Kurset afholdes sideløbende med SVEK 13043 og forløber over 9 uger. Introduktionsugen deles således, at hvert kursus disponerer over 4-5 moduler (halve dage), og i de efterfølgende rotationsforløb disponerer hvert kursus over 4 uger. Kurset Akutmedicin, obstetrik, intensiv terapi og klinisk anæstesiologi består dermed af 1/2 introduktionsuge samt 4 uger med kliniske øvelser og vagter.

Introduktionsugen består af introduktion til kurset og hospitalerne (1 modul), samt teoretisk undervisning og øvelser i akutmedicin, obstetrik og anæstesiologi (2 moduler for familiedyr og 2 moduler for store husdyr). Der foretages superviserede øvelser i praktiske akutte procedurer på dummies/kadavere/modeller/forsøgsdyr.

Kliniske øvelser og rotationer forløber over 4 uger og er fordelt på akutmedicin for familiedyr og store husdyr (1 uge hver), obstetrik (1 uge) og anæstesiologi (1 uge).

De obligatoriske kliniske rotationsforløb og vagter på Universitetshospitalet for Familiedyr og Universitetshospitalet for Store Husdyr foregår både inden og uden for normal dagtid, med obligatorisk deltagelse på dag-, aften- og weekendvagter på hverdage samt i weekender og på helligdage.

Engelsk titel

Emergency, Obstetrics, Critical Care and Clinical Anaesthesiology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Kurset eksponerer den studerende for fagområderne akutmedicin og intensiv behandling, obstetrik og anæstesiologi.  Målet er, at den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer til at undersøge, diagnosticere og behandle kritisk syge dyr; at den studerende får mulighed for at bruge den viden og de kliniske færdigheder, som er tilegnet via det veterinære curriculum, i virkelige kliniske omgivelser; samt at den studerende lærer værdien af team work i hospitalerne.

Ved afslutningen af de kliniske rotationer vil den studerende forstå de muligheder, der ligger inden for familiedyrs- og stordyrs akutmedicin, obstetrik og anæstesiologi, herunder brugen - og begrænsningerne - af intensivafdelinger og overvågningsværktøjer. Den studerende vil være i stand til at identificere og håndtere de vigtigste akutte tilstande og anvende de opnåede færdigheder i en virkelig klinik-situation.

Viden:
Ved afslutningen af kurset forventes den studerende at kunne:

 • Redegøre for hyppigt forekommende akutte tilstande og sygdomme hos familiedyr og store husdyr med hensyn til klinisk præsentation, valg af optimal diagnostik og behandling (herunder livreddende akutte procedurer) samt prognose.
 • Redegøre for principperne bag kardiopulmonær genoplivning.
 • Redegøre for virkemåder, fordele og ulemper ved almindelige former for analgetika, sedativa og anæstetika.
 • Redegøre for obstetriske problematikker og deres behandling for familiedyr og store husdyr.
 • Mestre de grundlæggende principper ved væske- og shockbehandling, herunder transfusionsmedicin og korrektion af syre/base-forstyrrelser.

 

Færdigheder:
Ved afslutningen af kurset forventes den studerende at kunne:

 • Optage patient-anamnese og udføre en problemorienteret klinisk undersøgelse af en akut/kritisk syg patient
 • Aflæse dyrs signaler og reaktioner i akutte situationer.
 • Vurdere behovet for væske- og shock-behandling for en kritisk syg patient.
 • Vurdere behovet for analgesi, sedation og anæstesi.
 • Udforme og begrunde den nødvendige diagnostiske og terapeutiske plan for en kritisk syg patient.
 • Vurdere, hvornår henvisning af en akut patient er relevant og nødvendig.
 • Vurdere behovet for eutanasi af kritisk syge patienter.
 • Kommunikere (mundtligt og skriftligt), herunder formidle og diskutere med kollegaer, klienter og lægmand, under anvendelse af relevant sprogbrug, i akutte situationer.
 • Diskutere etiske aspekter i forbindelse med sygdom samt diagnostiske og terapeutiske interventioner i relation til dyrevelfærd.
 • Anvende digitale værktøjer for fagets relevante datasæt (journaliserings-programmer).
 • Anvende relevant teknologiske udstyr til monitorering og behandling af kritisk syge og anæsteserede patienter.

 

Kompetencer:
Ved afslutningen af kurset forventes den studerende at kunne:

 • Selvstændigt foretage triage af patienter med akut/kritisk sygdom, dvs. være i stand til at vurdere tilstandens sværhedsgrad og på baggrund af denne prioritere, i hvilken rækkefølge patienterne bør behandles.
 • Selvstændigt udforme og begrunde den nødvendige diagnostiske og terapeutiske plan for en kritisk syg eller obstetrisk patient.
 • Selvstændigt diagnosticere og stabilisere/behandle de mest almindelige akutte tilfælde hos familiedyr og store husdyr.
 • Selvstændigt diagnosticere og håndtere obstetriske problematikker.
 • Selvstændigt planlægge og udføre anæstesi ved ukomplicerede tilstande hos familiedyr, inkl. monitorering og behandling af de mest almindelige anæstesikomplikationer.
 • Selvstændigt planlægge og udføre analgesi og sedation ved akutte tilstande hos familiedyr og store husdyr.

Teoretisk undervisning, planlagte og superviserede øvelser på kadavere/​dummies/​modeller/​forsøgsdyr samt kliniske rotationer på hospitalerne, herunder skadestuevagter og anæstesirotationer.
Der vil være op til 6 vagter per studerende på Universitetshospitalet for Familiedyr og op til 6 vagter per studerende på Universitetshospitalet for Store Husdyr.

Evaluation model: Survey-based model

Anbefalet litteratur vil blive offentliggjort senest 1 måned før kursusstart.

Godkendt kursusattester samt bestået eksamen i kursus Medicin, Kirurgi og Reproduktion - store husdyr SVEK13004U/E og Medicin, Kirurgi og Reproduktion - mindre husdyr SVEK13005U/E.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Eksamen afholdes ved KU-eksamenshuse og organiseres af de involverede institutter som en skriftlig multiple choice-eksamen.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

 

 


 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. To interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for hyppigt forekommende akutte tilstande og sygdomme hos familiedyr og store husdyr med hensyn til klinisk præsentation, valg af optimal diagnostik og behandling (herunder livreddende akutte procedurer) samt prognose.
 • Redegøre for principperne bag kardiopulmonær genoplivning.
 • Redegøre for virkemåder, fordele og ulemper ved almindelige former for analgetika, sedativa og anæstetika.
 • Redegøre for obstetriske problematikker og deres behandling for familiedyr og store husdyr.
 • Mestre de grundlæggende principper ved væske- og shockbehandling, herunder transfusionsmedicin og korrektion af syre/base-forstyrrelser.

 

Færdigheder:

 • Vurdere behovet for væske- og shock-behandling for en kritisk syg patient.
 • Vurdere behovet for analgesi, sedation og anæstesi.
 • Udforme og begrunde den nødvendige diagnostiske og terapeutiske plan for en kritisk syg patient.
 • Vurdere, hvornår henvisning af en akut patient er relevant og nødvendig.
 • Vurdere behovet for eutanasi af kritisk syge patienter.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 44
 • Teoretiske øvelser
 • 7
 • Praktiske øvelser
 • 130
 • E-læring
 • 9
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SVEK13002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3, Blok 4, Blok 1 og Blok 2
Tidsplan offentliggøres på Absalon senest 14 dage før kursusstart
Skemagruppe
Blok 3, 4, 1 og 2
De obligatoriske kliniske rotationsforløb og vagter på Universitetshospitalet for Familiedyr og Universitetshospitalet for Store Husdyr foregår både inden og uden for normal dagtid, med obligatorisk deltagelse på dag-, aften- og weekendvagter på hverdage samt i weekender og på helligdage.
Kapacitet
45 studerende. Forbeholdt veterinærstuderende.
Studienævn
Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Veterinærmedicin (IKV)
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Rebecca Langhorn   (3-7669704477797268326f7932686f)
  Familiedyr, hovedansvarlig
 • Julie Fjeldborg   (2-6d694376787167316e7831676e)
  Stordyr
Gemt den 20-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students